Protecția datelor

Destinatarii datelor

Datele pot fi transmise furnizorului de servicii juridice, consultanților externi etc. în vederea soluționării oricăror potențiale situații prelitigioase sau litigioase. Furnizorii de servicii informatice în cazuri justificate și în măsura necesară pot avea acces la datele personale furnizate pe Site. Operatorul de date utilizează serviciile platformei de marketing MailChimp pentru administrarea campaniilor de marketing.