Protecția datelor

Dreptul la portabilitatea datelor

Dreptul de a primi datele personale care vă privesc și pe care ni le-ați furnizat într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și de a transmite aceste date altui operator, când mijloacele tehnice permit acest lucru și în cazul în care prelucrarea se bazează pe consimțământ sau pe un contract, și se efectuează prin mijloace automate.