Protecția datelor

Destinatarii datelor

Accesul terților la date este limitat la următoarele cazuri. Partenerul de cazare ales sau partenerii de cazare de la care solicitați ofertă de preț după caz, în cazuri justificate și în măsura necesară pot avea acces la datele prelucrate pentru administrarea cererilor de ofertă. Operatorul de date utilizează serviciile platformei de marketing MailChimp pentru administrarea campaniilor de marketing. Datele necesare pentru administrarea cererilor de ofertă pot fi transmise furnizorului de servicii juridice, consultanților externi, executorilor judecătorești etc. în vederea soluționării oricăror potențiale situații prelitigioase sau litigioase. Furnizorii de servicii informatice în cazuri justificate și în măsura necesară pot avea acces la datele furnizate pe Site.