Protecția datelor

Destinatarii datelor

Existența și datele contului nu sunt dezvăluite terțelor părți.