Protecția datelor

Dreptul de a vă adresa justiției și dreptul de a depune plângere

Dreptul de a depune o plângere la Operatorul de date sau la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, având sediul în B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, București, adresa de e-mail anspdcp@dataprotection.ro, telefon +40.318.059.211, www.dataprotection.ro.