Protecția datelor

Destinatarii datelor

Datele personale care se regăsesc în orice documente justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitatea financiară sunt transmise furnizorului de servicii de contabilitate. Datele privind executarea contractului de parteneriat pot fi transmise furnizorului de servicii juridice, consultanților externi, executorilor judecătorești etc. în vederea soluționării oricăror potențiale situații prelitigioase sau litigioase. Furnizorii de servicii informatice au acces la datele stocate pe Site și platforma de administrare a contului.