Protecția datelor

Dreptul de acces

Dreptul de a obține din partea Operatorului de date o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc, și în caz afirmativ acces la următoarele informații: scopurile prelucrării, categoriile de date cu caracter personal vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au fost sau urmează să le fie transmise, informații privind stocarea datelor și drepturile persoanelor vizate.