Protecția datelor

Destinatarii datelor

Accesul terților la date este limitat la următoarele cazuri. Partenerul de cazare ales sau partenerii de cazare aleși după caz, respectiv furnizorul serviciilor de plată în cazuri justificate și în măsura necesară pot avea acces la datele prelucrate pentru administrarea rezervărilor. Datele personale care se regăsesc în orice documente justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitatea financiară sunt transmise furnizorului de servicii de contabilitate. Operatorul de date utilizează serviciile platformei de marketing MailChimp pentru administrarea campaniilor de marketing. Datele necesare pentru administrarea rezervărilor pot fi transmise furnizorului de servicii juridice, consultanților externi, executorilor judecătorești etc. în vederea soluționării oricăror potențiale situații prelitigioase sau litigioase. Furnizorii de servicii informatice în cazuri justificate și în măsura necesară pot avea acces la datele furnizate pe Site.