Protecția datelor

Dreptul la ștergerea datelor

Dreptul la ștergere în următoarele situații: datele personale nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate, în cazul retragerii consimțământului acordat pentru prelucrările de date bazate pe consimțământ, în cazul în care vă opuneți prelucrărilor de date, dacă datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal, sau dacă trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care îi revine Operatorului de date.