Protecția datelor

Dreptul la restricționare

Dreptul de a obține din partea Operatorului de date restricționarea prelucrării în cazul în care se aplică unul din următoarele cazuri: persoana vizată contestă exactitatea datelor, pentru o perioadă care îi permite Operatorului de date să verifice exactitatea datelor; prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; Operatorul de date nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; persoana vizată s-a opus prelucrării în conformitate cu art. 21 alin. (1) din Regulamentul general privind protecția datelor, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale Operatorului de date prevalează asupra celor ale persoanei vizate.