Privacy

Destinatarii datelor

În cazul rezervării cazărilor care fac parte din oferta Accent Travel este necesar transmiterea datelor de cazare către aceasta pentru confirmarea și administrarea rezervării. Mai multe informații despre cum prelucrează datele Accent Travel poți găsi aici.

Partenerul de cazare care asigură cazarea rezervată, respectiv furnizorul serviciilor de plată în cazuri justificate și în măsura necesară pot avea acces la datele de rezervare în scopul administrării rezervărilor. Datele personale care se regăsesc în orice documente justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitatea financiară sunt transmise furnizorului de servicii de contabilitate.

Operatorul de date utilizează serviciile platformei de marketing MailChimp pentru administrarea campaniilor de marketing. Mai multe informații despre cum prelucrează datele MailChimp puteți găsi aici.

Travelminit utilizează Facebook Business pentru a realiza campanii de marketing. Pentru targetarea clienților folosim serviciul Custom Audience (audiență personalizată), care ne permite să desfășurăm campanii de marketing pe Facebook fără a divulga datele concrete ale clienților, și fără a ne permite identificarea conturilor de profil Facebook ale clienților sau accesul la informațiile de profil. Pentru a crea o audiență personalizată adresele de e-mail ale clienților Travelminit sunt transformate într-un cod randomizat cu o acțiune criptografică ireversibilă denumită hashing, după care nu vor putea fi identificate la nivel individual. Facebook folosește aceste informații codificate și le compară cu propriile informații codificate, audiența personalizată se creează pe baza acestor corelări. După crearea audienței personalizate, informațiile codificate corelate sau necorelate sunt șterse. Mai multe informații despre cum prelucrează datele Facebook puteți găsi aici.

Există posibilitatea care operatorii asociați să transmită datele furnizate pe Platforma Travelminit în cazuri justificate și în măsura necesară furnizorilor de servicii juridice, furnizorilor de servicii informatice, consultanților externi etc. în vederea soluționării oricăror potențiale situații prelitigioase sau litigioase.