TERMENI ȘI CONDIȚII GENERALE – ACTIVITATE AGENȚIE - 2024.01.15

I. Dispoziții introductive

 1. Prezentul Termeni și Condiții Generale („TCG”) – împreună cu eventualii termeni și condiții suplimentare – constituie contractul („Contract”) încheiat între Travelminit Internațional Srl. („Travelminit/Agenție”) și partenerul furnizor de servicii de cazare („Partener”) pentru serviciile de mediatizare și comercializare („Servicii”) furnizate Partenerului de către Travelminit.

 2. Obiectul Contractului îl constituie mediatizarea și comercializarea de către Travelminit a serviciilor turistice sau componente ale acestora asigurate de Partener, în țară și în străinătate, în condițiile și la tarifele stabilite de Partener pe Interfața de Administrare și prestarea serviciilor hoteliere și complementare de către Partener în favoarea Turiștilor sosiți prin intermediul Travelminit, identificate pe Platformă ca Rezervări de tip agency.

 3. Serviciile constau din (i) Servicii de Bază: Serviciul Platforma Online și servicii specifice agenției de turism organizatoare (mediatizarea și comercializarea Ofertei Partenerului, publicarea și promovarea serviciilor Partenerului prin Platformă cu scopul de a fi rezervate, transmiterea către Partener a cererilor de ofertă și a rezervărilor primite de la Turiști prin Platformă sau serviciul pentru clienți, facilitarea finalizării rezervărilor și încheierea contractelor cu Turiștii pentru serviciile turistice) și (ii) Alte Servicii utilizate de Partener: servicii sau reduceri specificate în Termenii și Condițiile Suplimentare („TCS”) acceptat de Partener sau aplicabil acestuia, care nu implică întotdeauna o obligație de plată din partea Partenerului. În general, dar nu în toate cazurile, utilizarea Altor Servicii depinde de decizia Partenerului.

II. Definiții

Conceptele mai semnificative definite mai jos au următoarele înțelesuri în TCG:

Travelminit/Agenție

TRAVELMINIT INTERNATIONAL S.R.L. cu sediul social în Cluj-Napoca, Str. Gării, Nr. 21, în Liberty Technology Park, corpul D, intrarea D1, biroul 1B, Jud. Cluj, 400267, România, înregistrat la Oficiul Registrului Comerțului Cluj sub nr. J12/546/15.02.2018, având CUI 38869249, atribut fiscal RO, Agenție de turism organizatoare, titular al Licenței de turism nr. 1860, emisă de Ministerul Turismului la data de 09.05.2019, autorizat pentru activitate de organizare, inclusiv de a comercializa pachete servicii de călătorie, excursii, transport și cazare și de a presta servicii online de rezervare și asistență turistică, conform clasificării CAEN 7911, prin intermediul paginii web „www.travelminit.ro”, precum și prin alte pagini web asociate.

Alte Platforme

alte interfețe online decât Platforma, pe care poate apărea Oferta Partenerului în legătură cu Serviciile furnizate (de ex. anunțuri Google, reclame Facebook, interfețele partenerilor afiliați, interfețele site-urilor de agregare, anunțuri de licitare în timp real).

Alte Servicii

toate celelalte servicii conexe furnizate Partenerului de către Travelminit, care nu sunt Servicii de Bază (dacă este cazul).

Cerințe de Paritate

obligațiile conform punctului 38.

Clasament

sistemul de criterii care determină sau influențează ordinea ofertelor partenerilor pe Platformă la afișarea rezultatelor căutării.

Comision

suma care se plătește către Travelminit de către Partener, pentru furnizarea Serviciului de Bază. Valoarea de bază a Comisionului este prevăzută în TCG, și poate fi crescută prin licitare în meniul „Multiplicator Oaspeți”.

Contract

întregul acord privind Serviciile, încheiat între Travelminit și Partener. 

Conținut Generat de Utilizatori

scrierile, opiniile, comentariile, evaluările făcute de Utilizatori cu privire la Oferta și serviciile Partenerului, fie pe Platformă, fie pe alte interfețe.

Conversie

raportul dintre numărul vizitatorilor Platformei pe care este afișată unitatea de cazare sau Oferta acesteia și numărul Rezervărilor.

Grupuri Închise de Consumatori

grupuri de persoane definite după anumite criterii sau un sistem de criterii, iar platforma (interfața), care asigură disponibilitatea serviciului, este protejată cu parolă, calitatea de membru fiind bazată pe decizia voluntară și comportamentul activ al participantului.

Informații Confidențiale

informațiile prevăzute la punctul 74.

Interfață de Administrare

accesul online prin software la Platforma, care permite utilizarea Serviciilor pentru Partener. Prin alocarea de user și parolă unică, Partenerul poate vizualiza și seta pe Interfața de Administrare care i se asigură informațiile relevante legate de Oferta sa și publicarea acesteia. Este responsabilitatea și obligația Partenerului să administreze informațiile privind Oferta sa, având acces la informații privind rezervările, disponibilitatea serviciilor proprii, camere și prețuri, decontarea între părți, condiții contractuale și modificările ulterioare, respectiv posibilitatea să supraliciteze valoarea Comisionului.

Ofertă

oferta Partenerului, care include elementele din care este compusă unitatea de cazare (de ex. camere, alte spații), serviciile aferente acestora și pachetele de servicii create prin îmbinarea elementelor cu serviciile conexe, în privința cărora Partenerul utilizează Serviciile. Prin pachet se înțelege combinația de servicii oferită de Partener la un preț global, conținând servicii de cazare și unul sau mai multe servicii din categoria: nopți gratuite, masă, tratament balnear, agrement, plimbări cu căruța/trăsura/sania, tur ghidat etc., ce reprezintă până la 25% din valoarea combinației (pachetului). Pachetul în sensul prezentului TCG nu conține servicii de transport de pasageri, închiriere autoturisme, autovehicule și motociclete.

Operator de Platformă

persoana juridică care operează Platforma.

Paritatea Prețului și a Capacității

condiţiile prevăzute la punctul 38. a).

Partener

persoană îndreptățită la închirierea temporară a unității de cazare conform legislației și dispozițiilor, evidențelor autorităților, care încheie Contractul pentru utilizarea Serviciilor în privința unităților de cazare pe care le operează și dispune de certificat de clasificare emis de Ministerul Turismului din România.

Platformă

interfața online operată de către Operatorul de Platformă, împreună cu soluțiile software și bazele de date aferente, pe care și cu ajutorul căreia Travelminit este îndreptățit să furnizeze Serviciile în mod independent sau în baza unor acorduri, printr-un serviciu auxiliar în scopul executării..

Preț de Listă Standard

prețurile specificate pe Interfața de Administrare, la setările tipurilor de camere.

Prețul Echivalent în RON

condițiile conform punctului 38. b).

Proprietate Intelectuală

conținutul afișat pe Platformă (inclusiv design-ul, layout-ul, grafica și alte elemente vizuale, materiale, soluțiile software și alte soluții utilizate, idei, implementarea acestora), cu excepția (i) conținutului încărcat de Partener; (ii) Conținutului Generat de Utilizatori; și (iii) a mărcilor comerciale și altor conținuturi afișate pe Platformă, care aparțin altor persoane decât Travelminit sau Operatorul de Platformă.

Rezervare

procesul descris la punctul VII., pe baza căruia se naște un contract între Travelminit și Turist.

Servicii

Servicii de Bază și Alte Servicii.

Serviciu de Bază

Serviciul Platforma Online și serviciile specifice agenției de turism organizatoare precizate la punctul V.

Serviciu Înlocuitor

serviciul de aceeași calitate sau de calitate superioară față de serviciul inițial specificat în Rezervare, furnizat Turistului de către Partener sau Travelminit în cazul în care Partenerul nu poate furniza serviciul inițial conform prevederilor TCG.

Serviciul Platforma Online

asigurarea accesului la Platformă și Interfața de Administrare pentru Partener, astfel încât Ofertele de cazare și serviciile conexe oferite de Partener să fie afișate și disponibile în conformitate cu prevederile relevante ale Contractului, pe Platformă sau pe o parte a acesteia, pentru a putea fi rezervate de către Utilizatori, creând astfel un contract între Travelminit și Turist. 

Sistem de Rezervare cu Confirmare

sistemul de rezervare pe Platformă bazat pe confirmarea Partenerului.

Sistem de Rezervare Imediată

sistemul de rezervare în timp real pe Platformă.

TCG

prezenții termeni și condiții generale, care reglementează în general termenii și condițiile generale dintre Travelminit și toți partenerii săi. Versiunea actuală a Termenilor și Condițiilor Generale este permanent disponibilă pe site-ul www.travelminit.ro.

Termeni și Condiții Suplimentare (TCS)

condițiile stabilite pentru Alte Servicii furnizate de către Travelminit, care nu sunt servicii de publicitate. Actualul TCS este permanent disponibil pe site-ul „www.travelminit.ro” (dacă este cazul).

Titluri onorifice

titluri acordate de către Travelminit pentru o perioadă de timp determinată, pe baza unor criterii stabilite de către Travelminit.

Turist

persoana care încheie un contract pe Platformă cu Travelminit, care utilizează serviciile Travelminit și ale Partenerului, precum și persoana care efectiv plătește pentru servicii.

Utilizator

vizitator al Platformei, inclusiv Turistul.


III. Înregistrarea. Încheierea Contractului

 1. Contractul privind Serviciile de Bază se încheie între Travelminit și Partener atunci când Partenerul se înregistrează pe pagina de înregistrare a Platformei destinată partenerilor și la înregistrare acceptă prezentul TCG, respectiv eventualul TCS obligatoriu (dacă este cazul). Travelminit poate să decidă, în limitele competențelor sale și fără o justificare, că nu acceptă înregistrarea persoanei juridice în cauză, și în acest caz nu se naște niciun contract conform prezentului TCG între Travelminit și entitatea care dorește să se înregistreze.

 2. Pe parcursul înregistrării, pe lângă furnizarea datelor solicitate de Travelminit, Partenerul trebuie să înregistreze toate unitățile de cazare pe care le operează și dorește să le afișeze în sistemul de rezervare online oferit de Travelminit.

 3. Pe parcursul înregistrării, Partenerul furnizează o parolă secretă, care îi permite să acceseze Interfața de Administrare.

 4. În cazul în care Travelminit permite, pe lângă Serviciul Platforma Online – precum afișarea obișnuită a Ofertei – pot fi comandate alte interfețe și posibilități de publicitate pentru stimularea Rezervărilor. Având în vedere acest lucru, în cazul în care Oferta a fost afișată pe baza unei comenzi separate, termenul de Ofertă, la care se face referire în TCG, comenzi și documentele aferente, include anunțul și reclama de pe alte interfețe și posibilități de publicitate. În cazul Altor Servicii (publicitate), se naște un contract între Partener și Travelminit atunci când Partenerul comandă prin e-mail serviciul de publicitate de la Travelminit.

 5. În cazul în care Travelminit permite, în ceea ce privește Alte Servicii cuprinse în TCS, contractul se încheie în conformitate cu prevederile TCS. În cazul în care TCS prevăd că ele se aplică Partenerului în anumite condiții, la îndeplinirea acestora TCS devin parte a Contractului, fără nicio formalitate suplimentară din partea părților. Dacă TCS prevăd că Partenerul trebuie să le accepte ca să-i fie aplicabile, atunci TCS devin parte a Contractului cu Partenerul numai dacă Partenerul le acceptă pe Interfața de Administrare sau într-un alt mod specificat în TCS.

 6. Contractul (și toate elementele acestuia) se încheie online, Travelminit nu îl stochează pe suport hârtie și nu îl trimite prin poștă.

 7. Partenerul acceptă și ia la cunoștință că, pentru furnizarea Serviciilor, trebuie să îndeplinească obligațiile specificate în TCG și TCS. Partenerul se angajează să monitorizeze în mod constant informările din partea Travelminit.

 8. Travelminit are dreptul de a încheia contracte cu alte persoane angajate în aceeași activitate ca Partenerul, respectiv pentru aceleași servicii sau servicii similare cu cele ale Partenerului. 

IV. Interfața de Administrare

 1. O parte din Termenii și Condițiile Speciale ale Contractului cu Partenerul poate fi setată pe Interfața de Administrare sau este afișată acolo pe baza condițiilor în cauză. Partenerul poate să introducă și să seteze parametrii Ofertei privind unitatea sa de cazare și serviciile aferente pe Interfața de Administrare.

 2. Referitor la Ofertă, Partenerul nu poate furniza date, informații și date de contact (număr de telefon, adresă de e-mail, adrese web, link-uri, contact pe rețele sociale, adresă pe facebook/twitter, etc.) pe Interfața de Administrare sau pe alte căi, care sunt publice Utilizatorilor și îi permit contactarea directă a Partenerului. Partenerul nu poate încuraja Turistul sau Utilizatorul să-l contacteze direct în niciun alt mod. Încălcarea acestor prevederi constituie o încălcare gravă a Contractului (conform punctului 96.).

 3. Partenerul este obligat să-și desfășoară activitatea prevăzută în TCG, în special încărcarea datelor și toate activitățile sale care pot fi efectuate pe Interfața de Administrare în conformitate cu legislația relevantă, cu atenție în special la respectarea vieții private și a drepturilor de autor, precum și a standardelor de protecție a consumatorilor.

 4. Este responsabilitatea exclusivă a Partenerului să păstreze în secret parola cu care accesează Interfața de Administrare și să facă tot posibilul pentru a evita divulgarea acesteia persoanelor neautorizate. De asemenea, este responsabilitatea Partenerului ca parola secretă să fie cunoscută și utilizată numai de către persoanele care sunt autorizate să facă declarații în numele și pentru Partener în privința Contractului. Partenerul este responsabil pentru prejudiciile cauzate de încălcarea celor de mai sus.

 5. Travelminit se asigură cu o diligență rezonabilă, ca terții neautorizați să nu aibă posibilitatea de a modifica conținutul datelor publice încărcate de Partener.

V. Serviciul de Bază

 1. În cadrul Serviciului Platformă Online și al serviciilor specifice agenției de turism organizatoare, Travelminit publică, promovează, mediatizează și comercializează pe Platformă serviciile, Oferta Partenerului, încărcate pe Interfața de Administrare, cu scopul de a fi rezervate, transmite către Partener cererile de ofertă și rezervările primite de la Turiști prin Platformă sau serviciul pentru clienți, și facilitează finalizarea rezervărilor, încheiând contracte cu Turiștii (Contract cu Turistul) pentru servicii turistice, prin Rezervarea conform punctului VII. Partenerul ia la cunoștință și acceptă că, în scopul prezentului Contract, Travelminit utilizează serviciul Operatorului de Platformă ca pe un serviciu auxiliar în scopul executării. Operatorul de Platformă nu este parte contractantă a contractului, raportului juridic dintre Turist și Travelminit.

 2. Partenerul plătește un Comision către Travelminit pentru Serviciul de Bază (conform punctului X.).

 3. Partenerul ia la cunoștință și acceptă că, la discreția sa, Travelminit are dreptul – sub rezerva notificării prealabile a Partenerului conform prezentului – să stabilească o condiționalitate, care determină ordinea rezultatelor căutării în care apar Oferta Partenerului și ofertele altor parteneri, sau influențează ordinea („Clasament”). Setul de criterii al Clasamentului este multifactorial; factorii, fără a se limita la aceștia, sunt următorii: suma Comisionului plătit (datorat) de către Partener, participarea la programul VIP, raportul între numărul de vizitatori ai paginii unității de cazare afișate pe Platformă și numărul de Rezervări („Conversie”), numărul de Rezervări, procentul de anulări, disponibilitate în timp real (Sistem de Rezervare Imediată), scorul recenziilor oferite de Turiști, numărul și tipul reclamațiilor Turiștilor și evaluarea disciplinei în materie de plăți a Partenerului. Evidențierea parametrilor principali de mai sus față de alți parametri potențiali este justificată de prioritatea lor profesională. Poate ocupa o poziție mai bună în Clasament, Partenerul a cărui conversie, nivel de comision, participare la programul VIP, număr de Rezervări, evaluări (scor), calitate a serviciilor pentru clienți și disciplină de plată, arată o valoare mai mare, în timp ce procentul de anulări și numărul reclamațiilor, arată o valoare mai mică. Pe Interfața de Administrare, Partenerul poate seta tipul de comision și în cadrul acestuia – dacă este posibil în cazul tipului selectat – nivelul de comision oferit. Partenerul – ținând cont și de alți factori – poate fi plasat pe o poziție mai bună în Clasament, în funcție de tipul și nivelul de comision oferit. Nivelul de comision este principalul factor la stabilirea Clasamentului, ceea ce înseamnă că Partenerul poate influența semnificativ poziția sa în Clasament, în funcție de setările sale, însă Oferta acestuia va apărea în continuare doar la căutările relevante. Condiționalitatea se bazează pe criterii predefinite, se aplică uniform tuturor Partenerilor conform criteriilor definite și funcționează automat.

 4. Nivelul de Comision și implicit Clasamentul este influențat și de participarea Partenerului la programul „Multiplicator Oaspeți”. În cazul în care Partenerul folosește programul „Multiplicator Oaspeți” pe Interfața de Administrare, Comisionul se va putea modifica în funcție de opțiunile selectate din setările disponibile. Factorii supracomisionați care se pot seta în meniul „Multiplicator Oaspeți” sunt următorii:

 • Cazare verificată: Partenerul primește un logo distinctiv prin program, dacă îndeplinește toate condițiile enumerate în „Multiplicator Oaspeți”. Costurile participării în program se regăsesc pe Interfața de Administrare;

 • Cazare promovată: prin program Partenerul primește un logo distinctiv. Costurile participării în program se regăsesc pe Interfața de Administrare;

 • Cazare top: acest program este o licitație automată, prin care se poate garanta o poziție pentru unitate în lista de căutări, iar Comisionul poate varia în funcție de poziția dorită;

 • Licitare comision: Partenerul poate seta oricând nivelul de comision, iar pe baza setării în mod automat influențează poziția din listă a unității de cazare.

Partenerul poate consulta Comisionul actual pe Interfața de Administrare sub meniul „Nivel de comision net”.

 1. Partenerul poate monitoriza evoluția factorilor pe Interfața de Administrare. Având în vedere cele de mai sus, Partenerul nu poate obiecta, nu poate iniția acțiuni, nu poate avea pretenții împotriva Clasamentului, ordinii bazate pe acesta sau factorilor care stau la baza Clasamentului. Este interzisă întreprinderea oricărei acțiuni care, contrar celor de mai sus, încearcă să influențeze ordinea rezultatelor căutării prin utilizarea mijloacelor artificiale, manipulative sau prin eludarea prevederilor TCG. Încălcarea acestor prevederi constituie o încălcare gravă a Contractului.

 2. Partenerul autorizează în mod expres pe Travelminit și Operatorul de Platformă, ca în scopul creșterii numărul Rezervărilor, la propria discreție, să transmită online și offline publicului și să promoveze pe interfețe online și offline parametrii Ofertei încărcate de către Partener pe Interfața de Administrare (inclusiv orice fotografii, ilustrații, date și informații; indicații, grafice, materiale vizuale protejate sau care pot fi protejate prin dreptul de autor), în cantitatea, prin modalitatea și pe perioada stabilită de către Travelminit. În cazul afișării pe Alte Platforme decât Platforma, trebuie aplicate inclusiv reglementările aferente Altor Platforme în cauză.

 3. Travelminit are dreptul, dar nu și obligația, de a asigura disponibilitatea Ofertei în limbi străine. În cazul în care Travelminit a elaborat deja descrierea unității de cazare în limbi străine, îi oferă Partenerului posibilitatea de a selecta pe Interfața de Administrare afișarea descrierii proprii sau a celei elaborate de către Travelminit, în cazul fiecărei limbi în parte. Travelminit are dreptul de a pregăti o prezentare într-o limbă străină, care să conțină doar elementele relevante ale Ofertei. Limbile străine pot fi în special limba engleză, germană, slovacă, poloneză, română, croată, maghiară. Traducerea în altă limbă nu modifică legea care reglementează contractul. Afișarea este independentă de limba în care se utilizează Interfața de Administrare.

 4. Travelminit și Operatorul de Platformă au dreptul de a organiza „Concursuri” și „Campanii promoționale” în legătură cu Serviciile lor. Travelminit și Partenerul pot încheia un acord separat sau suplimentar în acest sens.

 5. Partenerul ia la cunoștință și acceptă că Travelminit poate, la discreția sa, să creeze diverse Titluri (de ex. Cazare Top), care pot fi acordate Partenerilor sau altui partener al Travelminit, pe baza criteriilor stabilite de Travelminit. Partenerul poate folosi Titlurile pe durata perioadei determinate de Travelminit. În absența unei revocări, dreptul de utilizare a Titlurilor va înceta automat la încetarea Contractului. În acest caz, Partenerul nu mai poate folosi sau afișa Titlurile dobândite nicăieri.

 6. Partenerul asigură site-ului Travelminit disponibilitatea sa în scopul consultării, contactării sau asigurării calității la numerele de telefon și adresele de e-mail furnizate către Travelminit. Partenerul se angajează să furnizeze informații relevante către Travelminit atunci când este contactat de acesta. În cazul în care TCG nu prevăd altfel, Partenerul trebuie să respecte obligația sa de a furniza date în cel mult 2 zile calendaristice de la solicitarea Travelminit. Încălcarea repetată a regulilor de mai sus privind comunicarea și furnizarea datelor constituie o încălcare gravă a Contractului.

 7. Travelminit are dreptul de a trimite materiale promoționale și publicitare despre produsele și serviciile proprii sau ale partenerilor săi (terți), alții decât Partenerul, la adresa de e-mail furnizată de Partener. 

 8. Partenerul este obligat să notifice Travelminit cu privire la orice probleme sau circumstanțe cauzate de motive din sfera lui de interes, care afectează temporar sau permanent sau exclud serviciul furnizat Turistului, cooperarea și comunicarea cu Travelminit sau utilizarea Platformei sau a Interfeței de Administrare (de ex. renovare, întreținere, defecțiune, indisponibilitatea camerei sau a serviciilor din orice motiv, conexiune la internet insuficientă, schimbarea adresei de e-mail, a numărului de telefon, etc.). Partenerul este obligat să suporte daunele rezultate din lipsa comunicării.

 9. Partenerului i se interzice utilizarea oricărui sistem sau oricărei soluții, care urmărește sau permite oprirea serverelor utilizate pentru operarea Serviciilor, Platforma sau Interfața de Administrare, sau care pune în pericol funcționarea corespunzătoare a Platformei.

 10. Travelminit și Operatorul de Platformă își rezervă dreptul de a modifica sau elimina de pe Platformă, la propria discreție, orice Proprietate Intelectuală și/sau orice element al Serviciilor.

 11. Partenerul ia la cunoștință că Utilizatorii au dreptul de a utiliza Platforma conform Termenilor și Condițiilor de Utilizare a Platformei și Declarației de confidențialitate. Partenerul declară că a luat la cunoștință și respectă Termenii și Condițiile de Utilizare și prevederile Declarației de confidențialitate disponibile pe Platformă, și va monitoriza în permanență modificările acestora.

 12. Partenerul ia la cunoștință că Utilizatorul și/sau Turistul are posibilitatea (i) să cunoască Ofertele, să solicite informații și oferte suplimentare, (ii) să facă cunoscute altora Ofertele și informațiile pe site-urile de socializare cunoscute – precum Facebook, Twitter – sau să le trimită prin e-mail sau pe orice alte canale de comunicare, (iii) să scrie texte, opinii, comentarii, evaluări cu privire la Oferta Partenerului și/sau serviciile utilizate de Turist („Conținut Generat de Utilizatori”) și (iv) să inițieze Rezervări pe baza celor specificate în Ofertă, în limita capacității libere afișate (perioade și locuri).

VI. Oferta Partenerului

 1. Partenerul însuși furnizează informațiile, datele și fotografiile legate de Ofertă prin Interfața de Administrare. La precizarea denumirii unității de cazare este necesar să se urmărească îndeplinirea condițiilor formale de bază: 1. nume de fantezie + 2. tip de cazare + 3. localitatea (de ex. Nume Hotel Cluj-Napoca).

 2. Partenerul este obligat să furnizeze date corecte și reale la încărcarea informațiilor și furnizarea datelor. Partenerul declară că datele, informațiile, textele, imaginile, videoclipurile sau alte proprietăți intelectuale și elementele acestora încărcate de către sau pentru Partener pe Interfața de Administrare sau comunicate de altfel în legătură cu Servicii, sunt corecte, exacte, complete, reale și Partenerul are dreptul să le încarce. Partenerul se angajează să includă toate datele și informațiile, care sunt obligatorii în baza dispozițiilor legislative sau de reglementare relevante, sau care sunt relevante în alt mod Utilizatorilor sau pentru Travelminit în privința serviciilor. Partenerul trebuie să furnizeze prețurile brute (net + TVA). Partenerul are obligația de a menține tarifele permanent actualizate. Atâta timp cât Partenerul nu stabilește alte prețuri pe Interfața de Administrare, Travelminit are dreptul să încarce prețurile de listă standard ale Partenerului pe Interfața de Administrare. Atâta timp cât Partenerul nu modifică prețurile încărcate astfel pe Interfața de Administrare, Utilizatorii vor putea rezerva Oferta Partenerului la prețurile de listă standard conform celor de mai sus, cu 365 de zile înainte față de data în care Utilizatorul a accesat Oferta. În cazul în care Rezervarea se înregistrează la un preț eronat din cauza tarifelor incorecte sau neactualizate, Partenerul nu este scutit de plata Comisionului către Travelminit și se obligă să despăgubească Turistul și/sau pe Travelminit pentru afișarea tarifelor incorecte.

 3. Travelminit are dreptul de a corecta datele eronate sau incorecte furnizate de Partener, care diferă de realitate (chiar și pe Interfața de Administrare). Dacă datele furnizate de către Partener sunt în mod regulat false sau eronate, aceasta constituie o încălcare gravă a Contractului și un motiv de reziliere. Partenerul declară și garantează că aparițiile comandate separat nu fac obiectul interdicțiilor publicității sau restricțiilor publicitare, în special nu intră în conflict cu legislația română privind publicitatea și normele privind protecția consumatorilor. Travelminit nu își asumă nicio obligație de a transforma Ofertele să fie în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Travelminit poate să excludă sau să editeze datele care încalcă prevederile Contractului.

 4. Travelminit nu își asumă nicio responsabilitate sau obligație pentru afișarea Ofertei sau pentru lipsa afișării, în cazul în care Partenerul încarcă sau introduce date, informații incomplete sau eronate legate de Ofertă, sau afișarea intră în conflict cu regulile TCG.

 5. Partenerul se obligă să țină la zi și să actualizeze informațiile și datele referitoare la Oferta sa, inclusiv datele referitoare la capacitatea liberă și ocupată, cu ajutorul Interfeței de Administrare.

 6. Pentru a evita ca Partenerul să folosească serviciile Travelminit ca platformă de publicitate a cărei scop este redirecționarea Utilizatorilor către site-ul propriu al Partenerului și, prin urmare, utilizarea gratuită a serviciilor de marketing oferite de Travelminit, Partenerul se obligă ca pentru asigurarea disponibilității prețurilor și a capacității, cele cuprinse în Oferta lui să nu fie mai puțin favorabile decât condițiile publicate pe site-ul propriu („Cerințe de Paritate”). Încălcarea următoarelor Cerințe de Paritate constituie o încălcare gravă a Contractului, iar Partenerul trebuie să remedieze imediat situația prejudiciabilă după ce i se cere acest lucru:

 1. În cazul unităților de cazare, al camerelor și serviciilor cu aceiași parametri și caracteristici identice (de ex. nivel de confort, tip de cameră, număr de paturi, facilități și servicii, condiții de utilizare, anulare și modificare, sezonalitate, perioada de utilizare, data rezervării, condiții promoționale), Partenerul nu poate oferi prețuri mai puțin favorabile sau o capacitate mai mică în Ofertă, decât cele oferite și publicate pe site-ul propriu („Paritatea Prețului și a Capacității”). Este interzisă conduita care are ca scop eludarea celor de mai sus (de ex. Partenerul furnizează date, caracteristici sau elemente de servicii parțial diferite în Oferta lui și pe site-ul propriu în ceea ce privește unitatea de cazare, camera sau pachetul de servicii în cauză, pentru a eluda în mod formal obligația de a garanta Paritatea Prețului și a Capacității). Se consideră site-urile proprii ale Partenerului inclusiv site-urile care sunt operate de alte persoane însărcinate de Partener pe baza unui contract de outsourcing, având ca obiect operarea de website, și care funcționează exclusiv în interesul Partenerului;

 2. În cazul în care prețurile Partenerului nu sunt exprimate în lei în propriile sale oferte, dar sunt afișate și prețurile echivalente în lei, atunci, pentru a respecta Paritatea Prețului și a Capacității, Partenerul trebuie să calculeze prețul echivalent în lei conform cursului de schimb mediu al BNR din ziua precedentă („Prețul Echivalent în RON”).

 1. Partenerul nu trebuie să-și asume Paritatea Prețului și a Capacității atunci când stabilește prețuri pentru Grupuri Închise de Consumator, cu condiția ca (i) prețurile să nu fie făcute publice pe scară largă sau pe deplin nici direct, nici indirect, și (ii) prețurile oferite în cadrul grupului sunt oferite persoanelor care au folosit cel puțin o dată serviciile Partenerului ca membri ai Grupurilor Închise de Consumator.

 2. În cazul în care însuși Travelminit are Grupuri Închise de Consumator, va informa Partenerul în mod corespunzător. Travelminit are dreptul de a oferi reduceri Grupurilor Închise de Consumator într-o măsură care nu depășește Comisionul său, dar întotdeauna pe cheltuiala sa.

 3. Partenerul are posibilitatea de a oferi reduceri Turiștilor, care pot fi setate pe Interfața de Administrare (de ex. Reducere Early Booking, Reducere Last Minute, Reducere Long Stay, O noapte gratis, etc.). De asemenea, Partenerul poate acorda reduceri Turiștilor VIP în meniul „Multiplicator Oaspeți” – în cazul în care îndeplinește cerințele din programul VIP –, optând pentru una dintre cele trei nivele de reduceri prestabilite de Travelminit (VIP1, VIP2, VIP3), prin care oferă reducere și servicii gratuite numai pentru o anumită categorie exclusivistă de Turiști loiali. Cerințele și detaliile privind participarea la programul VIP se regăsesc pe Interfața de Administrare în meniul corespunzător. Partenerul își asumă reducerile setate și va onora Rezervările intrate cu aceste reduceri.

VII. Rezervarea

 1. La finalizarea Rezervării se naște un contract cu turistul, încheiat între Turist și Travelminit, pe baza Ofertei Partenerului. Decontarea Serviciilor între Travelminit și Partener se efectuează conform prevederilor prezentului TCG. După finalizarea Rezervării, Travelminit va comunica Turistului datele de contact ale Partenerului, respectiv va pune la dispoziția Partenerului datele de contact ale Turistului (numărul de telefon, numele persoanei de contact), care au fost comunicate în momentul rezervării, exclusiv după confirmarea de către Turist a Rezervării prin inițierea plății.

 2. La baza Rezervării stă întotdeauna Oferta Partenerului, serviciile, tarifele furnizate și setările efectuate de Partener pe Interfața de Administrare. Partenerul are posibilitatea de a seta pe Interfața de Administrare (în general în meniul „Tipuri de camere”, după care în calendarul din meniul „Prețuri și capacitate”) măsura în care capacitatea poate fi rezervată în timp real (denumit în continuare: „Sistem de Rezervare Imediată”), sau cu confirmare (denumit în continuare: „Sistem de Rezervare cu Confirmare”). De asemenea, tot prin setare poate permite inclusiv primirea cererilor de ofertă din partea Utilizatorilor. Având în vedere că Comisionul standard se aplică pentru Rezervările imediate realizate în timp real (conform punctului X.), Partenerul poate limita prin setare primirea cererilor de rezervare (prin capacitatea sa pentru Sistemul de Rezervare cu Confirmare) și a cererilor de ofertă, acestea fiind opționale și implicând un nivel de comision diferit de cel standard la finalizarea Rezervării. Prin urmare, în funcție de setările Partenerului, Utilizatorul poate finaliza o Rezervare prin trei modalități:

A) Procedura rezervării prin cerere de ofertă. În cazul în care Utilizatorul nu dorește să efectueze instant o Rezervare la o unitate de cazare, atunci are posibilitatea de a cere o ofertă de la Partener, dacă setările de rezervare ale Partenerului permit acest lucru, urmărind următorii pași:

Pasul 1: Utilizatorul apasă butonul „Cerere de ofertă” în josul paginii unității de cazare și trimite prin Platformă cererea de ofertă, cu toate informațiile necesare (check-in, check-out, număr de persoane, servicii solicitate).

Pasul 2: Partenerul primește cererea sub formă de e-mail automat, iar după verificarea disponibilității, trimite un răspuns la cererea de ofertă în termen de max. 24 de ore. Dacă serviciul este disponibil conform solicitării Utilizatorului, Partenerul emite o ofertă cu informațiile relevante și eventual solicitate în mod expres, și o va menține în termenul de valabilitate al acesteia. Cererea de ofertă nu presupune niciun angajament, și nu se consideră inițierea unei Rezervări. În cazul în care serviciile Partenerului nu sunt disponibile conform cererii de ofertă, acesta are posibilitatea de a refuza cererea.

Pasul 3: Oferta primită de la Partener poate fi acceptată sau refuzată de către Utilizator, în termenul de valabilitate a ofertei.

Pasul 4: Dacă Utilizatorul acceptă oferta, Partenerul este obligat să confirme rezervarea, dacă aceasta a fost acceptată în termenul de valabilitate a ofertei. În cazul în care Partenerul acceptă (direct prin Interfața de Administrare sau indirect prin consultare cu Travelminit) rezervarea efectuată de Utilizator, imediat după acceptare, Platforma trimite un e-mail automat Utilizatorului și Partenerului, cu care se confirmă Rezervarea și se naște contractul între Travelminit și Turist.

B) Procedura rezervării prin cerere de rezervare. În cazul în care Utilizatorul dorește să efectueze o Rezervare și selectează locuri de cazare din capacitatea Partenerului alocată Sistemului de Rezervare cu Confirmare, va putea trimite o cerere de rezervare, urmărind următorii pași:

Pasul 1: Utilizatorul trimite prin Platformă cererea de rezervare, cu toate informațiile necesare (check-in, check-out, număr de persoane, servicii solicitate) după alegerea camerelor și serviciilor dorite.

Prețul final din cerere va fi calculat automat de Platformă, pe baza setărilor efectuate în prealabil de Partener pe Interfața de Administrare (de ex. prețuri, sezoane, reguli pentru copii, reduceri, tipuri de camere și dotările aferente, reguli de rezervare, etc.).

Pasul 2: Partenerul primește cererea sub formă de e-mail automat, care în sine nu reprezintă o rezervare finalizată, întrucât este necesară confirmarea disponibilității din partea Partenerului, care este obligat să confirme rezervarea Utilizatorului în termen de 1 zi lucrătoare de la trimiterea cererii de rezervare. În cazul în care Partenerul acceptă rezervarea efectuată de Utilizator, imediat după acceptare, Platforma trimite un e-mail automat Utilizatorului și Partenerului, cu care se confirmă Rezervarea și se naște contractul între Travelminit și Turist. În caz contrar, după expirarea termenului Travelminit poate refuza în mod automat cererea, și are dreptul să ofere Utilizatorului alte opțiuni de cazare.

C) Procedura rezervării în timp real. În cazul în care Utilizatorul dorește să efectueze o Rezervare și selectează locuri de cazare din capacitatea Partenerului alocată Sistemului de Rezervare Imediată, va putea trimite o Rezervare în timp real, urmărind următorii pași:

Pasul 1: Utilizatorul trimite prin Platformă cererea de rezervare, cu toate informațiile necesare (check-in, check-out, număr de persoane, servicii solicitate) după alegerea camerelor și serviciilor dorite.

Este responsabilitatea exclusivă a Partenerului ca toate datele furnizate și setările efectuate pe Interfața de Administrare să fie corecte și actualizate, deoarece prețul final din Rezervare este calculat automat de Platformă, pe baza acestora. Platforma trimite instant un e-mail automat Utilizatorului și Partenerului, cu care se confirmă Rezervarea și se naște contractul între Travelminit și Turist. În cazul în care sunt furnizate informații incorecte, Rezervarea nu poate fi refuzată.

 1. Atât ofertele întocmite de Partener pentru cererile de ofertă, cât și Oferta afișată a Partenerului, pe baza căreia se calculează automat prețul din cererea de ofertă (Rezervare cu confirmare) îl obligă pe Partener să asigure cele oferite, în caz contrar Partenerul se obligă să ofere Utilizatorului un Serviciu Înlocuitor de același nivel, sau – fără a avea pretenții de plată a diferenței de la acesta – de un nivel mai înalt, nefiind scutit de plata Comisionului. Dacă oferta nouă (pentru rezervare) este acceptată de către Utilizator, atunci se naște Rezervarea și contractul între Travelminit și Turist, iar Travelminit are dreptul la Comisionul calculat pe baza conținutului ofertei. Încălcarea prevederilor prezentei clauze constituie o încălcare gravă a Contractului, iar Travelminit poate aplica sancțiunile prevăzute la punctul XV. din prezentul TCG.

 2. În cazul în care Oferta conține o greșeală numerică, un preț eronat în mod clar inclusiv Utilizatorului, iar Rezervarea se efectuează la acest preț eronat, Partenerul se obligă să asigure serviciile rezervate fără ca Turistul să suporte costuri suplimentare, sau să despăgubească și să compenseze Turistul, și va colabora cu Travelminit pentru a oferi o soluție corespunzătoare Turistului. Având în vedere că datele necesare pentru Ofertă sunt furnizate de către Partener, toate costurile cauzate de greșeala numerică vor fi suportate de Partener.

 3. Orice cererea a Utilizatorului va fi considerată revocată sau modificată (adică se consideră o nouă cerere), dacă Partenerul sau Travelminit primește declarația Utilizatorului în acest sens înainte ca Travelminit să trimită Utilizatorului e-mailul automat de confirmare a Rezervării. Rezervările confirmate pot fi anulate de Turist cu respectarea condițiilor de anulare.

 4. Travelminit nu își asumă nicio obligație de rezultat în privința Serviciilor. Travelminit nu este responsabilă dacă Utilizatorii inițiază sau nu Rezervări, sau câte dintre acestea se realizează. Partenerul nu poate să facă nicio revendicare împotriva Travelminit sub niciun titlu în legătură cu lipsa unor astfel de rezultate, inclusiv pentru prejudicii cauzate de încurajare sau pierdere de profit.

VIII. Îndeplinirea Rezervării

 1. În cazul în care după Rezervare (trimiterea e-mailului de confirmare către Turist) Partenerul și Turistul comunică în afara Platformei și modifică substanțial condițiile Rezervării inițiale, Partenerul este obligat să informeze Travelminit despre conținutul modificării. Astfel de condiții pot fi în special următoarele: datele sau durata perioadei, număr diferit de Turiști, pachet modificat, etc. Partenerul are obligația de a notifica Travelminit despre modificări în termen de 72 de ore de la check-out și de a achita Comisionul aferent serviciilor efectiv prestate. În situația în care Partenerul omite să notifice Furnizorul în termenul prevăzut despre modificări, Comisionul va fi facturat pe baza prețului inițial confirmat în Rezervare, Partenerul fiind obligat la plata facturii. În cazul în care Turistul solicită modificarea rezervării înainte de check-in prin serviciul pentru clienți, Partenerul are obligația de a-i oferi o confirmare/infirmare în max. 24 ore, prin asistența serviciului pentru clienți. Încălcarea acestor prevederi constituie o încălcare gravă a Contractului.

 2. Partenerul este obligat să notifice imediat Travelminit, dacă nu poate asigura Turistului serviciile asumate prin Rezervare. În acest caz, Partenerul este obligat să ofere Turistului cazare de aceeași calitate sau de calitate superioară fără costuri suplimentare, ca serviciu înlocuitor („Serviciu Înlocuitor”). Serviciul Înlocuitor trebuie să îndeplinească caracteristicile de bază ale serviciului inițial (perioadă, număr, nivel de confort, tipuri de servicii incluse în rezervare, amplasarea unității de cazare, distanța geografică, amplasarea în localitate, zone utilizate individual). În cazul unei suprarezervări (overbooking) sau a rezervărilor cu prețuri eronate, Partenerul are 24 de ore pentru soluționare dacă mai sunt peste 7 zile până la check-in, în cazul unui interval de 3-7 zile până la check-in, are 6 ore, iar dacă sunt mai puțin de 3 zile, atunci are 2 ore. În cazul în care Partenerul nu poate garanta Servicii Înlocuitoare de același nivel sau la nivel mai înalt, atunci Travelminit poate oferi Turistului alternative din oferta proprie. Orice costuri suplimentare legate de utilizarea Serviciului Înlocuitor vor fi suportate de Partener (de ex. diferența de preț dintre cazarea inițială și cea alternativă, rambursarea costurilor suplimentare de călătorie ale Turistului inclus în Rezervare sau transportul acestuia la cazarea alternativă, etc.), inclusiv dacă Turistul acceptă Serviciul Înlocuitor din oferta Travelminit. În cel din urmă caz, despăgubirile și Comisionul se facturează de către Travelminit în 30 de zile după relocarea Turistului, sau cel târziu cu maxim 30 de zile după check-out.

 3. În cazul în care serviciul furnizat de Partener nu corespunde serviciului inclus în Ofertă, în Rezervarea inițială sau modificată (nouă), sau Partenerul nu poate oferi un Serviciu Înlocuitor, sau Turistul nu îl acceptă, Partenerul este obligat să despăgubească Turistul și să-l compenseze pentru toate consecințele negative, daunele și costurile legate de cele de mai sus. Despăgubirea și compensarea Turistului trebuie efectuată atunci când are loc evenimentul. Partenerul se obligă să informeze Travelminit despre orice solicitare de compensare sau returnare de preț din partea Turistului. Având în vedere relația contractuală dintre Turist și Travelminit, Partenerul este obligat să nu-i returneze bani pe loc, înainte ca Travelminit să analizeze justețea și temeinicia solicitării Turistului. Partenerul este obligat să despăgubească pe Travelminit în privința tuturor pretențiilor, costurilor și daunelor suferite de Travelminit, care au apărut în legătură cu cele de mai sus. Această prevedere se aplică și în cazul în care Partenerul utilizează un sistem de rezervare în timp real și nu respectă sau nu respectă pe deplin angajamentul său de a-l actualiza. Încălcarea prevederilor prezentei clauze constituie o încălcare gravă a Contractului. Partenerul este de acord ca, în cazul în care nu despăgubește sau compensează pe deplin Turistul în termen de 7 zile calendaristice de la producerea evenimentului, Travelminit poate despăgubi Turistul în locul Partenerului (pe baza propriei decizii) cu suma rambursabilă în mod justificat, și poate factura Partenerului contravaloarea acesteia.

 4. În cazul în care, pe baza informațiilor primite de la Turist, Partenerul nu este disponibil la datele de contact furnizate și Travelminit nu poate să-l contacteze prin e-mail sau telefonic în termen de 7 zile, Turistul poate să anuleze Rezervarea fără să plătească orice taxă de penalizare. În cazul în care sunt mai mult de 7 zile până la check-in, Partenerul are 3 zile lucrătoare pentru comunicare, în cazul unui interval de 3-7 zile până la check-in, are 6 ore, iar dacă sunt mai puțin de 3 zile, atunci are 2 ore.

 5. Travelminit nu este responsabil pentru daunele cauzate de Turist Partenerului sau altor terți, în special pentru neutilizarea efectivă a unității de cazare, precum și pentru încălcarea condițiilor de utilizare sau a Regulamentelor interne ale Partenerului. Travelminit nu își asumă nicio responsabilitate cu privire la rezervări false și/sau fictive, sau cu privire la orice alte ilegalități săvârșite de Turist cu ocazia procedurii de efectuare a rezervării sau a plății.

 6. Partenerul este responsabil să verifice, pe baza cărții de identitate, identitatea Turistului. Partenerul se va asigura că identitatea Turistului corespunde cu datele transmise cu ocazia rezervării prin Platformă.

 7. În cazul în care Rezervarea nu se realizează, iar avansul trebuie restituit integral sau parțial Turistului, Partenerul este obligat să îl restituie imediat după anulare, sau cel târziu în termen de 3 zile calendaristice de la anulare. Partenerul nu poate să reducă suma care trebuie restituită, deducând eventualele costuri de tranzacții bancare sau alte tranzacții.

 8. În cazul în care Partenerul nu a setat niciun avans sau taxă de penalizare prin Interfața de Administrare, vor fi aplicabile condițiile standard de anulare ale Travelminit, care prevăd că Turistul poate anula Rezervarea în mod gratuit (fără penalități), oricând.

IX. Relația dintre Travelminit și Utilizatorii, Turiștii

 1. În legătură cu Serviciile sale, Travelminit operează un serviciu de asistență telefonică pentru Utilizatori și Turiști. Operarea serviciului pentru clienți de către Travelminit nu scutește Partenerul de a-și îndeplini obligațiile.

 2. Travelminit are dreptul de a contacta Utilizatorul sau Turistul prin telefon, sms sau orice alt mijloc adecvat pentru a înregistra comunicarea în sistem, în legătură cu cererile de ofertă la care Partenerul încă nu a trimis răspuns.

 3. Travelminit are dreptul de a contacta Turiștii pentru:

 1. a-i informa despre existența contractului dintre Turist și Travelminit, respectiv obligațiile care rezultă din acesta;

 2. a-i transmite informații legate de utilizarea serviciilor turistice;

 3. a stabili detalii referitoare la Rezervare și serviciile utilizate.

 1. După realizarea cu succes a Rezervării, Travelminit cu ajutorul Operatorului de Platformă va cere Turistului prin e-mail să completeze formularul de evaluare a unității de cazare, care poate fi urmat de un singur sau mai multe e-mailuri de reamintire (în prima zi după check-out, în a 8-a zi în lipsa completării, după care în a 28-a zi în lipsa completării). Completarea formularului de evaluare este opțională. Partenerul acceptă că Travelminit are dreptul de a publica opinia Turistului comunicată după utilizarea serviciilor de cazare, prin completarea chestionarului online, care face parte din Platformă și promovează evaluarea obiectivă. Opiniile se consideră în toate cazurile Conținut Generat de Utilizatori, la care Partenerul are dreptul să răspundă într-un comentariu public pe Platformă, în mod adecvat conform Regulamentului privind conținutul (Anexa nr. 2) din Termeni și Condiții de Utilizare, evitând conținutul interzis în acesta. Partenerul nu poate gestiona evaluarea Turiștilor în mod diferit și nu poate contacta Turistul direct în legătură cu aceasta. În cazul în care Turistul a făcut evaluarea în mod anonim, Partenerul nu are dreptul să cerceteze identitatea Turistului și să dezvăluie în comentariul său numele acestuia, sau să facă orice altă referire la persoana acestuia. Turistul este obligat să respecte regulile detaliate privind Conținutul Generat de Utilizatori, care sunt cuprinse în Regulamentul privind conținutul (Anexa nr. 2) din Termenii și Condițiile de Utilizare ale Operatorului de Platformă. Travelminit verifică Conținutul Generat de Utilizatori numai dacă i se atrage atenția asupra unui conținut nepotrivit. Partenerul ia la cunoștință că Travelminit poate elimina Conținutul Generat de Utilizatori numai în cazul în care acesta încalcă legislația, hotărâri judecătorești sau administrative, Termenii și Condițiile de Utilizare, sau cu consimțământul expres al Turistului care a generat conținutul. Partenerul nu are dreptul să publice, vândă, promoveze, copieze, taie, creeze (hyper-/-deep)link, integreze, obțină, folosească, combine, distribuie (direct sau indirect) sau să folosească în alt fel comentariile Turiștilor fără aprobarea scrisă și prealabilă a Travelminit.

 2. Travelminit are dreptul să contacteze Partenerul în legătură cu reclamațiile trimise de Turiști și să investigheze sesizarea acestora. În limita posibilităților rezonabile ale Travelminit, aceasta va colabora cu Partenerul pentru soluționarea pe cale amiabilă a reclamațiilor Turiștilor. La cerere, Partenerul va trata reclamațiile, sesizările și solicitările transmise de către Travelminit cu prioritate, și va colabora cu aceasta, având obligația de a-i oferi un răspuns, o soluție, documentele și informațiile solicitate în termen de maxim 2 zile lucrătoare din momentul primirii reclamației, iar în cazul în care organele abilitate de control impun un termen, în termenul impus de către organele de control. Refuzul nejustificat al Partenerului de a pune la dispoziția lui Travelminit documentele, informațiile solicitate sau lipsa de răspuns din partea Partenerului în termenul menționat mai sus, îndreptățește pe Travelminit să ia orice măsură ce consideră necesară pentru soluționarea reclamației în cauză, Partenerul fiind obligat să suporte integral orice sancțiuni/prejudicii/daune și alte costuri suportate astfel de către Travelminit.

X. Comisionul

 1. Pentru utilizarea Serviciului de Bază, Partenerul este obligat să plătească un Comision către Travelminit după fiecare Rezervare (incluzând toate serviciile și taxele). Pentru Serviciile prestate în temeiul prezentului TCG, Partenerul datorează către Travelminit un Comision standard în valoare de 12% net, la care se adaugă TVA. Pentru categoria de Comision standard, acceptarea Rezervărilor imediate (real-time) este obligatorie pentru Parteneri. În cazul în care Partenerul nu are capacitate real-time, intră în categoria de Comision extra, care înseamnă plus 2% net față de Comisionul standard, adică pentru toate Rezervările bazate pe cerere de ofertă sau cerere de rezervare nivelul de comision este compus din Comision standard plus 2% net.

 2. Travelminit are dreptul la Comision în cazul în care:

 1. Rezervarea s-a realizat;

 2. Partenerul nu comunică către Travelminit în timp util că Rezervarea a fost anulată sau modificată de către Turist (punctul 66.);

 3. Partenerul, din greșeală sau omisiune, furnizează date incorecte și false prin Interfața de Administrare;

 4. Turistul a beneficiat de servicii, însă Partenerul a setat contrariul pe Interfața de Administrare, din greșeală sau dintr-un alt motiv;

 5. Partenerul solicită plata unui avans de 100%.

 1. Baza Comisionului net este contravaloarea totală brută a Rezervărilor (inclusiv serviciile suplimentare și mesele).

 2. Partenerul acceptă valoarea Comisionului pe parcursul procesului de înregistrare prin prezentul TCG, iar Travelminit oferă informații despre valoarea Comisionului inclusiv în e-mailul de confirmare a înregistrării și este disponibilă și pe Interfața de Administrare. Partenerul poate modifica valoarea Comisionului după bunul plac – peste nivelul de bază – pentru a îmbunătăți Clasamentul Ofertei. Modificării unilaterale a Comisionului de către Travelminit i se aplică regulile de modificare specificate la punctul XVI. din TCG.

 3. Comisioanele pot varia în funcție de anumite condiții, care se încadrează în următoarele trei categorii:

 • discount-uri: promoții pentru înregistrare (reduceri în cadrul campaniilor de achiziție, cu termene prestabilite), promoții ocazionale (reduceri în cadrul diferitelor campanii, pentru perioade limitate, de ex. Refer a friend);

 • supracomisioane (detalii și setare în meniul „Multiplicator Oaspeți”);

 • participare în programe și promovări speciale (de ex. „Sponsored Blog” – apariția în diferite articole în Blogul Travelminit, costul unei acțiuni de marketing de acest tip este pe bază de factură).

 1. În cazul în care Turistul anulează Rezervarea înainte de ocuparea (utilizarea) unității de cazare, în condițiile de anulare specificate de Partener, și nu are nicio obligație de plată, atunci Rezervarea se anulează și Travelminit nu va primi niciun Comision. În cazul în care Turistul nu a (i) anulat sau (ii) modificat Rezervarea prin serviciul pentru clienți al Travelminit sau prin platforma online creată în acest scop, sau (iii) Turistul nu s-a prezentat la unitatea de cazare (no-show), Partenerul este obligat să informeze Travelminit despre anularea, modificarea Rezervării sau despre neprezentare în termen de 72 de ore de la ultima zi a perioadei de ședere a Rezervării inițiale, iar Travelminit are dreptul să o verifice contactând direct Partenerul sau Turistul („Revizuirea Comisionului”). Revizuirea Comisionului are loc prin Interfața de Administrare (Facturare / Travelminit Revizuirea comisionului), Travelminit modifică sau șterge Comisionul pe baza anulării sau modificării Rezervării, cu excepția cazurilor în care în urma verificării în cadrul Revizuirii Comisionului, s-a dovedit contrariul față de afirmațiile Partenerului. În cazul nerespectării termenului limită de 72 de ore pentru Revizuirea Comisionului, Travelminit are dreptul la Comisionul calculat conform Rezervării inițiale, acceptarea revizuirilor întârziate (adică Revizuirea ulterioară a Comisionului) este posibilă numai în cazuri justificate, Travelminit având dreptul de a decide în mod independent în acest sens.

 2. În cazul în care Turistul a beneficiat efectiv de servicii, dar Partenerul din greșeală sau orice motive a setat contrariul pe Interfața de Administrare, Travelminit își poate exercita drepturile conform TCG și are dreptul la Comision. Partenerul poate dovedi că setarea lui nu a fost incorectă prin trimiterea către Travelminit a declarației de anulare a Turistului. În situația în care anularea Rezervării de către Turist nu s-a efectuat prin Travelminit, Partenerul va prezenta solicitarea de anulare scrisă a Turistului. Constituie încălcare contractuală gravă îndemnarea Turistului la contactarea directă a Partenerului, comunicarea cu Turistul prin alte modalități decât utilizând Platforma până la finalizarea Rezervării și fapta de a solicita Turistului să anuleze Rezervarea, cu scopul de a evita achitarea Comisionului.

XI. Termeni de plată

 1. Travelminit trimite lunar Partenerului factura care include Comisionul și alte taxe, sau la intervalele specificate în TCS sau alt acord al Părților privind taxele în cauză, în legătură cu Rezervările realizate și alte servicii utilizate în luna precedentă. Modalitatea de facturare: factură electronică. Partenerul primește factura electronică la adresa de e-mail furnizată de către el, în primele 5 zile lucrătoare ale lunii următoare. Factura trimisă prin e-mail se consideră primită în ziua lucrătoare următoare celei în care a fost trimisă. Partenerul acceptă în mod expres emiterea facturilor electronice și faptul că emiterea facturilor pe suport de hârtie nu este posibilă. Facturile electronice de Comision vor fi încărcate inclusiv pe Interfața de Administrare. Partenerul nu este obligat să achite factura de Comision, deoarece factura emisă de Partener pentru serviciile incluse în Rezervare și factura de Comision emisă de Travelminit se compensează în contabilitate conform prevederilor prezentului, acesta reprezentând un act justificativ. Aceste facturi se compensează în luna în care factura de Comision a fost emisă. Factura va fi însoțită de o anexă cuprinzând un raport privind totalul rezervărilor finalizate pe Platformă, în baza cărora s-a calculat Comisionul. Sumele datorate de Partener către Travelminit pot fi dovedite pe baza rezervărilor și comunicărilor înregistrate pe Platformă, informații la care are acces neîngrădit și Partenerul prin Interfața de Administrare. Astfel, Partenerul declară că acceptă și recunoaște faptul că înregistrările prezentate de Travelminit, precum și facturile emise și rapoartele generate din sistem în baza acestor înregistrări, îi sunt opozabile, le recunoaște și le acceptă.

 2. Travelminit își asumă responsabilitatea pentru informarea Partenerului privind statusul plății efectuate de către Turist, astfel oferindu-i posibilitatea de a se asigura despre fermitatea Rezervării finalizate prin plata avansului solicitat, respectiv prin informarea în timp util. În cazul fiecărei Rezervări, Travelminit afișează pe Interfața de Administrare toate informațiile relevante legate de plată (în meniul „Rezervări și cereri de ofertă”, accesând Rezervarea în cauză, în secțiunile „Condiții și detalii de plată”, „Politica de anulare”, „Facturi și plăți”). Termenul stabilit de plată pentru plata avansului are la bază setările efectuate de către Partener.

A) Plata pentru servicii, în cazul în care Turistul are 4 sau mai multe zile înainte de check-in (între data rezervării și data sosirii). Partenerul are dreptul de a solicita de la Travelminit plata unui avans, a cărui valoare și ale cărui condiții de restituire vor fi specificate în Ofertă. Partenerul va primi contravaloarea avansului de la Travelminit. În cazul în care Partenerul solicită plata unui avans, fiecare Turist după finalizarea Rezervării plătește către Travelminit minim valoarea avansului, maxim suma totală a Rezervării. Având în vedere că (i) Rezervarea se realizează fără prezența fizică a Turistului la Travelminit (online) și (ii) plata se poate realiza prin virament bancar sau voucher de vacanță, părțile înțeleg că se poate genera o amânare a plății avansului față de momentul confirmării Rezervării.

 1. În situația în care Partenerul solicită plata unui avans, se vor urma următorii pași: Turistul va iniția plata avansului (prin plată cu card sau prin confirmarea altei metode de plăți – de exemplu virament) către Travelminit conform termenului setat de către Partener pe Interfața de Administrare, dar nu mai târziu de 2 zile după finalizarea Rezervării. În această perioadă Partenerul este obligat să mențină valabilitatea Rezervării. În cazul în care Travelminit nu primește confirmare sub nicio formă despre efectuarea plății de către Turist, anulează Rezervarea în mod automat cu notificarea părților. Travelminit garantează Rezervarea și plata avansului, în cazul în care dovada inițierii plății de către Turist poate fi regăsită pe Interfața de Administrare. Partenerul are obligația de a păstra valabilitatea Rezervării chiar dacă nu a încasat încă contravaloarea acestuia. Travelminit transferă Partenerului avansul diminuat cu suma Comisionului, numai în cazul în care Turistul nu achită integral către Travelminit, ci doar suma avansului, sau o sumă care nu acoperă valoarea Comisionului și a avansului în total. Travelminit nu garantează Rezervarea și plata avansului până la recepționarea avansului din partea Turistului. În cazul în care Travelminit încasează contravaloarea avansului, însă diferența nu se achită de către Turist, Rezervarea și plata se restructurează parțial în mod automat, cu 2 zile înainte de check-in pentru plata diferenței direct către Partener, cu notificarea prealabilă a părților (excepție fiind cazul în care Partenerul acceptă plata rezervărilor exclusiv prin Travelminit). Factura de avans se transmite conform prevederilor prezentului TCG.

 2. În situația în care Partenerul nu solicită plata unui avans, se vor urma următorii pași: Turistul are posibilitatea să plătească rezervarea prin Travelminit și în cazul în care Partenerul nu solicită plata unui avans. Este alegerea Turistului dacă achită pentru Travelminit valoarea totală a Rezervării, sau efectuează o plată parțială. Travelminit garantează că pune la dispoziția Partenerului valoarea achitată de către Turist și statusul plății datorate de Travelminit, cu 2 zile înainte de check-in. (i) În cazul în care plata este în curs, există o plată parțială sau integrală, Partenerul este obligat să mențină valabilitatea Rezervării, și să transmită factura în ziua de check-in, conform prevederilor prezentului TCG. (ii) În cazul în care plata nu se inițiază și astfel Travelminit nu încasează orice sumă din contravaloarea Rezervării până la termenul limită specificat mai sus (i.e. 2 zile înainte de check-in), relația contractuală pe baza „TERMENI ȘI CONDIȚII GENERALE – ACTIVITATE AGENȚIE” încetează în privința Rezervării în cauză, pe baza notificării scrise trimise de Travelminit Turistului și Partenerului, Rezervarea rămânând valabilă. Concomitent cu încetarea relației contractuale de mai sus, odată cu notificarea scrisă trimisă de Travelminit Partenerului, intră în vigoare contractul „TERMENI ȘI CONDIȚII GENERALE” (activitate standard). Aceasta presupune că Rezervarea va fi valabilă, dar modalitatea de plată se schimbă de la plată prin Travelminit în plată direct către Partener. Astfel Travelminit va fi îndreptățit la plata comisionului de la Partener. Prin excepție, în cazul în care Partenerul acceptă plata rezervărilor exclusiv prin Travelminit, Rezervarea se anulează.

B) Dacă Rezervarea se finalizează cu 1-3 zile înainte de ziua sosirii și Turistul are mai puțin de 3 zile pentru achitarea Rezervării, Partenerul primește notificare până la ora 12:00 ziua următoare despre statusul final al plății, după cum urmează:

 1. În caz de Rezervare cu avans: Travelminit notifică Partenerul despre încasarea avansului (sau a valorii totale) respectiv despre anularea Rezervării în cazul în care nu a încasat de la Turist.

 2. În caz de Rezervare fără avans: Travelminit notifică Partenerul dacă a încasat de la Turist, iar în cazul în care plata nu se inițiază, Rezervarea rămâne valabilă conform art. 69. A) b) (ii).

C) Dacă Rezervarea se finalizează în ziua sosirii, între orele 00:00-11:00, Partenerul primește notificare de la Travelminit până la ora 12:00 în ziua sosirii despre statusul final al plății, după cum urmează:

 1. În caz de Rezervare cu avans: Travelminit notifică Partenerul despre încasarea avansului (sau a valorii totale) respectiv despre anularea Rezervării în cazul în care nu a încasat de la Turist.

 2. În caz de Rezervare fără avans: Travelminit notifică Partenerul dacă a încasat orice sumă de la Turist, iar în cazul în care plata nu se inițiază, respectiv Travelminit nu încasează nimic din contravaloarea Rezervării, Rezervarea rămâne valabilă conform art. 69. A) b) (ii).

D) Dacă Rezervarea se finalizează după ora 11:00 în ziua sosirii, Turistul are o oră la dispoziție pentru a plăti serviciile către Travelminit. În cazul în care Rezervarea nu s-a plătit către Travelminit (minim valoarea avansului) într-o oră după finalizarea Rezervării, Rezervarea rămâne valabilă conform art. 69. A) b) (ii).

În cazul în care termenul de plată pentru Turist este în ziua de sosire după-amiază, Travelminit va efectua plata către Partener în următoarea zi lucrătoare.

 1. Partenerul are dreptul de a emite factura finală pentru servicii doar în cazul în care Turistul s-a prezentat la unitatea de cazare. Astfel, emiterea facturii finale se va efectua cel mai devreme în ziua de check-in. Partenerul are posibilitatea de a alege din două modalități de facturare:

 1. Facturare pentru suma totală a Rezervării: Partenerul emite factura pentru suma totală încasată de la Turist de către Travelminit, Travelminit plătește valoarea totală a facturii diminuată cu valoarea Comisionului, pentru care la final de lună emite o factură de Comision către Partener;

 2. Facturare cu comision dedus: Partenerul emite factura pentru suma totală diminuată cu valoarea Comisionului, care se plătește integral de către Travelminit, fără a emite ulterior factură de Comision.

Factura Partenerului va fi încărcată în format electronic pe Interfața de Administrare sau, dacă nu este posibil, va fi transmisă către Travelminit prin poștă electronică, la adresa de e-mail: mentor@travelminit.ro. Travelminit pune la dispoziția Partenerului o posibilitate pentru emiterea electronică a facturilor pe Interfața de Administrare, numită „Generare factură”. Folosirea instrumentului de generare factură este gratuită. Partenerul are posibilitatea să-și activeze opțiunea în cazul în care în momentul activării opțiunii datele de facturare și bancare sunt setate pe Interfața de Administrare, și Partenerul a trimis toate facturile deja emise către Travelminit, inclusiv și cele fiscale în locul proformelor. Fiecare factură se generează din sistem la inițializarea Partenerului, după care se înregistrează pe Interfața de Administrare, respectiv se comunică electronic, prin e-mail, la adresa furnizată de către Partener, care este responsabil pentru înregistrarea în contabilitate. Partenerul are dreptul de a factura mai multe rezervări împreună, pe aceeași factură. Travelminit efectuează plata serviciilor pe baza unor facturi proforme, însă Partenerul are obligația de a trimite facturile fiscale în maxim 20 de zile de la data facturii proforme. Travelminit efectuează plata facturii prin virament bancar, nu se poate realiza plata cu numerar. În cazul în care Turistul optează pentru plata unei părți din Rezervare la fața locului (cu sau fără notificarea Travelminit), direct către Partener (opțiune vizibilă pe Platformă), Travelminit nu este responsabil față de Partener pentru plata acestei sume în numele Turistului. În cazul în care Turistul optează pentru plata întregii Rezervări la fața locului, după confirmarea Rezervării, direct către Partener, aceasta se va considera o Rezervare de tip standard.

 1. Pentru decontarea corectă între părți și verificarea acesteia, Partenerul se obligă să permită acces pentru Travelminit la înregistrările sale în măsura în care este necesar sau să furnizeze informații de încredere la cererea din partea Travelminit, în cazul în care apar îndoieli cu privire la Comision sau alte taxe datorate către Travelminit sau valoarea acestora.

 2. În cazul încălcării obligațiilor de plată față de Travelminit, se vor aplica prevederile punctului XV.

 3. Ulterior Partenerul nu poate avea reclamații privind factura emisă, deoarece are la dispoziție 72 de ore după check-out să comunice către Travelminit modificarea sau anularea Rezervării. În cazul în care informează Travelminit în termenul limită, factura se va emite luând în considerare informațiile furnizate, fără a mai fi revizuită ulterior.

XII. Protecția datelor, protejarea confidențialității și protecția vieții private

 1. În afara excepțiilor cuprinse în TCG și a datelor publice puse la dispoziția Turiștilor și Utilizatorilor, Travelminit și Partenerul se angajează să trateze ca secret de afaceri (i) termenii și condițiile Contractului încheiat între ei, (ii) faptele, informațiile, datele privind activitățile și partenerii contractuali ai celeilalte părți de care au luat cunoștință pe parcursul executării Contractului și (iii) orice alte informații despre care o parte, care acționează în mod rezonabil, poate presupune în mod justificat, că ar fi tratate în mod confidențial de către cealaltă parte („Informații Confidențiale”). În alte scopuri decât îndeplinirea obligațiilor și exercitarea drepturilor specificate în Contract, o parte nu poate folosi sau divulga unei terți Informațiile Confidențiale ale celeilalte părți (cu excepția cazului în care este obligată prin lege sau de autorități să facă acest lucru, sau dacă cealaltă parte și-a dat în prealabil consimțământul scris), este obligată să le trateze ca secret de afaceri, și este obligată să ia toate măsurile rezonabile pentru a le proteja. Domeniul de aplicare al acestor prevederi se extinde inclusiv asupra persoanelor, care desfășoară o activitate salariată pentru părți sau se află în orice raport juridic de muncă cu acestea.

 2. În baza Regulamentului general privind protecția datelor (Regulamentul 2016/679/UE; „GDPR”) și a reglementărilor aplicabile (inclusiv române) privind protecția datelor, Travelminit și Partenerul sunt operatori independenți de date, este responsabilitatea și obligația exclusivă a Travelminit și a Partenerului să ofere Turiștilor informații adecvate privind protecția datelor. Travelminit și Operatorul de Platformă sunt operatori asociați conform art. 26 din GDPR și vor informa Utilizatorii în consecință. Travelminit și Operatorul de Platformă transmit Partenerului datele cu caracter personal ale Turiștilor pe baza consimțământului acestora, exclusiv în scopul îndeplinirii Contractului, iar Partenerul nu poate transmite aceste date terților și nu le poate folosi în alte scopuri (de ex. publicitate, contactarea directă a Turiștilor). Travelminit și Partenerul sunt de acord că, după transferul datelor către Partener, Travelminit nu își asumă nicio responsabilitate pentru legalitatea prelucrării acestor date de către Partener, Partenerul se angajează și garantează că va gestiona datele Turistului, adică datele colectate independent de Partener, cu un scop în cadrul legislației și pe durata permisă și necesară. Travelminit nu furnizează informații Turiștilor în legătură cu gestionarea datelor de către Partener, Partenerul este exclusiv obligat să facă acest lucru. Partenerul este responsabil și obligat să despăgubească pe Travelminit în cazul tuturor pretențiilor și daunelor, care rezultă din încălcarea de către Partener a acestor prevederi privind protecția datelor.

 3. Pentru ca părțile să încheie și să îndeplinească TCG și pentru ca Partenerul să poată utiliza Serviciile, este necesar ca Travelminit să gestioneze ca operator de date datele de contact și datele necesare pentru furnizarea Serviciilor ale persoanelor fizice, care acționează în numele Partenerului (de ex. membrii conducerii superioare, angajați autorizați să comande/semneze, persoane de contact pentru facturare și sarcini financiare, angajați/agenți care se ocupă de gestionarea turiștilor sau a rezervărilor, etc.). Datele sunt furnizate de către Partener, care are dreptul de a le modifica sau șterge. Este exclusiv responsabilitatea Partenerului, ca furnizarea datelor, atunci când utilizează Serviciile, să se desfășoare în mod legal și pe baza informării corespunzătoare a persoanelor fizice în cauză. Travelminit nu este obligat să verifice respectarea acestor proceduri. Partenerul este responsabil și obligat să despăgubească pe Travelminit în cazul tuturor pretențiilor și daunelor, care rezultă din încălcarea de către Partener a prevederilor de mai sus.

 4. Temeiul legal pentru prelucrarea datelor este îndeplinirea drepturilor și obligațiilor care decurg din Contractul încheiat între Travelminit și Partener, care este interesul legitim al ambelor părți. Prelucrarea datelor înseamnă exclusiv utilizarea, stocarea și gestionarea conform celor de mai sus și legată direct de furnizarea Serviciilor a datelor contactelor de afaceri. Partenerul poate iniția o consultare cu Travelminit cu privire la cererile sale legate de gestionarea datelor la adresa de e-mail mentor@travelminit.ro.

 5. Datele cu caracter personal prelucrate sunt: 

 1. numele de utilizator, parola introdusă la înregistrare, numărul de telefon și adresa de e-mail care pot fi furnizate Turiștilor; numele și prenumele, domeniul, adresa de e-mail, numărul de telefon al persoanei de contact, date legate de unitatea de cazare (nume, tip, categorie, adresa), date de facturare;

 2. în cazul Partenerului: numele/numele companiei, codul fiscal, numărul de înregistrare în registrul comerțului, adresa de facturare și poștală, adresa de e-mail pentru facturare, numărul contului bancar;

 3. datele generate de persoana fizică vizată în timpul utilizării Serviciilor (de ex. fișiere jurnal, conținutul mesajelor).

 1. Travelminit prelucrează date cu caracter personal pentru următoarele scopuri:

 1. identificarea potențialilor parteneri, efectuarea de verificări de integritate, detectarea și prevenirea potențialelor fraude;

 2. generarea, încheierea și executarea prezentului TCG;

 3. gestionarea relației de afaceri dintre Partener și Travelminit;

 4. îndeplinirea obligațiilor legale;

 5. efectuarea de comunicări sau raportări către autoritățile, instituțiile sau agențiile de stat sau guvernamentale abilitate;

 6. soluționarea reclamațiilor și a solicitărilor din partea Turiștilor, partenerilor contractuali sau a Partenerului;

 7. marketing și publicitate, efectuarea de comunicări comerciale, inclusiv prin poștă electronică, privind produsele și serviciile oferite de Travelminit și partenerii săi contractuali;

 8. apărarea și exercitarea drepturilor și intereselor legitime ale Travelminit.

 1. Colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal pot avea ca temei juridic:

 1. efectuarea demersurilor premergătoare încheierii prezentului Contract, respectiv încheierea și executarea acestuia;

 2. îndeplinirea obligațiilor legale ce îi revin lui Travelminit;

 3. interesul legitim al Travelminit.

 1. Categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personale colectate și prelucrate de către Travelminit pot fi după caz:

 1. Turiștii cu privire la datele de contact ale Partenerului în cazul Rezervărilor finalizate;

 2. furnizorii de servicii implicați în mod direct sau indirect în furnizarea serviciilor de rezervare turistică online (dezvoltatori de servicii IT, furnizori de call-center, persoane fizice autorizate, furnizori servicii de contabilitate financiară, etc.);

 3. furnizorii de servicii de curierat;

 4. furnizorii de servicii de marketing;

 5. consultanți externi, societăți sau cabinete de avocatură, executori judecătorești, etc.

 1. Durata prelucrării datelor este sfârșitul celui de-al 10-lea an de la încetarea relației de afaceri cu Partenerul, cu excepția datelor care au legătură cu reglementarea fiscală și care sunt prevăzute în legea contabilității fiind necesare pentru contabilizare, aceste date vor fi gestionate până la expirarea termenului prevăzut în legislația aplicabilă, în scopul îndeplinirii obligațiilor contabile. Datele cu caracter personal sunt stocate în sistemul electronic oferit de Travelminit, pe serverele furnizate de Zero Time Service Kft. (Persoana împuternicită de către operator) (sediu: 2013, Pomáz, Mikszáth Kálmán utca 36/4., cod fiscal: 23386031-2-13, nr. de ordine în registrul comerţului: 13-09-147733). Serverele sunt utilizate exclusiv de către Travelminit și Operatorul de Platformă. Travelminit șterge scrisorile primite, împreună cu numele și adresa de e-mail a expeditorului, precum și alte date cu caracter personal furnizate în mod voluntar, după cel mult cinci ani de la soluționarea cazului.

XIII. Drepturi de autor

 1. Întregul conținut care apare pe Platformă (inclusiv design-ul, layout-ul, grafica și alte elemente vizuale, materiale, soluțiile software și alte soluții utilizate, idei, implementarea acestora) este proprietatea intelectuală exclusivă a Operatorului de Platformă („Proprietate Intelectuală”), cu excepția (i) conținutului încărcat de Partener; (ii) Conținutului Generat de Utilizatori; și (iii) a mărcilor comerciale și altor conținuturi afișate pe Platformă, care aparțin altor persoane decât Operatorul de Platformă. Informațiile furnizate de către Partener pot fi traduse în alte limbi, iar traducerile rămân în proprietatea exclusivă a Operatorului de Platformă. Informațiile traduse vor fi folosite exclusiv de Operatorul de Platformă și nu vor fi folosite (în orice fel sau sub nicio formă) de Partener pe orice alt canal de distribuție sau vânzare sau pentru oricare alte scopuri.

 2. În afară de afișarea asociată cu utilizarea prevăzută a Serviciilor, duplicarea temporară necesară în acest scop și realizarea de copii în scopuri private, Proprietatea Intelectuală nu poate fi utilizată sub nicio altă formă fără autorizarea prealabilă în scris a a Operatorului de Platformă, orice astfel de activitate poate duce la proceduri civile și penale.

 3. Partenerul declară și garantează că textele, fotografiile, videoclipurile, grafica și alte proprietăți intelectuale încărcate de sau pentru el sunt proprietăți intelectuale ale Partenerului, sau că are dreptul de a le utiliza în legătură cu Serviciile, și că nu încalcă drepturile terților. În ceea ce privește aceste proprietăți intelectuale, Partenerul acordă lui Travelminit și Operatorului de Platformă întregul drept de utilizare în măsura în care este necesar pentru îndeplinirea prezentului Contract și atâta timp cât prezentul Contract este în vigoare. Partenerul este responsabil și obligat să despăgubească pe Travelminit și Operatorul de Platformă în privința tuturor pretențiilor și daunelor care rezultă din încălcarea de către Partener a prevederilor de mai sus sau dacă acestea se dovedesc a fi neadevărate.

 4. În cazul oricăror feedback-uri, comentarii sau cereri cu privire la Servicii, care nu se consideră Informații Confidențiale, trimise, predate sau comunicate în orice fel către Travelminit de către Partener, Partenerul acceptă și este de acord irevocabil ca Travelminit și Operatorul de Platformă să poată utiliza gratuit, necondiționat și sub orice formă feedback-urile, comentariile sau cererile în scopul modificării sau îmbunătățirii Serviciilor.

XIV. Alte garanții, limitarea răspunderii

 1. Partenerul asigură și garantează că este o societate comercială înregistrată legal care funcționează în mod legal, și că își desfășoară activitățile comerciale conform legii, în posesia autorizațiilor și drepturilor relevante și pe baza obligațiilor de declarare necesare îndeplinite, vânzarea serviciilor sale și încheierea Contractului nu intră în conflict cu obligațiile lui față de alte persoane, legislația și/sau prevederile oricărei administrații.

 2. Travelminit garantează că este înregistrat legal și funcționează legal în conformitate cu legislația relevantă, și că are dreptul să desfășoare activitățile conform prezentului TCG.

 3. Travelminit furnizează Serviciile în varianta actuală a acestora („AS IS”), și nici acesta, nici Operatorul de Platformă nu își asumă nicio responsabilitate pentru acuratețea, fiabilitatea, operarea fără erori, exhaustivitatea, aptitudinea pentru un scop anumit a Serviciilor – inclusiv a software-ului utilizat în timpul funcționării Serviciilor, precum și a tuturor conținuturilor disponibile în cadrul Serviciilor. De asemenea, Travelminit și Operatorul de Platformă nu sunt responsabili pentru erorile și consecințele acestora cauzate de motive independente de voința lor, cum ar fi de ex. defecțiuni tehnice sau întreruperi ale rețelei de internet, opriri, întreruperi tehnice de orice origine, aplicații distructive sau programe instalate de alții (de ex. viruși, viermi informatici, macrocomenzi sau activități de hacker).

 4. În conformitate cu cele de mai sus, Travelminit încearcă să asigure continuitatea Serviciilor pe care le furnizează cu toate tehnicile și mijloacele posibile de care dispune, dar nu își asumă responsabilitatea pentru prejudiciile cauzate de evenimente externe inevitabile în afara domeniului de interes și de funcționare a Serviciilor sale și care împiedică munca necesară pentru a le îndeplini sau disponibilitatea echipamentelor tehnice (de ex. grevă, inundație, cutremur, furtună, întrerupere de curent, funcționare insuficientă a internetului, eroare de transmisie a datelor, defecțiune, etc.).

 5. Răspunderea lui Travelminit față de Partener în legătură cu Serviciile oferite nu poate depăși în niciun caz și sub niciun titlu suma totală a Comisioanelor plătite de Partener în cele 12 luni anterioare cererii de despăgubire. Partenerul acceptă că Operatorul de Platformă asistă pe Travelminit la executarea Serviciilor, și Travelminit răspunde pentru serviciile Operatorului de Platformă, astfel Partenerul nu are dreptul la cereri de despăgubire sau oricare alte cereri direct față de Operatorul de Platformă în legătură cu raportul juridic reglementat în prezentul TCG.

XV. Încălcarea Contractului

 1. Având în vedere că Travelminit reține Comisionul datorat după rezervări, Partenerul poate avea eventuale sume datorate doar în urma rezervărilor standard, respectiv în urma altor obligații apărute în legătură cu Serviciile furnizate.

 2. În cazul în care Partenerul întârzie 4 zile calendaristice față de termenul limită de plată indicat pe factură, Travelminit are dreptul:

 1. să suspende posibilitatea de a rezerva Oferta Partenerului, chiar dacă Oferta este încă afișată, astfel încât pagina unității de cazare va fi în continuare accesibilă, însă Travelminit va avea dreptul să afișeze pe aceasta oferte relevante, alternative de la ceilalți parteneri ai săi;

 2. să suspende afișarea tuturor Ofertelor Partenerului pe Platformă și/sau Alte Platforme;

 3. să suspende publicarea Ofertei Partenerului și să solicite o garanție pentru reluarea colaborării;

 4. să inactiveze Interfața de Administrare și să rezilieze Contractul.

 1. În cazul în care Partenerul are datorii față de Travelminit și a acceptat atât TCG pentru activitate standard cât și TCG – ACTIVITATE AGENȚIE, facturile de comision pe activitatea standard emise și neonorate la termen se vor compensa cu creanțele existente la activitatea de agenție, pe care Agenția Travelminit le are față de Partener. Creanțele Partenerului care rezultă din rezervări la care nu are dreptul la sumele transferate pe baza condițiilor de rezervare se vor compensa cu creanțele pe care Agenția Travelminit are față de Partener. 

 2. În cazul în care Partenerul încalcă în mod repetat și grav Contractul, inclusiv prevederile prezentului TCG, sau nu încetează încălcarea Contractului chiar și după solicitări repetate, Travelminit are dreptul de a refuza publicarea Ofertei, sau de a suspenda sau elimina publicarea Ofertei deja afișate, sau de a rezilia Contractul cu efect imediat (și a opri furnizarea Serviciilor cu efect imediat). Pe lângă încălcările grave ale Contractului indicate în mod expres în oricare parte a Contractului, sunt considerate încălcări grave ale Contractului și Partenerul va despăgubi complet pe Travelminit pentru pierderile, costurile, cheltuielile de orice natură, suferite în legătură cu următoarele:

 1. Oferta este în mod evident incompletă, inexistentă, nespecifică, contradictorie, înșelătoare, neadevărată, nerealistă, obiectiv nerealizabilă, aduce sau poate să aducă atingere reputației altei persoane fizice sau societăți comerciale; sau nu conține datele minime necesare pentru ca Utilizatorul/Turistul să ia decizii în cunoștință de cauză (de ex. prețul, parametri relevanți ai cazării);

 2. Partenerul furnizează informații incorecte sau înșelătoare pe Interfața de Administrare (prețuri specificate incorect sau nerealist de mici, pe care nu le garantează Turistului după efectuarea Rezervării);

 3. Partenerul percepe un preț mai mare decât cel indicat în Rezervare;

 4. Partenerul nu menține informațiile actualizate pe Interfața de Administrare, ceea ce duce la refuz (inclusiv la suprarezervare, în cazul utilizării Sistemului de Rezervare Imediată);

 5. Partenerul respinge în mod continuu sau repetat Rezervarea Turiștilor (inclusiv cazurile în care nu primește Turistul, în ciuda confirmării sau acceptării Rezervării în timp real);

 6. Travelminit primește mai multe reclamații grave și/sau sesizări de la unul sau mai mulți Turiști, care și-au rezervat cazare la Partener, sau o reclamație se referă la un caz extrem de grav;

 7. orice persoană, care acționează în numele Partenerului, are un comportament inadecvat, ofensator sau neprofesionist față de Turiști sau personalul Travelminit;

 8. Travelminit consideră unilateral că Oferta este incompatibilă cu Platforma sau cu imaginea și etica Travelminit, este contrară principiilor politicii sale de afaceri, și/sau încalcă direct sau indirect interesele comerciale sau cele de pe piața publicității ale Travelminit;

 9. Oferta nu poate fi îndeplinită din motive tehnice sau din cauza volumului;

 10. autoritățile au ridicat obiecții în mod formal sau informal împotriva Ofertei;

 11. Partenerul nu restituie suma datorată la anularea Rezervării, sau nu compensează daunele cauzate Turistului;

 12. Partenerul încalcă prevederile privind garanțiile din TCG, sau încalcă în mod repetat orice prevedere din TCG;

 13. Partenerul are datorii restante față de Travelminit; respectiv

 14. s-a inițiat o procedură de faliment, dizolvare, lichidare sau radiere forțată, o procedură inițiată de autoritățile fiscale sau o procedură de executare împotriva Partenerului;

 15. numărul Rezervărilor anulate în cazul unității de cazare a Partenerului este foarte mare, adică raportul dintre rezervări realizate și rezervări anulate diferă cu 30 de puncte procentuale față de media în aceeași localitate a aceluiași tip de cazare, pe parcursul oricărei perioade examinate de 30 de zile consecutive;

 16. în cazul Sistemului de Rezervare cu Confirmare, dacă Partenerul omite să răspundă în termenul limită specificat, cel puțin de două ori;

 17. toate revendicările împotriva lui Travelminit în legătură cu sau ca rezultat al faptului că Partenerul (i) nu s-a înregistrat la autoritățile fiscale relevante sau nu a obținut toate avizele și autorizațiile necesare funcționării în conformitate cu legislația în vigoare, sau (ii) nu a plătit, colectat, trimis sau reținut orice taxe, comisioane sau suprataxe aplicabile, percepute sau bazate pe Servicii.

 1. De asemenea, constituie încălcare contractuală gravă îndemnarea Turistului la contactarea directă a Partenerului, comunicarea cu Turistul prin alte modalități decât utilizând Platforma înainte de finalizarea Rezervării și fapta de a solicita Turistului să anuleze Rezervarea, cu scopul de a evita achitarea Comisionului, și se sancționează cu plata unei despăgubiri către Travelminit în sumă egală cu contravaloarea Comisionului înmulțit cu 5, Travelminit având dreptul de a solicita rezilierea Contractului. În cazul unei astfel de situații, Partenerul are obligația de a plăti Comisionul, indiferent prin ce cale s-a confirmat Rezervarea ulterior.

 2. Partenerul este obligat să despăgubească pe Travelminit pentru toate pretențiile, daunele și costurile rezultate din încălcarea Contractului de către Partener.

XVI. Durata, încetarea și modificarea Contractului

 1. În lipsa unui acord special care prevede altfel, Contractul dintre Părți se încheie pe perioadă nedeterminată, cea mai scurtă durată a Contractului fiind de 30 de zile. 

 2. Contractul încetează prin:

 1. acordul comun al părților;

 2. denunțare unilaterală;

 3. reziliere;

 4. în cazurile și în condițiile prevăzute în legislația în vigoare.

 1. Denunțarea unilaterală a Contractului poate fi exercitată cu un preaviz de cel puțin 30 de zile și trebuie justificată doar de către Partener. Rezilierea Contractului poate fi exercitată la solicitarea uneia dintre părți, în cazul în care cealaltă parte nu își execută obligațiile prevăzute în prezentul Contract, cu condiția acordării unui termen de remediere de 10 zile lucrătoare. Dreptul de reziliere nu limitează dreptul lui Travelminit de a suspenda afișarea în conformitate cu TCG. Notificările de denunțare unilaterală sau de reziliere a Contractului pot fi depuse prin Interfața de Administrare sau în scris.

 2. Travelminit ia măsurile necesare pentru suspendarea Ofertei Partenerului în termen de 1 zi lucrătoare de la comunicarea intenției. 

 3. Travelminit încheie Contractul cu Partener și presupune, în baza prevederilor art. 2013 alin. (1) și următoarele din Codul civil referitoare la instituția mandatului aparent, că persoanele care efectuează înregistrarea, au dreptul să facă declarații și să încheie Contractul în numele Partenerului. Travelminit consideră a fi drept declarațiile valabile ale Partenerului toate mesajele, care apar pe Interfața de Administrare furnizată Partenerului. Partenerul recunoaște în mod expres valabilitatea declarațiilor făcute în numele lui de reprezentantul legal sau de alte persoane desemnate pentru efectuarea înregistrării, astfel cum este prevăzut în prezentul articol. 

 4. Partenerul se obligă să notifice Travelminit în termen de cel mult 48 de ore despre orice modificare privind datele sale de identificare și de contact, intrarea în procedura insolvenței (conform Legii nr. 85/2014) sau a suspendării activității, pierderea autorizațiilor de funcționare (inclusiv a certificatului de clasificare/înregistrare).

 5. În cazul în care Partenerul își pierde calitatea de operator al unei unități de cazare înregistrate pe Platformă în urma înstrăinării prin orice modalitate a dreptului de folosință asupra unității de cazare, acest lucru se va considera cesionarea Contractului inițial încheiat între Travelminit și Partener către noul operator al unității de cazare, în conformitate cu art. 1315 și următoarele din Codul civil. Partenerul este obligat să informeze atât pe Travelminit despre schimbarea survenită în persoana operatorului, cât și pe noul operator despre existența Contractului încheiat cu Travelminit. În cazul în care Travelminit nu se opune în termen de 7 zile calendaristice de la primirea notificării, se va considera că este de acord cu cesionarea Contractului încheiat cu Partenerul către noul operator. Se consideră a fi data cesionării Contractului data în care se efectuează modificările pe Interfața de Administrare, pe baza cărora se poate stabili schimbarea operatorului unității de cazare (și datele de facturare ale noului operator), după care noul operator este obligat să accepte și să onoreze Rezervările deschise (neefectuate), conform Contractului. În ceea ce privește Rezervările deschise (neefectuate), sumele plătite Partenerului în calitate de operator vechi de către Travelminit până la data cesionării, din punctul de vedere al Contractului vor fi considerate ca și cum ar fi fost plătite noului operator, noul operator neavând dreptul să ceară aceste sume de la Travelminit și/sau de la Turist. Ca o consecință a cesionării Contractului, noul operator se obligă să plătească comisioanele și taxele (neachitate încă de Partener) pentru Rezervările care se realizează pe durata operațiunilor sale. În cazul schimbării operatorului, Partenerul în calitate de vechi operator este obligat să achite  facturile emise pe numele său pentru Rezervările realizate în timpul operațiunilor sale, și să plătească comisioanele și taxele pentru Rezervările realizate în timpul operațiunilor noului operator în cazul în care (i) și atâta timp cât nu sunt efectuate pe Interfața de Administrație și pe baza aprobării lui Travelminit modificările necesare pentru schimbarea operatorului unității de cazare; și sau (ii) Contractul Partenerului nu a fost transferat noului operator. De asemenea, este responsabilitatea Partenerului, ca vechi operator, să-și achite toate datoriilor acumulate, respectiv să trimită toate facturile încă neprocesate și cerute de Travelminit, inclusiv și facturile storno sau cele finale pentru înlocuirea proformelor. Colaborarea cu noul operator va fi posibilă doar după îndeplinirea tuturor responsabilităților de către Partener ca operator vechi, după ce se închid soldul și situațiile financiar-contabile. În cazul în care Partenerul încalcă prevederile acestei clauze, aceasta constituie o încălcare gravă a Contractului.

 6. Travelminit va publica pe Platformă orice modificare adusă acestui TCG pe lângă trimiterea unei notificări cu cel puțin 10 zile calendaristice înainte de intrarea în vigoare. Eventualele greșeli de ortografie, gramaticale sau precizarea utilizării termenilor, redenumirea termenilor și corectarea prevederilor aferente (inclusiv a conținutului) în textul TCG nu sunt considerate modificări ale TCG. Nu se consideră a fi modificarea TCG nici cazul în care Travelminit își corectează propriile date. Comunicarea sau publicarea TCG corectate conform celor menționate aici, precum și comunicarea sau publicarea TCG modificate sau completate în cazurile în care modificarea sau completarea a fost necesară din cauza modificării legislației și/sau a unui act de autoritate publică, se poate efectua cu un preaviz mai mic de 10 zile, prevăzut de alt fel în TCG. Partenerul ia la cunoștință și acceptă în mod expres toate acestea.

 7. În cazul în care Partenerul nu denunță Contractul (sau dacă modificarea se aplică doar la o parte separată a acestuia, care poate fi denunțată separat, atunci doar partea aceea) în termen de 10 zile calendaristice de la publicarea modificării, atunci modificarea se consideră acceptată. Notificarea de denunțare unilaterală trebuie să precizeze în mod clar și expres faptul că Partenerul denunță Contractul (sau dacă modificarea se aplică doar la o parte separată a acestuia, care poate fi denunțată separat conform aprecierii Travelminit, atunci doar partea aceea). 

 8. După încetarea din orice motiv a Contractului, părțile sunt obligate să-și achite imediat datoriile față de cealaltă parte. După încetarea din orice motiv a Contractului, Travelminit va lua măsuri ca toate Ofertele Partenerului să fie indisponibile pe Platformă și pe Alte Platforme, în măsura în care acestea sunt gestionate de Travelminit. Travelminit va păstra informațiile furnizate de Partener pe Interfața de Administrare inclusiv după încetarea Contractului, iar în cazul unei schimbări de operator, informațiile referitoare la Ofertele și proprietățile intelectuale care pot fi utilizate de noul operator (inclusiv Conținutul Generat de Utilizatori și proprietățile intelectuale ale Partenerului), precum și notele contabile aferente Contractului până la sfârșitul perioadei de păstrare obligatorie prevăzute de lege. Încetarea Contractului nu are efecte asupra obligațiilor scadente între părți. Astfel, în situația în care există rezervări/plăți în curs la data încetării Contractului, acestea vor fi finalizate și decontate de către părți conform prevederilor prezentului TCG.

XVII. Dispoziții finale

 1. Drepturile Travelminit stabilite în TCG nu sunt exclusive, ele pot fi aplicate împreună. Dacă orice prevedere a acestui TCG este sau devine nulă sau nu va fi obligatorie, părțile vor respecta toate celelalte clauze ale acestui TCG. În acest caz, părțile vor înlocui clauzele nule sau care nu sunt obligatorii cu clauze care sunt valide și obligatorii. În cazul în care Travelminit nu își exercită drepturile specificate în prezentul TCG, aceasta nu poate fi interpretată ca o renunțare la drepturi. 

 2. Travelminit se asigură că prezentul TCG este adus la cunoștința Partenerului prin publicarea pe Platformă a textului actual și complet al acestuia, respectiv prin garantarea accesului pentru Partener în orice moment. Prezentul TCG a fost încheiat în limba româna și este stocat de către Travelminit, fiind transmis Partenerului prin poșta electronică (la adresa furnizată cu ocazia înregistrării pe Platformă sau la cea comunicată ulterior) pentru a putea fi consultat și ulterior înregistrării. De asemenea, documentul TCG actualizat este disponibil și pe Interfața de Administrare. După modificare – în lipsa denunțării unilaterale – utilizarea în continuare a Serviciilor se consideră acceptarea TCG modificate.

 3. Informațiile și documentele menționate în TCG pot fi găsite pe site-ul „www.travelminit.ro”. Părțile au dreptul de a solicita în orice moment semnarea Contractului pe suport de hârtie sau pe cale electronică, Travelminit având dreptul de a condiționa accesul Partenerului pe Interfața de Administrare de existența Contractului semnat.

 4. Orice text, care are ca scop interpretarea sau explicarea prezentului TCG, are doar caracter informativ, conținutul acestuia nu constituie o bază de referință pentru asigurarea respectării dispozițiilor. Interpretarea și judecarea raportului juridic dintre Travelminit și Partener, precum și a oricărei situații care rezultă din acesta, pot fi efectuate numai pe baza textului TCG.

 5. TCG și Contractul părților sunt guvernate de legea română. Aspectele, care nu sunt reglementate în prezentul TCG, sunt guvernate de legea română.

 6. Părțile vor încerca să rezolve disputele pe cale amiabilă. În cazul în care nu reușesc, diferendul se va soluționa de către instanțele judecătorești competente de la sediul Travelminit.

 7. Prezentul TCG va rămâne în vigoare până la intrarea în vigoare a modificărilor ulterioare sau până la abrogarea TCG.

XVIII. Comunicarea cu Partenerul

 1. În accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată direct de una dintre acestea celeilalte părți este valabil îndeplinită dacă se face în scris. Corespondența între părți se poate face și prin e-mail, iar în acest caz se consideră primită de destinatar în ziua lucrătoare ce urmează celei în care a fost expediată, cu excepția situațiilor prevăzute expres în prezentul TCG. Părțile convin ca orice corespondență electronică între adresa de e-mail înregistrată a Partenerului și adresele de e-mail ale Travelminit se consideră valabil îndeplinită și va fi opozabilă părții destinatare. În scopul comunicării generale, Partenerii pot contacta Travelminit prin următoarele date de contact:

Adresă de e-mail: mentor@travelminit.ro

Telefon: 0364-431-813

 1. În cazul în care Partenerul are orice reclamații sau observații, își poate comunica reclamația sau observațiile prin email, prin poștă la sediul social sau prin telefon la datele de contact precizate. Travelminit va iniția imediat investigarea reclamației primite și o va remedia după caz. Se străduiește să răspundă și să rezolve reclamația în cel mai scurt timp posibil, dar în maxim 30 de zile de la primire va oferi un răspuns în scris. În cazul în care respinge reclamația, își va argumenta punctul de vedere.

Datele Agenției:

Travelminit International Srl.

Sediu și adresă poștală: 400267 Cluj-Napoca, Str. Gării, Nr. 21, în Liberty Technology Park, corpul D, intrarea D1, biroul 1B, Jud. Cluj, România

Cod fiscal: RO38869249

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J12/546/15.02.2018

Licență de turism nr. 1860, emisă de Ministerul Turismului la data de 09.05.2019