Contract cu Turistul

1. Obiectul și încheierea contractului

1.1. Obiectul contractului îl constituie vânzarea de către Agenție a pachetului de servicii turistice înscris în Confirmarea de rezervare sau alt înscris anexat prezentului contract, şi eliberarea documentelor de plată şi călătorie.

1.2. Contractul se încheie prin acceptarea prezentului și bifarea căsuței corespunzătoare cu ocazia inițierii rezervării pe Platformă, și intră în vigoare în momentul în care Turistul primește Confirmarea de rezervare din partea Agenției.

1.3. În cazul în care contractul privind pachetul de servicii de călătorie este încheiat în prezența fizică simultană a părţilor, Turistul are dreptul de a solicita o copie pe suport hârtie.


Definiții

Agenție de turism („Agenție”, „Travelminit”) – Travelminit International SRL, cu sediul social în 400267 Cluj-Napoca, Str. Gării, Nr. 21, în Liberty Technology Park, corpul D, intrarea D1, biroul 1B, Jud. Cluj, România, înregistrat la Registrul Comerțului Cluj sub nr. J12/546/15.02.2018, având CUI 38869249, atribut fiscal RO, titular al Licenței de turism nr. 1860/09.05.2019 emise în condiţiile legii, care poate să desfășoare activitate de organizare. Agenția acționează în nume propriu.

Turist – orice persoană, care dorește să încheie un contract în vederea realizării unei rezervări, sau care are dreptul să călătorească pe baza unui contract încheiat cu Agenția de turism. Turistul acționează în numele tuturor persoanelor pentru care rezervă, și își asumă responsabilitate pentru corectitudinea și veridicitatea datelor de contact furnizate.

Rezervare finalizată – în funcție de modalitatea de rezervare, o rezervare se consideră finalizată: în cazul în care s-a efectuat prin cerere de ofertă sau cerere de rezervare, în momentul în care Agenția a confirmat prin orice modalitate rezervarea Serviciilor, iar în cazul rezervării în timp real, în momentul înregistrării rezervării.

Confirmare de rezervare – documentul (e-mailul) care justifică valabilitatea rezervării, cuprinzând toate detaliile referitoare la Serviciile cumpărate de către Turist. Acest document justificativ face parte integrantă din prezentul contract.

Unitate de cazare („Unitate de cazare”, „Partener”) – furnizorul Serviciilor pe baza unui contract de colaborare încheiat cu Agenția, având responsabilitate asupra corectitudinii informațiilor furnizate în Ofertă și asupra procedurii de rezervare (de ex. pentru trimiterea răspunsurilor pentru cererile trimise de Turiști și transmise prin Platformă, confirmarea Rezervării) și pentru calitatea și conformitatea Serviciilor.

Servicii – reprezintă servicii de cazare turistică (cazare, masă, agrement turistic, tratament balnear sau de recuperare), și alte servicii relevante oferite Turistului individual sau în pachete de către Unitatea de cazare.

Platformă – interfața online operată de către Operatorul de Platformă, împreună cu soluțiile software și bazele de date aferente, pe care și cu ajutorul căreia Travelminit este îndreptățit să furnizeze serviciile societății informaționale în mod independent sau în baza unor acorduri.

Operator de Platformă – persoana juridică care operează Platforma.

Ofertă – reprezintă oferta și informațiile despre Servicii, puse la dispoziția Turistului pe suport electronic în scopul încheierii unui contract.

Condiții de rezervare și anulare – fac parte integrantă din Ofertă, care stabilește toate aspectele privind plata Serviciilor, modalitățile de plată și costurile de anulare, care se regăsesc inclusiv pe platforma rezervării.


2. Rezervarea pachetelor de servicii turistice

A. Rezervarea pachetelor de servicii turistice pentru cazări și perioade precizate

2.1. Conform Termenilor și condițiilor de utilizare a site-ului, Turistul trimite o cerere de ofertă, o cerere de rezervare sau înregistrează rezervarea unui Serviciu. În scopul finalizării rezervării, Agenția are dreptul de a contacta Turistul prin orice modalitate de comunicare, conform datelor de contact furnizate de Turist. La finalizarea rezervării se naște un contract cu Turistul, încheiat între Turist și Travelminit, pe baza Ofertei Partenerului. După finalizarea Rezervării, Travelminit va comunica Turistului datele de contact ale Partenerului, respectiv va pune la dispoziția Partenerului datele de contact ale Turistului (numărul de telefon, numele persoanei de contact), care au fost comunicate în momentul rezervării, exclusiv după confirmarea de către Turist a Rezervării prin inițierea plății

2.2. La baza rezervării stă întotdeauna Oferta Partenerului, serviciile, tarifele furnizate și setările efectuate de Partener. Partenerul setează măsura în care capacitatea poate fi rezervată în timp real (denumit în continuare: „Sistem de Rezervare Imediată”), sau cu confirmare (denumit în continuare: „Sistem de Rezervare cu Confirmare”). De asemenea, tot prin setare poate permite inclusiv primirea cererilor de ofertă din partea Turiștilor. Prin urmare, în funcție de setările Partenerului, Turistul poate finaliza o rezervare prin trei modalități:

A) Procedura rezervării prin cerere de ofertă. În cazul în care Turistul nu dorește să efectueze instant o rezervare la o unitate de cazare, atunci are posibilitatea de a cere o ofertă de la Partener, dacă setările de rezervare ale Partenerului permit acest lucru, urmărind următorii pași:

Pasul 1: Turistul apasă butonul „Cerere de ofertă” în josul paginii unității de cazare și trimite prin Platformă cererea de ofertă, cu toate informațiile necesare (check-in, check-out, număr de persoane, servicii solicitate).

Pasul 2: Partenerul primește cererea sub formă de e-mail automat, iar după verificarea disponibilității, trimite un răspuns la cererea de ofertă în termen de max. 24 de ore. Dacă serviciul este disponibil conform solicitării Turistului, Partenerul emite o ofertă cu informațiile relevante și eventual solicitate în mod expres, și o va menține în termenul de valabilitate al acesteia. Cererea de ofertă nu presupune niciun angajament, și nu se consideră inițierea unei rezervări. În cazul în care serviciile Partenerului nu sunt disponibile conform cererii de ofertă, acesta are posibilitatea de a refuza cererea.

Pasul 3: Oferta primită de la Partener poate fi acceptată sau refuzată de către Turist, în termenul de valabilitate a ofertei.

Pasul 4: Dacă Turistul acceptă oferta, Partenerul este obligat să confirme rezervarea, dacă aceasta a fost acceptată în termenul de valabilitate a ofertei. În cazul în care Partenerul acceptă rezervarea efectuată de Turist, imediat după acceptare, Platforma trimite un e-mail automat Turistului și Partenerului, cu care se confirmă rezervarea și se naște contractul între Travelminit și Turist.

B) Procedura rezervării prin cerere de rezervare. În cazul în care Turistul dorește să efectueze o rezervare și selectează locuri de cazare din capacitatea Partenerului alocată Sistemului de Rezervare cu Confirmare, va putea trimite o cerere de rezervare, urmărind următorii pași:

Pasul 1: Turistul trimite prin Platformă cererea de rezervare, cu toate informațiile necesare (check-in, check-out, număr de persoane, servicii solicitate) după alegerea camerelor și serviciilor dorite.

Prețul final din cerere va fi calculat automat de Platformă, pe baza setărilor efectuate în prealabil de Partener (de ex. prețuri, sezoane, reguli pentru copii, reduceri, tipuri de camere și dotările aferente, reguli de rezervare, etc.).

Pasul 2: Partenerul primește cererea sub formă de e-mail automat, care în sine nu reprezintă o rezervare finalizată, întrucât este necesară confirmarea disponibilității din partea Partenerului, care este obligat să confirme rezervarea Turistului în termen de 1 zi lucrătoare de la trimiterea cererii de rezervare. În cazul în care Partenerul acceptă rezervarea efectuată de Turist, imediat după acceptare, Platforma trimite un e-mail automat Turistului și Partenerului, cu care se confirmă rezervarea și se naște contractul între Travelminit și Turist. În caz contrar, după expirarea termenului Travelminit poate să ofere Turistului alte opțiuni de cazare.

C) Procedura rezervării în timp real. În cazul în care Turistul dorește să efectueze o rezervare și selectează locuri de cazare din capacitatea Partenerului alocată Sistemului de Rezervare Imediată, va putea trimite o rezervare în timp real, urmărind următorii pași:

Pasul 1: Turistul trimite prin Platformă cererea de rezervare, cu toate informațiile necesare (check-in, check-out, număr de persoane, servicii solicitate) după alegerea camerelor și serviciilor dorite.

Prețul final din rezervare este calculat automat de Platformă, pe baza datelor furnizate și a setărilor efectuate de Partener. Platforma trimite instant un e-mail automat Turistului și Partenerului, cu care se confirmă rezervarea și se naște contractul între Travelminit și Turist.

2.3. În anumite situații procedurile menționate mai sus pot fi parcurse prin telefon, informațiile furnizate de Turist în cadrul conversației telefonice vor fi introduse pe Platformă de către Agenție.

2.4. Pentru comunicări legat de Servicii, Turistul va putea contacta servicii clienți, iar pentru eventuala modificare a rezervării va utiliza Platforma.

2.5. Orice eventuală modificare ulterioară a rezervării, pe care Turistul stabilește cu Unitatea de cazare, trebuie comunicată Agenției pentru a fi înregistrată pe Platformă, în vederea evitării eventualelor neînțelegeri ulterioare.


B. Rezervarea pachetelor de servicii turistice pentru perioade și cazări nedefinite, prin achitarea unui avans

2.6. În cazul în care Turistul nu are o destinație și o perioadă prestabilită, are posibilitatea să achite în avans o sumă către Travelminit, pentru servicii turistice la orice cazare pe teritoriul României, din lista cazărilor partenere marcate ca atare, pentru orice perioadă din an.

2.7. Prin achitarea avansului se naște un raport contractual între Turist și Travelminit, în baza căruia Turistul are posibilitatea să solicite ulterior rezervarea fermă, precizând data și locația exactă a sejurului și alte date necesare pentru finalizarea rezervării, urmând pașii corespunzători din punctul 2.A.

2.8. Condiții de utilizare a avansului / voucherului Travelminit

Pasul 1: Turistul accesează pagina travelminit.ro, iar la secțiunea de filtrare bifează Voucher Travelminit / Avans Travelminit, astfel va primi o listă cu unități de cazare unde se poate utiliza suma voucherului / avansului. Selectează o unitate de cazare din listă.

Pasul 2: Turistul completează formularul de rezervare, iar la modalitatea de plată selectează Plată în avans online (Voucher / Avans Travelminit), în cazul în care se solicită specificarea, după care apasă butonul „Trimite rezervarea”.

Pasul 3: După primirea confirmării rezervării, Turistul selectează modalitatea de plată Voucher / Avans Travelminit, introduce codul voucherului / avansului în rubrica Cod voucher / Cod cupon, și-l aplică apăsând butoanele „Verificare” și „Utilizare”.

Pasul 4: În cazul în care plata se efectuează prin mai multe instrumente, se completează în formular datele de facturare și după fiecare plată se emite o factură fiscală.

2.9. În cazul în care rezervarea este achitată cu Voucher Travelminit / Avans Travelminit, Turistul declară pe propria răspundere că (i) este titularul legitim al voucherului / avansului Travelminit, (ii) Turistul, adică titularul va fi prezent la unitatea de cazare la recepție la check-in, respectiv a luat la cunoștință și înțelege că va fi beneficiarul Serviciilor în propria persoană, (iii) a luat la cunoștință și înțelege că Serviciile rezervate conțin servicii de cazare, (iv) se angajează că voucherul / avansul Travelminit nu au fost și nu vor fi schimbate, transferate, vândute, sau valorificate în orice mod, în schimbul unor sume de bani (v) respectă toate prevederile Legii 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare.


3. Preţul contractului și modalitățile de plată

3.1. Prețul contractului este specificat în Confirmarea de rezervare şi cuprinde Serviciile specificate în aceasta.

3.2. Agenția are dreptul de a solicita de la Turist plata unui avans exprimat în procent sau în valoare absolută, al cărui valoare și condiții de restituire sunt specificate în Oferta Partenerului și pe platforma rezervării.

3.3. După efectuarea rezervării și primirea confirmării, pe Platformă Turistul poate plăti online avansul sau sumele, pe care urmează să le achite prin Agenție, combinând după preferință următoarele metode de plată: plata cu card bancar, prin virament bancar, cu carduri de vacanță, vouchere de avans / cadou Travelminit, cupon Travelminit.

3.4. În cazul fiecărei modalități de plată și plăți, se completează separat câte un formular cu datele de facturare ale plătitorului și suma care urmează să fie achitată. După efectuarea plății, Agenția va elibera Turistului factura fiscală aferentă plății în cauză, pe baza datelor specificate de acesta.

3.5. Turistul poate verifica pe Platformă toate plățile pe care le-a efectuat la rezervarea sa, având astfel posibilitatea de a vizualiza totalul sumelor plătite, respectiv suma care încă nu a fost achitată.

A) Plata pentru servicii, în cazul în care Turistul are 4 sau mai multe zile înainte de check-in (între data rezervării și data sosirii). În cazul în care Partenerul solicită plata unui avans, Turistul după finalizarea rezervării plătește către Travelminit minim valoarea avansului, maxim suma totală a rezervării.

 1. În situația în care Partenerul solicită plata unui avans, se vor urma următorii pași: Turistul va iniția plata avansului către Travelminit conform termenului setat de către Partener, dar nu mai târziu de 2 zile după finalizarea Rezervării. În această perioadă se menține valabilitatea rezervării. În cazul în care Travelminit nu primește confirmare sub nicio formă despre efectuarea plății de către Turist, anulează rezervarea în mod automat cu notificarea părților. Travelminit garantează rezervarea și plata avansului, în cazul în care dovada inițierii plății de către Turist poate fi regăsită pe Platformă. În cazul în care Travelminit încasează contravaloarea avansului, însă diferența nu se achită de către Turist, rezervarea și plata se restructurează parțial în mod automat, cu 2 zile înainte de check-in pentru plata diferenței direct către Partener, cu notificarea prealabilă a părților (excepție fiind cazul în care Partenerul acceptă plata rezervărilor exclusiv prin Travelminit).
 2. În situația în care Partenerul nu solicită plata unui avans, se vor urma următorii pași: Turistul are posibilitatea să plătească rezervarea prin Travelminit și în cazul în care Partenerul nu solicită plata unui avans. Este alegerea Turistului dacă achită pentru Travelminit valoarea totală a rezervării, sau efectuează o plată parțială. (i) În cazul în care plata este în curs, există o plată parțială sau integrală către Travelminit, se menține valabilitatea rezervării. În caz de plată parțială, se specifică ulterior modalitatea de plată a sumei neachitate. (ii) În cazul în care plata nu se inițiază și astfel Travelminit nu încasează orice sumă din contravaloarea rezervării până la termenul limită specificat mai sus (i.e. 2 zile înainte de check-in), relația contractuală pe baza „Contract cu Turistul” încetează în privința rezervării în cauză, pe baza notificării scrise trimise de Travelminit Turistului și Partenerului, rezervarea rămânând valabilă conform „Termeni și condiții de utilizare”. Acesta presupune că rezervarea va fi valabilă, dar modalitatea de plată se schimbă de la plată prin Travelminit în plată direct către Partener, Turistul urmând să aibă relație contractuală exclusiv cu Partenerul. Prin excepție, în cazul în care Partenerul acceptă plata rezervărilor exclusiv prin Travelminit, rezervarea se anulează.

B) Dacă rezervarea se finalizează cu 1-3 zile înainte de ziua sosirii și Turistul are mai puțin de 3 zile pentru achitarea rezervării, Turistul are termenul de plată până la ora 12:00 ziua următoare, după cum urmează:

 1. În caz de rezervare cu avans: Agenția garantează rezervarea dacă a încasat avansul sau valoarea totală a rezervării în termenul de mai sus, în caz contrar rezervarea se anulează.
 2. În caz de rezervare fără avans: Agenția garantează rezervarea dacă a încasat orice plată, iar în cazul în care plata nu se inițializează, rezervarea rămâne valabilă conform art. 3.5. A) b) (ii).

C) Dacă rezervarea se finalizează în ziua sosirii, între orele 00:00-11:00, Turistul are termenul de plată până la ora 12:00 în ziua sosirii, după cum urmează:

 1. În caz de rezervare cu avans: Agenția garantează rezervarea dacă a încasat avansul sau valoarea totală a rezervării în termenul de mai sus, în caz contrar rezervarea se anulează.
 2. În caz de rezervare fără avans: Agenția garantează rezervarea dacă a încasat orice plată, iar în cazul în care plata nu se inițializează, rezervarea rămâne valabilă conform art. 3.5. A) b) (ii).

D) Dacă rezervarea se finalizează după ora 11:00 în ziua sosirii, Turistul are o oră la dispoziție pentru a plăti serviciile către Travelminit. În cazul în care rezervarea nu s-a plătit către Travelminit (minim valoarea avansului) într-o oră după finalizarea rezervării, rezervarea rămâne valabilă conform art. 3.5. A) b) (ii).


4. Drepturile şi obligațiile Agenţiei

4.1. Agenția se obligă să furnizeze Turistului o Confirmare de rezervare a Serviciilor în cazul în care disponibilitatea este confirmată de Unitatea de cazare.

4.2. În cazul modificării oricăreia dintre prevederile esențiale ale contractului, cum ar fi: Serviciile incluse în pachet, datele de călătorie, modificarea categoriei Unității de cazare, Agenția are obligaţia de a informa Turistul înainte de data de check-in.

4.3. În cazul în care rezervarea se anulează din vina exclusivă a Agenției, aceasta are obligația:

 1. să ofere Turistului alternative corespunzătoare în vederea continuării călătoriei turistice, fără majorarea prețului, respectiv serviciile turistice oferite să fie de aceeași calitate şi cantitate;
 2. să restituie Turistului sumele ce reprezintă diferența dintre Serviciile turistice achitate şi cele efectiv prestate în timpul călătoriei turistice;
 3. în cazul în care nu pot fi oferite Turistului alternative corespunzătoare, sau acesta nu le acceptă din motive întemeiate, să despăgubească Turistul pentru Serviciile neprestate, în cuantumul stabilit de Agenție.

4.4. Agenția este răspunzătoare pentru buna executare a obligațiilor asumate prin contract, cu excepţia următoarelor cazuri când neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligațiilor asumate prin contract se datorează:

 1. Turistului;
 2. unor cauze de forță majoră sau unui caz fortuit pe care Agenția nu le putea prevedea sau evita;
 3. unui terț care nu are legătură cu furnizarea Serviciilor prevăzute în contract, iar cauzele care au determinat neîndeplinirea obligațiilor au un caracter imprevizibil şi/sau inevitabil.

4.5. Prin derogare de la punctul 68. din Termeni și condiții de utilizare a site-ului, în cazul încheierii Contractului cu Turistul, Agenția Travelminit își asumă responsabilitate pentru verificarea certificatului de clasificare emis de Ministerul Turismului, deținut de Unitatea de cazare ale cărei Servicii sunt incluse în rezervare. Mai multe informații despre clasificare pot fi obținute pe pagina Ministerului Turismului.

4.6. Agenția Travelminit își asumă responsabilitate pentru datele afișate pe Platformă în Oferta Unității de cazare și documentele eliberate pe baza acesteia.

4.7. Agenția este obligată să acorde prompt asistență Turistului aflat în dificultate în cazul situațiilor de forță majoră sau al unui eveniment pe care nici Agenția, nici furnizorul sau prestatorul de servicii, cu tot efortul depus, nu îl puteau prevedea sau evita.

4.8. Agenția nu își asumă nicio responsabilitate cu privire la eventualele rezervări false și/sau fictive ori cu privire la orice alte ilegalități săvârșite de Turist cu ocazia procedurii de efectuare a rezervării sau a plății.


5. Drepturile și obligațiile Turistului

5.1. Turistul este obligat să prezinte la recepția Unității de cazare actele sale de identitate, precum şi documentul de călătorie eliberat (Confirmarea de rezervare), în vederea acordării serviciilor turistice.

5.2. Turistul este obligat să achite la recepția Unității de cazare taxa de stațiune, taxa de salubrizare, precum şi alte taxe locale, fără a putea pretinde despăgubiri sau returnarea sumelor de la Agenție.

5.3. Turistul este obligat să comunice Agenției în maxim 5 zile calendaristice de la primirea înștiințării sau în timp util înainte de check-in, dar nu mai târziu de termenul afișat în condițiile de rezervare și anulare, hotărârea sa privind modificarea prevederilor esențiale ale contractului (Serviciile incluse în pachet, data, modificarea categoriei Unității de cazare), legat de modificările inițiate de Unitatea de cazare. Turistul poate opta pentru:

 1. rezilierea/denunțarea unilaterală a contractului fără plata penalităților; sau
 2. acceptarea noilor condiţii ale contractului.

5.4. Turistul are dreptul să anuleze rezervarea în orice moment, conform Condițiilor de rezervare și de anulare. De asemenea, are dreptul să solicite de la Agenție modificarea rezervării, modificările solicitate fiind înregistrate în cazul în care Unitatea de cazare le poate îndeplini și le confirmă. În caz contrar, dacă Turistul renunță la rezervare, aceasta se anulează conform condițiilor de anulare ale Unității de cazare.

5.5. În orice caz Turistul are dreptul să solicite Agenției şi o despăgubire pentru neîndeplinirea prevederilor contractului inițial, în cuantumul stabilit de Agenție, cu excepţia cazurilor în care:

 1. anularea s-a datorat unui caz de forță majoră (circumstanțe imprevizibile, independente de voința celui care le invocă şi ale căror consecințe nu au putut fi evitate în ciuda oricăror eforturi depuse, în acestea nefiind incluse suprarezervările);
 2. anularea s-a făcut din vina Turistului.

5.6. În cazul în care Agenția anulează rezervarea sau nu asigură Serviciile achitate de Turist, Turistul are dreptul:

 1. să accepte la același preț un alt pachet de servicii turistice de calitate echivalentă sau superioară, propus de Agenție;
 2. să accepte un pachet de servicii turistice de calitate inferioară, propus de Agenție, cu rambursarea imediată a diferenței de preț;
 3. să i se ramburseze imediat toate sumele achitate aferente Serviciilor anulate sau neprestate.

5.7. Turistul poate să cesioneze serviciile turistice rezervate unei terțe persoane care îndeplinește toate condiţiile aplicabile pachetului de servicii turistice contractat, cu obligaţia de a anunța în scris Agenția cu cel puțin 15 zile înainte de data de check-in. În acest caz Agenția anulează rezervarea inițială și realizează o nouă rezervare pe numele și cu datele de contact ale noului Turist. Turistul care cedează pachetul său de servicii, precum şi cesionarul sunt responsabili în mod solidar pentru plata prețului rezervării şi a eventualelor costuri suplimentare apărute cu ocazia acestei cedări. În cazul în care rezervarea a fost achitată cu vouchere de vacanță, nu se permite cesiunea.

5.8. Turistul este obligat să folosească cazarea rezervată şi bunurile din dotarea acesteia ca un bun proprietar şi potrivit destinației lor. Agenția nu se face vinovată de eventualele pagube produse sau vătămări suferite de Turist ca urmare a nerespectării acestui alineat.

5.9. Turistul ia la cunoștință că Serviciile pe care le achiziționează fără ca acestea să facă parte din contractul cu Agenția sunt în stricta responsabilitate a prestatorului local, Agenția de turism nu are nicio responsabilitate asupra prestațiilor în cauză.

5.10. Turistul se obligă să nu efectueze rezervări false și/sau fictive pe Platformă.

5.11. Cunoscând prevederile Codului Penal Român, Turistul se obligă, în procedura de efectuare a rezervării și a plății, să se abțină de la comiterea de orice fel de ilegalități – în special de săvârșirea unor fapte care pot fi calificate infracțiuni de fals.

5.12. În cazul în care rezervarea este achitată cu vouchere de vacanță (voucher de vacanță suport electronic sau suport hârtie), Turistul declară pe propria răspundere că (i) este titularul legitim al voucherelor de vacanță, (ii) a luat la cunoștință și înțelege că va fi beneficiarul Serviciilor în propria persoană, (iii) a luat la cunoștință și înțelege că Serviciile rezervate conțin servicii de cazare, (iv) se angajează că voucherele de vacanță nu au fost și nu vor fi schimbate, transferate, vândute, sau valorificate în orice mod, în schimbul unor sume de bani (v) respectă toate prevederile Legii 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare.


6. Renunțări, penalizări

6.1. În cazul în care Turistul renunță la rezervare din vina sa, se aplică concomitent următoarele condiții:

 1. 10% din valoarea totală a rezervării nu se returnează, însă poate fi folosit pentru o nouă rezervare (finalizată prin Confirmarea de rezervare) în următoarele 7 zile lucrătoare, iar în cazul în care nu se finalizează o rezervare nouă în termenul specificat, suma respectivă se consideră taxă de anulare și nu este returnabilă;
 2. în ceea ce privește restituirea sumei achitate, se procedează conform Condițiilor de rezervare și anulare acceptate la rezervare și regăsite în Confirmarea de rezervare sau platforma rezervării (după caz).

6.2. Sumele achitate prin orice modalitate de plată se vor restitui sub formă de vouchere electronice de avans, care pot fi utilizate pentru rezervarea cazărilor din România marcate ca atare, conform termenului de valabilitate precizat în e-mailul trimis la emitere și punctului 2.8. din prezentul contract.

6.3. Turistul are posibilitatea de a-și utiliza voucherele și cupoanele în termenele de valabilitate ale acestora, după care valabilitatea nu se mai prelungește, iar valoarea voucherului / cuponului expirat nu se restituie în bani sau înapoi pe card.

6.4. Turistul trebuie să transmită în scris anularea rezervării pe Platformă sau la adresa de e-mail info@travelminit.ro. Anularea se consideră validă atunci când este primită de către Agenție.


7. Reclamații, despăgubiri

7.1. În cazul în care Turistul este nemulțumit de serviciile turistice primite, acesta are obligaţia de a întocmi o sesizare în scris la fața locului, în mod clar şi explicit, cu privire la deficiențele constatate, legate de realizarea serviciilor turistice contractate, care se va transmite prompt atât reprezentantului Agenției, cât şi prestatorului de servicii turistice (conducerii Unității de cazare și a Agenției).

E-mail de contact al Agenției: info@travelminit.ro.

7.2. Atât Agenția, cât şi Unitatea de cazare vor acționa imediat pentru soluționarea sesizării. În cazul în care sesizarea nu este soluționată sau este soluționată parțial, Turistul va depune la sediul Agenției o reclamație în scris, în termen de maxim 5 zile calendaristice de la check-out, urmând ca Agenția să comunice Turistului în termen de 30 de zile lucrătoare un răspuns cu privire la eventualele despăgubiri care i se cuvin, după caz. Pe lângă reclamația depusă, Agenția poate solicita de la Turist documente justificative (de ex. factură de servicii alternative, poze, etc.).

7.3. Agenția definește valoarea despăgubirii luând în considerare valoarea totală a rezervării, măsura pagubei ivite, împreună cu toate circumstanțele în cauză. În cazul în care Turistul în ciuda nemulțumirilor decide să beneficieze de întregul sejur sau acceptă compensare, servicii înlocuitoare din partea Unității de cazare, Agenția nu garantează restituirea integrală a sumei achitate sau a sumei solicitate. Valoarea despăgubirii nu depășește 25% din valoarea totală a rezervării.


8. Procedura de soluționare alternativă a litigiilor (SAL)

8.1. Soluționarea alternativă a litigiilor (SAL) reprezintă un mecanism alternativ sistemului judiciar, prin care consumatorilor li se oferă posibilitatea de soluționare a litigiilor pe care le pot avea cu comercianții, atunci când se confruntă cu o problemă legată de achiziționarea unui produs sau serviciu. Astfel, reclamațiile împotriva comercianților sunt prezentate voluntar de către consumatori, prin poștă sau prin mijloace electronice de comunicare, urmând a fi soluționate într-un mod independent, imparțial, transparent, rapid și echitabil.

8.2. Direcția de soluționare alternativă a litigiilor (Direcția SAL) din cadrul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), are competența să soluționeze alternativ litigii naționale și transfrontaliere izvorâte din contractele de vânzări sau din contractele de prestări servicii încheiate cu un comerciant care desfășoară activități în România, în sectoarele de activitate în care ANPC este competentă.

8.3. Cererea de aplicare SAL, Lista de consilieri SAL, Procedura SAL și legislația aplicabilă poate fi consultată pe site-ul ANPC – Autoritatea pentru protecția consumatorului.

8.4. Pentru soluționarea alternativă a litigiilor, pentru clienții transfrontalieri, se pot accesa următoarele adrese: Platforma SOL (Soluționarea online a litigiilor | Comisia Europeană), Site-ul DG Justiție și Consumatori (secțiunea SAL/SOL).


9. Asigurări

9.1. Turistul este asigurat pentru rambursarea cheltuielilor de repatriere şi/sau a sumelor achitate de acesta, în cazul insolvabilității sau falimentului Agenției, la societatea de asigurare OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP SA, cu sediul în 011822 București - sector 1, Str. Aleea Alexandru nr. 51. Polița de asigurare seria I - 57311/ 17.10.2023 valabilă până la data de 31.10.2024 este afișată pe pagina web a Agenției de turism Travelminit (cu indicarea adresei web: http://travelminit.ro).

9.2. Condiţiile în care Turistul va fi despăgubit de către societatea de asigurare sunt:

9.2.1. În cazul în care Agenția nu efectuează repatrierea Turistului, acesta are obligaţia de a anunța imediat societatea de asigurare prin telefon, fax sau e-mail. În această situație societatea de asigurare nu are obligaţia de a achita imediat contravaloarea cheltuielilor de repatriere, ci de a le rambursa după întoarcerea Turistului în România, în condiţiile poliței de asigurare încheiate între Agenție şi societatea de asigurare.

9.2.2. În cazul în care Turistul solicită Agenției contravaloarea sumelor achitate şi/sau a cheltuielilor de repatriere, acesta trebuie să trimită documentele justificative către Agenție prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. Turistul are obligaţia să păstreze fotocopii de pe respectivele documente justificative. Turistul poate solicita Agenției rambursarea sumelor achitate şi/sau a cheltuielilor de repatriere în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data încheierii derulării pachetului de servicii turistice sau de la data repatrierii.

9.2.3. Turistul are obligaţia de a notifica societatea de asigurare prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în legătură cu solicitarea adresată Agenției privind rambursarea sumelor achitate şi/sau a cheltuielilor de repatriere, în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data confirmării de primire prevăzute la pct. 9.2.2.

9.2.4. În cazul în care, în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data confirmării de primire a documentelor justificative de către Agenție, Turistul nu a primit sumele solicitate de la aceasta, are loc evenimentul asigurat.

9.2.5. În termen de 10 (zece) zile calendaristice de la data producerii evenimentului asigurat, Turistul are obligaţia de a transmite societății de asigurare, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, cererea de despăgubire însoțită de documentele justificative.

9.2.6. Documentele justificative constau în principal în:

 1. contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice;
 2. confirmările de primire precizate la pct. 9.2.2, 9.2.3 şi 9.2.5;
 3. fotocopiile de pe documentele de plată a avansului (chitanțe, ordine de plată, etc.), în cazul cererilor de rambursare a sumelor achitate de Turist;
 4. fotocopiile de pe documentele de transport şi cazare, în cazul cererilor de rambursare a cheltuielilor de repatriere.

Societatea de asigurare are dreptul să solicite Turistului şi alte documente justificative.

9.2.7. Despăgubirea nu poate depăși suma achitată de Turist în contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice şi nici sumele necesare repatrierii acestuia, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

9.2.8. Despăgubirea va fi plătită în termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data primirii de către societatea de asigurare a documentelor justificative de la Turist.

9.2.9. În cazul în care, după plata despăgubirii, Agenția plătește debitul către Turist, acesta are obligaţia de a restitui asigurătorului despăgubirea primită, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data primirii de la Agenție a sumelor reprezentând debitul.

9.2.10. Facultativ, Turistul are posibilitatea încheierii unui contract de asigurare, care să acopere taxele de transfer, sau a unui contract de asistență care să acopere taxele de repatriere în caz de accidente, de boală sau deces, a unui contract de asigurare pentru bagaje, a unui contract de asigurare pentru servicii medicale la destinație sau a unei asigurări storno sau altor tipuri de asigurări de călătorie. Agenția recomandă încheierea unei asigurări storno pentru acoperirea eventualelor penalități de anulare. Turistul se poate informa în agenții despre cazurile acoperite de asigurarea storno, aceasta putând fi încheiată în agenția de turism de unde acesta a achiziționat pachetul de servicii turistice, dacă agenția oferă acest tip de serviciu.

9.3. Agenția nu se face vinovată de eventuala nerespectare a obligațiilor stipulate în polițele de asigurare contractate prin intermediul Agenției, deoarece aceasta este doar un intermediar între Turist şi asigurător.


10. Documentele contractului

10.1. Următoarele se constituie ca anexă la contract:

 1. Confirmarea de rezervare, inclusiv factura;
 2. Catalog și Ofertă pe suport electronic.


11. Dispoziții finale

11.1. Toate unitățile de cazare, la care Agenția intermediază plata, sunt clasificate de către organismele abilitate ale țărilor de destinație, conform procedurilor interne şi normativelor locale, acolo unde acestea există, care diferă de la o țară la alta şi de la un tip de destinație la altul.

11.2. Turistul declară că Agenția de turism l-a informat complet cu privire la condiţiile de comercializare a pachetelor de servicii turistice în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 107/1999 abrogată prin OG nr. 2/2018. Prin semnarea acestui contract sau prin acceptarea pachetelor de servicii turistice, inclusiv în cazul celor achiziționate la distanță prin mijloace electronice, Turistul își exprimă acordul şi luarea la cunoștință cu privire la condiţiile generale de comercializare a pachetelor de servicii turistice, în conformitate cu oferta Agenției de turism.

11.3. Litigiile apărute între părți se rezolvă pe cale amiabilă, în caz contrar părţile se înțeleg să se adreseze instanțelor de judecată competente.

11.4. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

11.5. Travelminit se obligă să respecte Declarația de confidențialitate afișată pe site: https://travelminit.ro/confidentialitate