Protecția datelor

Destinatarii datelor

Accesul terților la date este limitat la următoarele cazuri. Partenerul de cazare ales sau partenerii de cazare aleși după caz, respectiv furnizorul serviciilor de plată în cazuri justificate și în măsura necesară pot avea acces la datele prelucrate pentru administrarea rezervărilor. Datele personale care se regăsesc în orice documente justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitatea financiară sunt transmise furnizorului de servicii de contabilitate.

Operatorul de date utilizează serviciile platformei de marketing MailChimp pentru administrarea campaniilor de marketing. Mai multe informații despre cum prelucrează datele MailChimp puteți găsi aici.

Travelminit utilizează Facebook Business pentru a realiza campanii de marketing. Pentru targetarea clienților folosim serviciul Custom Audience (audiență personalizată), care ne permite să desfășurăm campanii de marketing pe Facebook fără a divulga datele concrete ale clienților, și fără a ne permite identificarea conturilor de profil Facebook ale clienților sau accesul la informațiile de profil. Pentru a crea o audiență personalizată adresele de e-mail ale clienților Travelminit sunt transformate într-un cod randomizat cu o acțiune criptografică ireversibilă denumită hashing, după care nu vor putea fi identificate la nivel individual. Facebook folosește aceste informații codificate și le compară cu propriile informații codificate, audiența personalizată se creează pe baza acestor corelări. După crearea audienței personalizate, informațiile codificate corelate sau necorelate sunt șterse. Mai multe informații despre cum prelucrează datele Facebook puteți găsi aici.

Datele necesare pentru administrarea rezervărilor pot fi transmise furnizorului de servicii juridice, consultanților externi, executorilor judecătorești etc. în vederea soluționării oricăror potențiale situații prelitigioase sau litigioase. Furnizorii de servicii informatice în cazuri justificate și în măsura necesară pot avea acces la datele furnizate pe Site.