Protecția datelor

Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată

Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.