Protecția datelor

Dreptul la opoziție

Dreptul de a vă opune prelucrării de date, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, având ca temei juridic interesul legitim al Operatorului de date.