TERMENI ȘI CONDIȚII GENERALE – ACTIVITATE STANDARD - 2019.07.02

(„TCG”, „Contract”)

Prezentul Contract reglementează termenii și condițiile în care unitatea de cazare (Partener) poate beneficia de serviciile de rezervare și de asistență turistică prestate de către Travelminit, fiind încheiat online, prin acceptarea de către Partener a prevederilor acestuia cu ocazia înregistrării în Sistemul Travelminit.

1. Definiții

1.1. Travelminit – TRAVELMINIT INTERNATIONAL S.R.L. cu sediul social în 400267 Cluj-Napoca, Str. Gării, Nr. 21, în Liberty Technology Park, corpul D, intrarea D1, biroul 1B, Jud. Cluj, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Cluj sub nr. J12/546/15.02.2018, având CUI 38869249, atribut fiscal RO, operator economic autorizat pentru a presta servicii online de rezervare și asistență turistică, conform clasificării CAEN 7990, prin intermediul paginilor web „www.travelminit.eu”, „www.travelminit.hu”, „www.travelminit.ro", „www.travelminit.com”, precum și prin alte pagini web asociate;

1.2. Partener – unitatea de cazare, identificată prin Codul Partener, care este autorizată să presteze Serviciile Partenerului și utilizează Sistemul Travelminit conform prevederilor prezentului Contract;

1.3. Turist – persoana fizică sau juridică, care navighează și/sau utilizează oricare dintre funcțiunile Sistemului Travelminit, precum și persoana fizică sau juridică care beneficiază de Serviciile Partenerului;

1.4. Sistemul Travelminit (Sistem) – reprezintă sistemul și platforma online (site) operate de Travelminit, prin intermediul cărora Serviciile Partenerului devin vizibile și accesibile Turiștilor cu scopul de a fi rezervate;

1.5. Cod Partener – este un cod de identificare unic, alocat Partenerului cu ocazia înregistrării în Sistemul Travelminit. Acest Cod Partener va fi afișat pe facturile și facturile proforme emise de către Travelminit, pe rapoartele de tranzacții și pe alte rapoarte sau documente emise de Travelminit către Partener;

1.6. Cont de administrare – este un sistem software, parte din Sistemul Travelminit, care face posibilă utilizarea Sistemului Travelminit prin alocarea de user și parolă unică. Prin accesarea Contului Partenerul poate administra informațiile privind Anunțul și are acces la informații privind rezervările, disponibilitatea Serviciilor, camere și prețuri, decontarea între părți, condiții contractuale și modificările ulterioare, are posibilitatea să seteze valoarea Comisionului etc.;

1.7. Rezervare finalizată – în funcție de modalitatea de rezervare, o rezervare se consideră finalizată: în cazul în care s-a efectuat prin solicitare de ofertă sau cerere de rezervare, în momentul în care Partenerul a confirmat prin orice modalitate rezervarea Serviciilor, iar în situația rezervării în timp real, în momentul înregistrării rezervării;

1.8. Serviciile Partenerului (Servicii) – reprezintă servicii turistice constând în cazare turistică, alimentație, tratament balnear, agrement și alte servicii relevante, care fac parte din Servicii, prestate separat sau combinat. În sensul prezentului Contract, prin pachet se înțelege combinația de servicii oferită de Partener la un preț global, conținând servicii de cazare și unul sau mai multe servicii din categoria: nopți gratuite, masă, tratament balnear, agrement, plimbări cu căruța/trăsura/sania, tur ghidat etc., ce reprezintă până la 25% din valoarea combinației (pachetului). Pachetul în sensul prezentului Contract nu conține servicii de transport de pasageri, închiriere autoturisme, autovehicule și motociclete.

1.9. Anunț – reprezintă oferta și informațiile introduse de către Partener în Sistemul Travelminit, referitoare la Serviciile Partenerului, ce devin publice pe site-urile Travelminit.

2. Obiectul Contractului îl constituie prestarea de către Travelminit a serviciilor de rezervare turistică online și a serviciilor conexe, prin Sistemul Travelminit, care asigură vizibilitatea și disponibilitatea Anunțurilor Partenerului, identificate în cadrul Sistemului Travelminit ca rezervări de tip standard.

2.1. În temeiul prezentului Contract Travelminit asigură publicarea Anunțurilor Partenerului în Sistem, facilitează rezervarea și promovarea unității de cazare și a Serviciilor oferite de Partener, transmiterea cererilor de ofertă și a rezervărilor către Partener, primite din partea Turiștilor, și oferă asistență în scopul finalizării rezervării.

2.2. În cazul Partenerilor existenți, prezentul TCG intră în vigoare conform regulilor stabilite în contractul de publicitate acceptat anterior (respectiv în 5 zile de la comunicarea TCG – 02.07.2019).

3. Sistemul Travelminit și înregistrarea

3.1. Utilizarea Sistemului Travelminit este condiționată de înregistrare prin crearea unui Cont de administrare.

3.2. Crearea Contului de administrare presupune furnizarea informațiilor necesare generării Contractului, respectiv a datelor de identificare ale Partenerului. Ulterior creării Contului, Partenerul va încărca informații privind Serviciile oferite, iar pentru activarea (publicarea) Anunțului va completa informațiile suplimentare cum ar fi: tipul și categoria, adresa și denumirea unității de cazare, condiții de rezervare și de anulare, prețuri, tipul și dotările camerelor, disponibilitate etc.

3.3. Partenerul are obligația de a păstra confidențialitatea parolei și de a se asigura că persoanele neautorizate nu au acces la Contul de administrare. Pentru a evita orice dubiu, Travelminit nu poate fi tras la răspundere și nu poate fi obligat la plata despăgubirilor pentru prejudiciile cauzate oricăror persoane fizice și/sau juridice rezultate din utilizarea neautorizată a Contului de administrare sau din publicarea în Sistem de informații de orice fel în numele Partenerului. Orice acțiune desfășurată în Sistemul Travelminit prin Contul de administrare al Partenerului și efectele acesteia sunt responsabilitatea exclusivă a acestuia.

3.4. În scopul asigurării transparenței rezervărilor, Travelminit va putea înregistra și stoca mesajele scrise schimbate între Partener și Turist prin Sistemul Travelminit, respectând reglementările din domeniul protecției datelor cu caracter personal.

4. Anunțurile Partenerului

4.1. Partenerul are dreptul să încarce în Sistemul Travelminit doar Anunțuri referitoare la Serviciile oferite, care nu au caracter ilegal sau ilicit din nici un punct de vedere și nu încalcă drepturile niciunei persoane.

4.2. Partenerul are obligația de a furniza informații corecte și permanent actualizate în legătură cu Anunțul și Serviciile, asumându-și întreaga responsabilitate cu privire la conținutul și legalitatea acestora.

4.3. Partenerul are obligația de a indica și de a include toate costurile suplimentare, respectiv de a introduce și de a afișa prețurile brute (cu TVA) referitoare la Serviciile sale. Prețul serviciilor de cazare trebuie să cuprindă toate serviciile solicitate de către Turist. Aceste prețuri nu conțin taxele locale de turism, însă aceste taxe trebuie specificate de către Partener în Anunț.

4.4. Partenerul se obligă să NU furnizeze date de contact și să NU indice informații referitoare la acestea în cuprinsul Anunțului încărcat în Sistemul Travelminit (de ex. în descrierea cazării). Comunicarea între Partener și Turist (rezervări, interesări, acorduri scrise) se realizează exclusiv prin Sistemul Travelminit până la momentul confirmării rezervării. Doar după finalizarea rezervării, Travelminit va comunica Turistului datele de contact ale Partenerului, respectiv va pune la dispoziția Partenerului datele de contact ale Turistului (numărul de telefon, numele persoanei de contact).

4.5. Travelminit are dreptul, dar nu și obligația, de a modera/verifica informațiile încărcate de către Partener înainte de publicare. Scopul moderării este îmbunătățirea calității, Travelminit însă nu-și asumă responsabilitatea pentru veridicitatea conținutului anunțurilor. Travelminit are dreptul de a suspenda publicarea anunțurilor incomplete, sau considerate de către Travelminit necorespunzătoare din orice motiv, până la furnizarea de către Partener a tuturor informațiilor necesare sau remedierea deficiențelor.

4.6. Având în vedere că informațiile, datele și fotografiile referitoare la Servicii sunt încărcate în Sistem de către Partener, în temeiul art. 11 și 12 din Legea nr. 365/2002, Travelminit nu își asumă răspunderea pentru acestea.

4.7. Travelminit are dreptul de a publica pe site și de a promova prin orice mijloace online și offline Partenerul și Serviciile Partenerului, incluzând toate informațiile, preturile și imaginile referitoare la Serviciile Partenerului, conform Anunțului creat de Partener. Serviciile Partenerului pot fi publicate și pe alte site-uri decât cele operate de Travelminit, cum ar fi Facebook, Google etc. Informațiile afișate de către alte site-uri referitoare la Travelminit sunt supuse condițiilor de utilizare ale acelor pagini web.

4.8. Turiștii au posibilitatea să formuleze evaluări și comentarii cu privire la serviciile de care au beneficiat la Partener. Opiniile și comentariile Turiștilor vor fi afișate pe site, fără modificări, lângă informațiile referitoare la locurile de cazare și serviciile de cazare încărcate de Partener. Travelminit nu va modifica/elimina conținutul opiniilor și evaluărilor din interese proprii, nici la cererea Partenerului, cu excepția conținutului ilegal, jignitor, cu limbaj vulgar și/sau incitare la violență.

4.9. Partenerul nu are dreptul să publice, vândă, promoveze, copieze, taie, creeze (hyper-/-deep)link, integreze, obțină, folosească, combine, distribuie (direct sau indirect) sau să folosească în alt fel comentariile Turiștilor fără aprobarea scrisă și prealabilă din partea Travelminit.

5. Rezervarea

5.1. Prin finalizarea rezervării se naște un raport juridic între Turist și Partener, Travelminit nefiind parte.

5.2. Prin Sistemul Travelminit se pot realiza trei tipuri de rezervări: cerere de ofertă (Partenerul transmite oferta în atenția Turistului), cerere de rezervare (prețurile sunt calculate de Sistem, Partenerul transmite doar confirmarea), și rezervare de tip timp real (prețurile și disponibilitățile sunt setate, rezervarea se realizează în mod automat).

În scopul finalizării rezervării, Travelminit are dreptul de a contacta prin orice modalitate atât Turistul cât și Partenerul (de ex. telefonic, prin e-mail, sms).

5.2.1. Procedura rezervării prin solicitare de ofertă:

Pasul 1: Turistul înregistrează în Sistemul Travelminit cererea de ofertă, cu toate informațiile necesare (check-in, check-out, număr de persoane, servicii solicitate).

Pasul 2: Partenerul, după verificarea disponibilității, trimite un răspuns la cererea de ofertă prin Sistemul Travelminit. Dacă Serviciul este disponibil conform solicitării Turistului, Partenerul emite o ofertă valabilă pe termenul definit de către el, care conține următoarele informații: data disponibilității, prețul total, distribuirea și dotarea camerelor, serviciile incluse, precum și alte informații relevante sau solicitate în mod expres de către Turist. Oferta emisă de către Partener nu reprezintă o rezervare finalizată.

În cazul în care Serviciile Partenerului nu sunt disponibile conform cererii de ofertă, acesta are posibilitatea de a emite o ofertă pentru o altă perioadă, sau pentru alte Servicii, sau poate refuza cererea.

Pasul 3: Oferta primită de la Partener poate fi acceptată sau refuzată de către Turist, în termenul de valabilitate a ofertei. În cazul în care Turistul nu acceptă oferta, Partenerul are posibilitatea de a-i transmite o ofertă modificată.

Pasul 4: Dacă Turistul acceptă oferta, Partenerul este obligat să confirme rezervarea, dacă aceasta a fost acceptată în termenul de valabilitate a ofertei.

Oferta emisă de Partener trebuie să conțină toate prețurile serviciilor, cu excepția taxei de ședere. Este interzisă emiterea de oferte contradictorii, comunicarea unui preț mai mic cu scopul de a evita plata Comisionului, necomunicarea prețului total sau comunicarea unui preț de 0 lei.

Oferta emisă este obligatorie pentru Partener pe toată perioada de valabilitate comunicată în cadrul ofertei, în caz contrar Partenerul se obligă să ofere Turistului un serviciu înlocuitor de același nivel, sau – fără a avea pretenții de plată a diferenței de la Turist – de un nivel mai înalt, nefiind scutit de plata Comisionului către Travelminit. Perioada de valabilitate a ofertei poate fi setată la 6, 8 sau 24 ore din momentul emiterii ofertei.

În orice caz, Partenerul este obligat să emită oferta în maxim 24 de ore de la primirea solicitării de ofertă, inclusiv la sfârșit de săptămână, în caz contrar Travelminit își rezervă dreptul de a recomanda Turistului o altă unitate de cazare sau alte servicii.

În orice caz, Partenerul este obligat să confirme rezervarea Turistului în 24 de ore de la primirea acceptului, în caz contrar Travelminit va refuza în mod automat cererea, propunând Turistului alte opțiuni de cazare.

În cazul nerespectării de către Partener a prevederilor de mai sus, Travelminit poate aplica sancțiunile prevăzute la punctul 16 din prezentul Contract.

5.2.2. Procedura rezervării prin cerere de rezervare:

Pasul 1: Turistul înregistrează în Sistemul Travelminit cererea de rezervare, cu toate informațiile necesare (check-in, check-out, număr de persoane, servicii solicitate) prin alegerea camerelor și serviciilor dorite, bifând câmpurile corespunzătoare.

Prețurile finale vor fi calculate de Sistemul Travelminit pe baza setărilor efectuate în prealabil de Partener pe platforma Travelminit (sezoane, reguli pentru copii, discounturi, tipuri de camere și dotările aferente, reguli de rezervare, prețuri, etc.).

Pasul 2: Înregistrarea cererii de rezervare nu reprezintă o rezervare finalizată, întrucât este necesară confirmarea disponibilității din partea Partenerului și eliberarea de către Sistemul Travelminit a unei confirmări atât Partenerului, cât și Turistului.

În orice caz, Partenerul este obligat să confirme rezervarea Turistului în 24 de ore de la primirea cererii de rezervare, în caz contrar Travelminit va refuza în mod automat cererea, propunând Turistului alte opțiuni de cazare.

În cazul nerespectării de către Partener a prevederilor de mai sus, Travelminit poate aplica măsurile prevăzute la punctul 16 din prezentul Contract.

5.2.3. Procedura rezervării în timp real:

În cazul în care Partenerul își alege opțiunea rezervărilor în timp real, este obligat să mențină disponibilitatea Serviciilor, conform setărilor prealabile efectuate în Sistemul Travelminit.

Pasul 1: Turistul înregistrează în Sistemul Travelminit rezervarea în timp real, cu toate informațiile necesare (check-in, check-out, număr de persoane, servicii solicitate) prin alegerea camerelor și serviciilor dorite, bifând câmpurile corespunzătoare.

Prețurile finale vor fi calculate de Sistemul Travelminit pe baza setărilor efectuate în prealabil de Partener pe platforma Travelminit (sezoane, reguli pentru copii, discounturi, tipuri de camere și dotările aferente, reguli de rezervare, prețuri etc).

Având în vedere că prețurile și calendarul sunt actualizate, Sistemul Travelminit va elibera automat confirmarea de rezervare, care reprezintă o rezervare finalizată și se transmite către ambele părți (Turist și Partener).

În cazul nerespectării de către Partener a prevederilor de mai sus, Travelminit poate aplica sancțiunile prevăzute la punctul 16 din prezentul Contract.

5.3. În situația primirii unei solicitări de ofertă prin telefon, procedurile menționate mai sus pot fi parcurse prin telefon, iar informațiile furnizate de Partener în cadrul conversației telefonice vor fi transmise Turistului prin e-mail. Dacă Turistul acceptă oferta Partenerului, Travelminit va elibera o confirmare de rezervare pentru ambele părți (Partener și Turist), rezervarea fiind considerată finalizată. Confirmarea de rezervare va conține informațiile referitoare la data, disponibilitatea, prețul total, distribuirea și dotarea camerelor, serviciile incluse, condițiile de rezervare și de anulare precum și alte informații relevante sau solicitate în mod expres de către Turist. În situația în care Partenerul sesizează neconcordanțe în cadrul confirmării, va informa de îndată reprezentanții Travelminit.

5.4. Travelminit are dreptul, dar nu și obligația, de a verifica informațiile încărcate de către Partener înainte de publicare și de a edita dacă va fi cazul informațiile încărcate, după consultarea cu Partenerul.

5.5. Pentru comunicări cu privire la Servicii, până la finalizarea rezervării Partenerul va utiliza doar platforma din cadrul Sistemului Travelminit destinată schimbului de mesaje între Partener și Turist. Nerespectarea prezentei clauze precum și îndemnarea Turiștilor la contactarea directă a Partenerului, constituie încălcare gravă a Contractului și se sancționează cu plata unei despăgubiri către Travelminit în suma egală cu contravaloarea Comisionului înmulțit cu 5.

5.6. Partenerul trebuie să introducă în Sistemul Travelminit condițiile de rezervare și/sau de anulare, putând formula pretenții către Turiști (de ex. în caz de anulare întârziată, neprezentare, etc.) doar în cazul în care informațiile au fost corect completate. În cazul în care Partenerul nu a specificat în Sistemul Travelminit condițiile de anulare, vor fi aplicabile condițiile standard Travelminit de anulare, care prevăd că Turistul poate anula rezervarea în mod gratuit (fără penalități), oricând.

5.7. Partenerul va informa în timp util pe Travelminit cu privire la modificarea condițiilor de rezervare (de ex. indisponibilitatea camerelor din cauza unor lucrări, întreruperea serviciilor de internet, etc.) precum și la modificarea datelor (adresă e-mail, nr. telefon, cont bancar, etc.).

5.8. Constituie încălcare contractuală gravă îndemnarea Turistului la contactarea directă a Partenerului, comunicarea cu Turistul prin alte modalități decât utilizând Sistemul Travelminit până la finalizarea rezervării și fapta de a solicita Turistului să anuleze rezervarea, cu scopul de a evita achitarea Comisionului, și se sancționează cu plata unei despăgubiri către Travelminit în suma egală cu contravaloarea Comisionului înmulțit cu 5, acesta din urmă având dreptul de a solicita rezilierea Contractului.

5.9. Travelminit are dreptul de a lua legătura cu Turistul și cu Partenerul prin orice modalitate de comunicare (telefon, e-mail, sms, etc.) pentru a oferi asistență și/sau soluții alternative de cazare în cazul în care Partenerul nu a oferit răspuns sau a oferit răspuns incomplet/nesatisfăcător la solicitarea de ofertă sau cererea de rezervare, în termenul stabilit în prezentul Contract.

5.10. Partenerul are dreptul de a solicita Turistului plata unui avans, iar valoarea, termenul de plată și condițiile de restituire ale acestuia vor fi specificate în Anunț în procent sau în valoare absolută. În această situație, Partenerul va introduce în Sistemul Travelminit datele necesare pentru plata avansului, cum ar fi: termenul de plată, modalitatea de plată, contul bancar, condiții de returnare și de pierdere, etc., permițând reprezentanților Travelminit ca după confirmarea rezervării să trimită datele necesare către Turist, pentru plata avansului.

5.11. În situația în care, ulterior finalizării ofertei, Turistul solicită în plus și alte Servicii sau se prelungește perioada sejurului, crește numărul de persoane, Partenerul are obligația de a notifica pe Travelminit despre acest fapt în termen de 72 de ore de la check-out și de a achita Comisionul aferent serviciilor efectiv prestate.

5.12. În situația în care Partenerul omite să notifice pe Travelminit în termen de 72 de ore cu privire la reducerea numărului Turiștilor sosiți, reducerea perioadei sejurului, Comisionul va fi facturat pe baza confirmării de rezervare, Partenerul fiind obligat la plata facturii.

6. Anularea rezervării, neprezentarea Turistului (no-show)

6.1. În cazul anulării rezervării la solicitarea Turistului, dacă Turistul s-a adresat doar Partenerului sau în cazul neprezentării Turistului până la ora 23:59 în ziua stabilită pentru ocuparea cazării, Partenerul are obligația de a notifica pe Travelminit în termen de 72 de ore de la data luării la cunoștință, dar nu mai târziu de 72 de ore de la data preconizată a check-in-ului (sosirii), în caz contrar se obligă să achite către Travelminit Comisionul stabilit în prezentul Contract. În situația în care anularea rezervării nu s-a efectuat prin Travelminit, Partenerul va prezenta solicitarea de anulare scrisă a Turistului.

6.2. În cazul în care Turistul nu efectuează plata avansului în termenul stabilit, Partenerul are dreptul de a solicita anularea rezervării, cu condiția să notifice în prealabil pe Travelminit și Turistul despre acest fapt, Partenerul fiind scutit de plata Comisionului către Travelminit.

7. Executarea Serviciilor

7.1. Partenerul are obligația de a presta Serviciile conform regulilor în vigoare (fie contract de publicitate, fie TCG) la data inițierii rezervării.

7.2. Partenerul are obligația de a presta Serviciile conform Anunțului și la prețurile afișate la data inițierii rezervării.

7.3. Partenerul este obligat să garanteze Turistului Serviciile, așa cum au fost stabilite în cadrul Rezervării finalizate. În cazul în care Partenerul, indiferent de motive, nu poate garanta Serviciile din cadrul Rezervării finalizate, se obligă să ofere Turistului un serviciu înlocuitor de același nivel, sau – fără a avea pretenții de plată a diferenței din partea Turistului – de un nivel mai înalt. În această situație, Partenerul nu este scutit de plata Comisionului către Travelminit și se obligă să despăgubească Turistul și/sau pe Travelminit pentru cheltuielile suplimentare ivite din deplasarea la noul loc de cazare, cheltuielile de comunicare și orice alte sume juste și dovedite care au fost suportate din cauza nerespectării de către Partener a condițiilor specificate în Rezervarea finalizată.

7.4. Partenerul este responsabil atât față de Turiști, cât și față de autorități, alți profesioniști, terțe persoane, etc. cu privire la calitatea și conformitatea Serviciilor oferite. Partenerul garantează prestarea Serviciilor în conformitate cu toate reglementările legale aplicabile și în mod special cu prevederile legale din domeniul turismului, sănătății publice, concurenței loiale, inclusiv cele referitoare la protecția consumatorului, etc;

7.5. Partenerul este răspunzător pentru erorile, omisiunile sau neglijențele sale și ale prepușilor săi, produse în executarea prezentului Contract.

8. Reclamații

8.1. Toate reclamațiile, indiferent dacă sunt adresate Partenerului sau către Travelminit, referitoare la Anunț, Serviciile Partenerului sau comportamentul personalului Partenerului, vor fi soluționate pe cale amiabilă de către Partener, pe cheltuiala exclusivă a acestuia. În limita posibilităților rezonabile ale Travelminit, acesta va colabora cu Partenerul pentru soluționarea pe cale amiabilă a reclamațiilor Turiștilor. În situația în care Travelminit suferă vreun prejudiciu (inclusiv amenzi, daune materiale/morale solicitate de Turiști, costuri suplimentare, etc.) ca urmare a reclamației/situației create de Partener, poate solicita acestuia din urmă despăgubiri în valoarea prejudiciului suferit și cheltuielilor juridice aferente.

8.2. La cerere, reclamațiile comunicate Partenerului de către Travelminit vor fi soluționate cu prioritate, în termen de maxim 2 zile lucrătoare din momentul primirii reclamației privind toate informațiile în legătură cu Serviciile pentru care s-a formulat reclamația, iar în cazul în care organele abilitate de control impun un termen, în termenul impus de către organele de control. Refuzul nejustificat al Partenerului de a pune la dispoziția Travelminit documentele și/sau informațiile solicitate sau lipsa de răspuns din partea Partenerului în termenul menționat mai sus, îndreptățește pe Travelminit să ia orice măsură ce consideră necesară pentru soluționarea reclamației în cauză, Partenerul fiind obligat să suporte integral orice sancțiuni/prejudicii/daune și alte costuri suportate astfel de Travelminit.

8.3. Reclamațiile, sesizările și solicitările Travelminit adresate Partenerului vor fi tratate cu prioritate, acesta din urmă având obligația de a colabora cu Travelminit și de a-i oferi un răspuns și/sau documentele și informațiile solicitate în maxim 48 de ore de la data solicitării.

9. Acțiuni de marketing și clasamentul

9.1. Travelminit are dreptul de a promova Partenerul și Serviciile acestuia folosind numele unității de cazare, pozele și informațiile încărcate de către Partener în Sistemul Travelminit în marketing online, inclusiv marketing prin intermediul email-ului și/sau reclame cu plata-per-clic (PPC). Travelminit poate desfășura campanii de marketing online pe cheltuială proprie.

9.2. Travelminit are dreptul de a organiza acțiuni și promoții (de ex. acordarea de cupoane valorice, reduceri de preț, nopți cadou, tombolă, etc.) în scopul stimulării traficului. Acțiunile de promovare pot presupune comunicări prin canale externe cum ar fi: social media, radio, drop mailing, sampling, sms, etc.

9.3. În cazul în care Travelminit emite cupoane de reducere către Turiști, Partenerul va lua la cunoștință de utilizarea acestora prin Sistemul Travelminit. Cupoanele pot fi utilizate de către Turist în perioada de valabilitate, pentru achitarea totală sau parțială a Serviciilor rezervate prin Travelminit.

9.4. Partenerul va recupera valoarea cupoanelor de la Travelminit, prin compensarea acesteia cu contravaloarea Comisionului aferent lunii următoare.

9.5. Partenerul se obligă să nu solicite Turistului în nicio circumstanță să achite contravaloarea cuponului oferit de Travelminit.

9.6. Travelminit poate oferi reduceri în mod discreționar Turiștilor fideli, care pot afecta prețul final al Rezervării, plătit de către Turist, urmând ca valoarea reducerii să fie scăzută din valoarea Comisionului. Reducerile ce excedează valoarea mai sus menționată, vor fi suportate de Travelminit prin compensare.

9.7. Ordinea în care Anunțul/Anunțurile Partenerului sunt afișate pe site este determinată în mod automat de către Sistemul Travelminit. Clasamentul are la bază și este influențat de diferiți factori, inclusiv de, dar nelimitându-se la: numărul de rezervări raportat la numărul de vizitatori ai paginii Partenerului pe site, numărul rezervărilor finalizate, numărul anulărilor, comentariile Turiștilor și punctajul acordat de către aceștia, numărul și tipul reclamațiilor primite de la Turiști și respectarea de către Partener a termenelor de plată a sumelor stabilite în prezentul Contract, contravaloarea Comisionului, etc.

9.8. Printre altele, Partenerul are posibilitatea de a utiliza programul „MultiplicatorOaspeți” din Contul de administrare pentru a influența clasamentul, îmbunătățind continuu anumiți factori. Evoluția factorilor care influențează clasamentul poate fi urmărit de către Partener în Contul de administrare. Partenerul nu va avea nici o pretenție de la Travelminit în ceea ce privește clasamentul.

10. Garanția prețului Travelminit (garantarea celui mai bun preț)

10.1. În scopul satisfacerii nevoilor Turiștilor într-un mod corect și competitiv, respectiv pentru a asigura un trafic semnificativ în Sistemul Travelminit, Partenerul este obligat să respecte regula „garanția prețului”, ceea ce înseamnă că prețul Serviciilor și al pachetelor oferite de către Partener, afișate în Sistemul Travelminit, nu poate fi mai mare decât cel oferit de Partener pe propriul website. Site-urile administrate și/sau operate de către terțe persoane dar pentru Partener (la solicitarea acestuia) în interesul acestuia sunt considerate site-ul propriu al Partenerului. Garanția prețului se referă la:

a) prețul aferent aceleiași unități de cazare și tip de cameră (de ex. cameră, apartament, etc.);

b) aceeași dată de sosire și perioadă de rezervare;

c) aceleași servicii și condiții de cazare (de ex. cazare, cazare cu demipensiune, pachete de servicii, condiții de plată, condiții de anulare, condiții tehnice, etc.);

d) disponibilitatea (posibilitatea de rezervare online).

10.2. Garanția prețului nu se referă la situația în care rezervarea s-a realizat în cadrul unor programe legate de membrii unui club (grupuri/cercuri închise), în cadrul programului de loialitate, cu utilizarea cupoanelor de reducere sau altor promoții speciale stabilite de Partener.

10.3. În cazul nerespectării celor de mai sus, Partenerul este obligat să reducă prețul oferit Turistului la nivelul celui mai mic preț oferit pentru același tip și aceleași condiții de cazare în aceeași perioadă, oferit pe propriul website, în caz contrar, Travelminit își rezervă dreptul de a aplica sancțiunile prevăzute la punctul 16 din prezentul Contract.

11. Comision și facturare

11.1. Pentru serviciile prestate în temeiul prezentului Contract, Partenerul datorează către Travelminit un Comision standard în valoare de 12% net, aplicat la valoarea sumei totale specificate în confirmarea de rezervare, incluzând atât contravaloarea cazării, cât și a celorlalte servicii (cum ar fi: servicii de masă, folosirea wellness-ului, folosirea internetului, taxă de parcare, taxă de curățenie, închiriere sală de conferințe, etc.) de care a beneficiat Turistul, cu excepția taxei locale de turism, la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată („Comision”). Calcularea Comisionului se va face conform regulilor în vigoare (fie contract de publicitate, fie TCG) la data inițierii rezervării.

11.2. Publicarea Anunțurilor este gratuită.

11.3. În cazul în care Partenerul folosește programul „MultiplicatorOaspeți” din Contul de administrare, Comisionul se va putea modifica în funcție de opțiunile selectate din setările disponibile. Partenerul poate consulta comisionul actual (și istoricul) în Contul de administrare sub meniul „Nivel comision”.

11.4. Comisionul este datorat chiar dacă Partenerul nu a furnizat date corecte și/sau complete și autentice cu ocazia înregistrării în Sistemul Travelminit.

11.5. Partenerul este scutit de plata Comisionului doar în situația în care rezervarea a fost anulată de către Turist înainte de data de check-in sau în cazul în care Turistul nu s-a prezentat la data stabilită și cu condiția ca Partenerul să notifice pe Travelminit în termenul stipulat în prezentul Contract (72 de ore).

11.6. Partenerul achită Comisionul pe baza facturii proforme emise de Travelminit în primele 5 zile lucrătoare ale lunii. Factura proformă se transmite Partenerului prin e-mail. După efectuarea plății, Travelminit emite factura fiscală de Comision și o transmite Partenerului prin e-mail.

11.7. Facturile de Comision vor fi emise lunar, dacă suma datorată are valoarea minimă de 15 lei. Dacă suma este mai mică, aceasta se va adăuga la următoarea factură emisă de către Travelminit, fără calcularea de penalități de întârziere. În orice caz, Travelminit va factura Comisionul odată la 6 luni, indiferent de valoare.

11.8. În funcție de valoarea avansului solicitat de Partener cu ocazia rezervării, facturile de Comision se emit în următoarele perioade de facturare:

a) după plecarea Turistului: în cazul în care Partenerul în momentul rezervării solicită Turistului plata unui avans de 0-10% din prețul serviciilor rezervate;

b) după primirea avansului: în cazul în care Partenerul în momentul rezervării solicită Turistului plata unui avans mai mare decât 10% din prețul serviciilor rezervate.

11.9. În situația în care Partenerul a achitat prețul serviciilor către Travelminit conform lit. b) de mai sus, iar ulterior plății, rezervarea a fost anulată de către Turist sau Turistul nu s-a prezentat la data stabilită în rezervare, Comisionul nu se restituie, ci va fi considerat ca plată în avans și va fi scăzut din următoarea factură emisă de către Travelminit sau, la solicitare, va fi restituit Partenerului.

11.10. Facturile vor fi emise în format electronic și vor fi comunicate pe cale electronică, prin e-mail, la adresa furnizată de către Partener cu ocazia înregistrării în Sistemul Travelminit sau la cea modificată ulterior. Factura trimisă prin e-mail se consideră primită în ziua lucrătoare următoare celei în care a fost trimisă.

Factura va fi însoțită de o anexă cuprinzând un raport privind totalul rezervărilor finalizate prin Sistemul Travelminit, în baza cărora s-a calculat Comisionul. Atât factura cât și raportul conțin Codul de Partener.

11.11. Sumele datorate de Partener către Travelminit pot fi dovedite pe baza rezervărilor și comunicărilor înregistrate în Sistemul Travelminit, informații la care are acces neîngrădit și Partenerul prin Contul de administrare. Astfel, Partenerul declară că acceptă și recunoaște faptul că înregistrările în Sistemul Travelminit prezentate de Travelminit, precum și facturile emise și rapoartele generate din Sistem în baza acestor înregistrări, îi sunt opozabile, le recunoaște și le acceptă.

11.12. Partenerul va efectua plata facturii în termen de 10 (zece) zile de la data emiterii, în contul bancar indicat în cuprinsul facturii sau prin alt mod agreat de către părți.

11.13. În situația nerespectării termenului de plată, Travelminit are dreptul de a solicita penalități de întârziere în valoare de 0,25% pentru fiecare zi de întârziere, aplicate la valoarea sumei restante, să aplice penalitățile prevăzute la punctul 16 din Contract și/sau să solicite o garanție financiară pentru continuarea colaborării. Valoarea penalităților poate depăși valoarea debitului asupra căruia se calculează. Sumele achitate de Partener vor stinge debitele Partenerului în următoarea ordine: penalitățile de întârziere, alte despăgubiri datorate în baza prezentului TCG, debitul în ordinea cronologică a facturilor emise.

11.14. Valoarea garanției va fi stabilită de Travelminit, și va fi cel puțin dublul mediei facturilor de Comision aferent anului precedent. Dacă Partenerul are un istoric mai mic de 1 an în colaborarea cu Travelminit, se va lua în considerare toată perioada de colaborare. Garanția va fi actualizată de către Partener la solicitarea primită de la Travelminit.

11.15. Garanția financiară va fi restituită Partenerului la încetarea Contractului, cu condiția să nu existe sume restante de achitat de către Partener.

12. Durata și încetarea Contractului

12.1. Prezentul Contract a fost încheiat pe o perioadă nedeterminată și este valabil din momentul înregistrării Partenerului în Sistemul Travelminit.

12.2. Contractul poate înceta în următoarele condiții:

12.2.1. Prin acordul părților;

12.2.2. Prin denunțarea unilaterală de către oricare dintre părți, cu un preaviz de 30 de zile. Părțile vor trimite notificarea în scris, utilizând adresa de e-mail utilizată la înregistrare sau comunicată ulterior între Părți;

12.2.3. Prin reziliere unilaterală de către Travelminit, cu efect imediat, fără îndeplinirea altor formalități sau intervenția instanțelor de judecată și cu dezactivarea Contului de administrare, în cazurile prevăzute în prezentul Contract și în cazul în care există indicii că Partenerul:

a) desfășoară activități ilegale, imorale, indecente, vulgare sau denigratoare;

b) încalcă legislația referitoare la activitatea sa, sau încalcă drepturile persoanelor privind prelucrarea datelor cu caracter personal;

c) furnizează informații false sau înșelătoare către Turiști sau Travelminit;

d) publică alte informații în cadrul Anunțurilor decât cele necesare îndeplinirii obiectului Contractului (de ex. oferte de angajare, vânzare-cumpărare, schimb, etc.)

e) dă dovadă de comportament neadecvat și neprofesionist în relația cu reprezentanții Travelminit sau cu Turiștii;

12.2.4. Prin reziliere cu efect imediat, la solicitarea Partenerului, în cazul în care Travelminit nu își execută obligațiile prevăzute în prezentul Contract, cu condiția acordării unui termen de remediere de 10 zile lucrătoare.

12.2.5. În cazul în care una dintre părți intră în faliment conform Legii nr. 85/2014.

12.3. Încetarea Contractului nu are efecte asupra obligațiilor scadente între părți. Astfel, în situația în care există rezervări/plăți în curs la data încetării Contractului, acestea vor fi finalizate și decontate de către părți conform prevederilor prezentului Contract.

13. Prelucrarea datelor cu caracter personal

13.1. Părțile contractante se obligă să prelucreze în mod legal datele cu caracter personal furnizate în legătură cu încheierea prezentului contract sau obținute pe parcursul colaborării, și într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare.

13.2. Travelminit colectează și prelucrează datele cu caracter personal – numele și calitatea în cazul în care Partenerul este o entitate legală, respectiv numele și domiciliul în cazul în care Partenerul este o persoană fizică – ale reprezentantului legal al Partenerului pentru încheierea și executarea prezentului Contract. Furnizarea acestor date reprezintă o obligație necesară pentru încheierea prezentului Contract.

După încheierea prezentului Contract, în cadrul înregistrării unităților de cazare ale Partenerului, Travelminit colectează și prelucrează datele de contact – numele, adresa de e-mail și numărul de telefon – ale persoanei de contact pentru fiecare cazare înregistrată.

Conținutul mesajelor scrise schimbate între Partener și Turist prin Sistemul Travelminit poate fi înregistrat și stocat de Travelminit.

13.3. Travelminit prelucrează date cu caracter personal pentru următoarele scopuri:

a) identificarea potențialelor parteneri, efectuarea de verificări de integritate, detectarea și prevenirea potențialelor fraude;

b) generarea, încheierea și executarea prezentului Contract;

c) gestionarea relației de afaceri dintre Partener și Travelminit;

d) îndeplinirea obligațiilor legale;

e) efectuarea de comunicări sau raportări către autoritățile, instituțiile sau agențiile de stat sau guvernamentale abilitate;

f) soluționarea reclamațiilor și a solicitărilor din partea Turiștilor, partenerilor contractuali sau a Partenerului;

g) marketing și publicitate, efectuarea de comunicări comerciale, inclusiv prin poștă electronică, privind produsele și serviciile oferite de Travelminit și partenerii săi contractuali;

h) apărarea și exercitarea drepturilor și intereselor legitime ale Travelminit.

13.4. Colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal pentru scopurile menționate la art. 13.2. pot avea ca temei juridic:

a) efectuarea demersurilor premergătoare încheierii prezentului Contract, respectiv încheierea și executarea acestuia;

b) îndeplinirea obligațiilor legale ce îi revin lui Travelminit;

c) interesul legitim al Travelminit.

13.5. Categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal colectate și prelucrate de către Travelminit pot fi după caz:

a) Turiștii cu privire la datele de contact ale Partenerului în cazul rezervărilor finalizate;

b) furnizorii de servicii implicați în mod direct sau indirect în furnizarea serviciilor de rezervare turistică online (dezvoltatori de servicii IT, furnizori de call-center, persoane fizice autorizate, furnizori servicii de contabilitate financiară, etc.);

c) furnizorii de servicii de curierat;

d) furnizorii de servicii de marketing;

e) consultanți externi, societăți sau cabinete de avocatură, executori judecătorești, etc.

13.6. Travelminit va păstra datele cu caracter personal doar pe durata și în măsura în care este necesar pentru realizarea scopurilor menționate mai sus sau dacă există o obligație legală în acest sens. Datele cu caracter personal care se regăsesc în orice documente justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitatea financiară se păstrează pe o perioadă de 10 ani de la data închiderii exercițiului financiar în care au fost întocmite. Datele cu caracter personal necesare apărării și exercitării drepturilor, respectiv intereselor legale ale Travelminit, vor fi păstrate conform termenelor generale de prescripție sau pe durata necesară realizării scopului. Datele în format electronic sunt stocate pe servere aflate pe teritoriul Uniunii Europene. Datele în format fizic sunt stocate în România.

13.7. Persoana vizată are următoarele drepturi:

a) dreptul de a fi informat, dreptul de a primi informații privind prelucrările de date cu caracter personal efectuate de către Travelminit;

b) dreptul de acces, dreptul de a obține din partea Travelminit o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care o privesc pe persoana vizată, și în caz afirmativ acces la următoarele informații: scopurile prelucrării, categoriile de date cu caracter personal vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au fost sau urmează să le fie transmise, informații privind stocarea datelor și drepturile persoanelor vizate;

c) dreptul la rectificarea sau completarea datelor cu caracter personal care o privesc pe persoana vizată, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare;

d) dreptul la ștergerea datelor cu caracter personal în următoarele situații: datele personale nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate, în cazul în care persoana vizată se opune prelucrărilor de date, dacă datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal, sau dacă trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care îi revine lui Travelminit;

e) dreptul la restricționare, dreptul de a obține din partea Travelminit restricționarea prelucrării în cazul în care se aplică unul din următoarele cazuri: persoana vizată contestă exactitatea datelor, pentru o perioadă care îi permite lui Travelminit să verifice exactitatea datelor; prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; Travelminit nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; persoana vizată s-a opus prelucrării în conformitate cu art. 21 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului (Regulamentul general privind protecția datelor), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale Travelminit prevalează asupra celor ale persoanei vizate;

f) dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc pe persoana vizată și pe care le-a furnizat într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, și de a transmite aceste date altui operator de date când mijloacele tehnice permit acest lucru și în cazul în care prelucrarea se bazează pe consimțământ sau pe un contract, și se efectuează prin mijloace automate;

g) dreptul la opoziție, dreptul de a se opune prelucrării de date din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, având ca temei juridic interesul legitim al Travelminit;

h) dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc pe persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;

i) dreptul de se adresa justiției, și dreptul de a depune o plângere la Travelminit sau la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, având sediul în B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, adresa de e-mail anspdcp@dataprotection.ro.

Persoanele vizate își pot exercita drepturile prin trimiterea unei solicitări scrise la adresa de e-mail protectiadatelor@travelminit.ro.

13.8. Partenerul se obligă să furnizeze informațiile prevăzute la art. 13 din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului (Regulamentul general privind protecția datelor) persoanei, sau după caz persoanelor de contact Travelminit privind divulgarea datelor de contact și prelucrarea acestora în condițiile prezentului articol.

13.9. Partenerul se obligă să prelucreze datele cu caracter personal ale Turiștilor, la care are acces prin Contul de administrare și/sau care i-au fost divulgate de Travelminit pentru executarea prezentului Contract, în conformitate cu prevederile Anexei nr. 1 a prezentului Contract.

14. Clauza de confidențialitate

14.1. Părțile contractante sunt obligate să păstreze confidențialitatea datelor și informațiilor obținute pe parcursul colaborării. Partenerul va utiliza informațiile, datele cu caracter personal, numărul vizitelor, traficul, informațiile financiare, planurile de marketing, informațiile referitoare la Turiști, angajați, informațiile tehnice, drepturi de proprietate intelectuală deținute sau folosite, infrastructura IT, politica de promovare, valoarea Comisionului, etc. furnizate de Travelminit doar în scopul realizării prevederilor prezentului Contract și nu va furniza informațiile altor persoane care nu sunt implicate direct în realizarea obiectului prezentului Contract.

14.2. Părțile se vor asigura ca persoanele neautorizate să nu aibă acces la informațiile supuse confidențialității.

14.3. Partenerul își exprimă acordul pentru utilizarea de către Travelminit a datelor furnizate pe parcursul colaborării, în scopul de marketing și publicitate, respectiv este de acord să-i fie comunicate, inclusiv prin poșta electronică, materiale promoționale privind produsele și serviciile oferite de Travelminit și partenerii săi contractuali.

14.4. În cazul încălcării obligației de confidențialitate, partea în culpă va despăgubi cealaltă parte pentru prejudiciul suferit.

15. Drepturi de autor

15.1. Conținutul Sistemului Travelminit (informațiile, imaginile, grafica, etc.) constituie proprietatea intelectuală a Travelminit, cu excepția mărcilor înregistrate aparținând altor persoane, precum și a conținutului încărcat de către Partener, care nu poate fi utilizat în alte scopuri decât pentru realizarea obiectului Contractului, fără acordul scris prealabil al Travelminit.

15.2. Partenerul a luat la cunoștință și este de acord ca toate datele pe care le furnizează cu privire la unitatea de cazare și Serviciile oferite să devină publice în Sistemul Travelminit, viitoarele aplicații ale Travelminit și pe site-urile sau aplicațiile partenerilor acestuia.

15.3. Informațiile furnizate de Partener cu privire la unitatea de cazare și Serviciile oferite prin Sistemul Travelminit, vor rămâne proprietatea exclusivă a Partenerului. Informațiile furnizate de Partener pot fi traduse în alte limbi, iar traducerile rămân în proprietatea exclusivă a Travelminit. Informațiile traduse vor fi folosite exclusiv de Travelminit și nu vor fi folosite (în orice fel sau sub nici o formă) de Partener pentru orice alt canal de distribuție sau vânzare sau pentru oricare alte scopuri.

15.4. Partenerul acordă pentru Travelminit dreptul gratuit, non-exclusiv și la nivel mondial, de a folosi, a reproduce, a solicita reproducerea, a distribui, a comunica și a face disponibile în orice mod și prezentare acele elemente ale drepturilor de proprietate intelectuală ale Partenerului, așa cum au fost furnizate de către Partener, care sunt necesare pentru ca Travelminit să își poată îndeplini obligațiile prevăzute în acest Contract.

16. Răspunderea contractuală

16.1. În ceea ce privește informațiile și pozele încărcate de către Partener în Sistemul Travelminit, Partenerul este singurul răspunzător pentru conținutul acestora, asumându-și responsabilitatea pentru reclamațiile și cererile de despăgubire în legătură cu acestea.

16.2. În situația în care Partenerul nu respectă termenele de plată sau nu își îndeplinește obligațiile prevăzute în prezentul Contract, Travelminit poate aplica oricare dintre următoarele sancțiuni:

a) restricționarea vizibilității Anunțului Partenerului;

b) suspendarea disponibilității de rezervare a Serviciilor Partenerului. Pe perioada suspendării, Anunțul Partenerului rămâne vizibil, însă fără posibilitate de rezervare;

c) suspendarea publicării Anunțului Partenerului și solicitarea unei garanții pentru reluarea colaborării;

d) inactivarea Contului de administrare și rezilierea Contractului.

16.3. Partenerul va despăgubi complet pe Travelminit pentru pierderile, costurile, cheltuielile de orice natură, suferite în legătură cu:

a) toate revendicările făcute de Turiști cu privire la informații inexacte, eronate sau false ale Partenerului, încărcate și făcute publice în Sistemul Travelminit sau comunicate către Turiști/Travelminit;

b) toate revendicările făcute de Turiști cu privire la sau legate de Serviciile Partenerului, suprarezervare sau rezervări (parțial) anulate sau greșite sau în cazul unei plăți dublate;

c) orice revendicări sub incidența sau conforme cu Garanția prețului, suportate de Travelminit;

d) toate celelalte revendicări ale Turiștilor, care apar din cauza prejudiciului, fraudei, administrării defectuoase, neglijenței sau încălcării Contractului de către sau din cauza Partenerului (inclusiv a directorilor, angajaților, agenților, reprezentanților și clădirilor unității de cazare);

e) toate revendicările împotriva Travelminit în legătură cu sau ca rezultat al faptului că Partenerul (a) nu s-a înregistrat la autoritățile fiscale relevante sau nu a obținut toate avizele și autorizațiile necesare funcționării în conformitate cu legislația în vigoare, sau (b) nu a plătit, colectat, trimis sau reținut orice taxe, comisioane sau suprataxe aplicabile, percepute sau bazate pe Servicii;

f) amenzi, sancțiuni, penalizări, cheltuieli aplicate față de Travelminit în legătură cu punctele a)-e) de mai sus sau cele suportate din culpa Partenerului;

g) omiterea notificării Travelminit cu privire la suspendarea activității, intrarea în insolvență sau faliment.

16.4. Travelminit depune eforturi pentru a asigura un trafic semnificativ Partenerilor, însă nu își asumă responsabilitatea pentru rezultatele și veniturile Partenerului, realizarea traficului depinzând într-o mare măsură de oferta, calitatea serviciilor și de alte activități și comportamente ale Partenerului. De asemenea, Travelminit nu răspunde pentru prejudiciile cauzate de Turiști Partenerului, de încălcarea de către Turiști a Regulamentelor interne aparținând Partenerului.

17. Declarații

17.1. Partenerul declară și garantează că pe durata acestui Contract:

(i) deține toate drepturile necesare pentru a folosi, opera, deține, licenția Drepturile de Proprietate Intelectuală furnizate către Travelminit;

(ii) are capacitatea legală și toate autorizațiile cerute de legislația aplicabilă pentru a funcționa și a comercializa serviciile de cazare;

(iii) va colabora cu Travelminit, va permite auditarea și va pune la dispoziția acestuia orice documente, registre, extrase, înregistrări contabile solicitate de Travelminit, în legătură cu Serviciile, datele cu caracter personal și obiectul prezentului Contract.

17.2. Partenerul declară că informațiile, datele, fotografiile utilizate în legătură cu Serviciile Partenerului nu încalcă nici un drept al unei terțe persoane, inclusiv drepturile la viața privată, drepturile de proprietate intelectuală și are dreptul de a le utiliza în scopul derulării prezentului Contract. Toate informațiile ce sunt eronate, ilegale, ilicite sau nu corespund realității pot fi corectate sau eliminate de către Travelminit.

18. Comunicarea între părți

18.1. În accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată direct de una dintre acestea celeilalte părți este valabil îndeplinită dacă se face în scris.

18.2. Corespondența între părți se poate face și prin e-mail, iar în acest caz se consideră primită de destinatar în ziua lucrătoare ce urmează celei în care a fost expediată, cu excepția situațiilor prevăzute expres în prezentul Contract.

Adresele de e-mail convenite de părți pentru comunicări referitoare la aspectele contractuale ale relației dintre părți sunt următoarele:

a) Travelminit: mentor@travelminit.ro

b) Partener: adresa care s-a utilizat cu ocazia înregistrării în Sistem sau altă adresă comunicată în scris către Travelminit, pe parcursul colaborării.

18.3. Părțile convin ca orice corespondență electronică expediată de la și către adresele de e-mail mai sus menționate se consideră valabil îndeplinită și va fi opozabilă părții destinatare.

18.4. Partenerul se obligă să notifice pe Travelminit în termen de cel mult 48 de ore despre orice modificare privind datele sale de identificare și de contact, intrarea în procedura insolvenței (conform Legii nr. 85/2014) sau a suspendării activității, pierderea autorizațiilor de funcționare (inclusiv a certificatului de clasificare/înregistrare).

18.5. Travelminit are dreptul de a trimite Partenerului, la adresa de e-mail comunicată cu ocazia înregistrării și la alte adrese comunicate ulterior de către Partener, comunicări comerciale, reclame privind produsele și serviciile proprii și ale colaboratorilor Travelminit, Partenerul exprimându-și consimțământul expres cu privire la acest lucru prin acceptarea prezentului Contract.

19. Legea aplicabilă și litigii

19.1. Prezentul Contract este supus legislației române în vigoare.

19.2. Eventualele litigii privind executarea sau interpretarea prezentului Contract se vor soluționa pe cale amiabilă, iar dacă acest lucru nu este posibil, diferendul se va soluționa de către instanțele judecătorești competente de la sediul Travelminit.

20. Alte clauze

20.1. Dacă orice prevedere a acestui Contract este sau devine nulă sau neobligatorie, părțile vor respecta toate celelalte clauze ale acestui Contract. În acest caz, părțile vor înlocui clauzele nevalabile sau neobligatorii cu clauze care sunt valide și obligatorii.

20.2. Neexercitarea unui drept prevăzut în prezentul Contract nu poate fi considerată renunțarea la acesta.

20.3. Travelminit va putea suspenda funcționarea Sistemului și publicarea unui conținut propriu în orice moment. De asemenea, poate modifica oricând website-ul (inclusiv design-ul, structura de funcționare și altele). În cazul întreruperilor de funcționare din cauza unor întrețineri tehnice sau a unei dezvoltări sau din motive independente de Travelminit, acesta nu va notifica Partenerii și nu poate fi tras la răspundere.

20.4. Partenerul va urmări instrucțiunile conform informărilor primite de la Travelminit.

20.5. Intrarea în vigoare: Prezentul TCG intră în vigoare în momentul acceptării acestuia (prin bifarea căsuței corespunzătoare de către Partener cu ocazia înregistrării în Sistemul Travelminit).

Travelminit își rezervă dreptul de a modifica prevederile prezentului TCG, cu notificarea prealabilă a Partenerului cu cel puțin 15 de zile, prin încărcarea modificărilor în Sistemul Travelminit și prin comunicarea acestora prin poșta electronică la adresa de e-mail utilizată cu ocazia înregistrării în Sistemul Travelminit sau la cea comunicată ulterior. În situația în care Partenerul nu este de acord cu noul TCG, are dreptul de a notifica pe Travelminit în aceste 15 de zile. Omisiunea notificării sau continuarea utilizării serviciilor oferite de către Travelminit reprezintă acordul tacit al Partenerului privind noul TCG.

20.6. Prezentul TCG a fost încheiat în limba româna și este stocat de către Travelminit, fiind transmis Partenerului prin poșta electronică (la adresa furnizată cu ocazia înregistrării în Sistem sau la cea comunicată ulterior) pentru a putea fi consultat și ulterior înregistrării. De asemenea, documentul TCG actualizat este disponibil și în Contul de administrare.

20.7. Părțile au dreptul de a solicita în orice moment semnarea Contractului pe suport de hârtie, fax, e-mail, Travelminit având dreptul de a condiționa accesul Partenerului în Sistem de existența Contractului semnat.

20.8. Prevederile prezentului Contract sunt aplicabile inclusiv în cazul pachetelor de servicii.

Prezentul Contract a intrat în vigoare după cum urmează:

Parteneri existenți – conform art. 2.2 din TCG;

Parteneri noi – conform art. 20.5 din TCG, la data de ___________, ora __:__:__, de pe adresa IP ____________________.

 

ANEXA NR. 1
ACORD PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Având în vedere următoarele:

a) din data de 25.05.2018 este aplicabil Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului (în continuare denumit Regulamentul general privind protecția datelor sau GDPR);

b) obligația Părților de a se conforma cu prevederile legislației europene, respectiv cu cele naționale privind protecția datelor cu caracter personal;

c) Partenerul, în cadrul prestării de către Travelminit a serviciilor de rezervare turistică online și servicii conexe, prin Contul de administrare primește acces la datele cu caracter personal ale Turiștilor (în continuare Datele Turiștilor) pe care le prelucrează în condițiile stabilite în prezenta anexă.

Părțile agreează următoarele condiții pentru prelucrarea datelor cu caracter personal ale Turiștilor:

1. Definiții

1.1. Date cu caracter personal – orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

1.2. Persoana vizată – o persoană fizică identificată sau identificabilă.

1.3. Prelucrarea datelor cu caracter personal sau prelucrarea datelor – orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

1.4. Operator – persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.

1.5. Persoană împuternicită de operator – persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului.

1.6. Destinatar – persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism căreia îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terță.

1.7. Parte terță – o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau organism altul decât persoana vizată, operatorul, persoana împuternicită de operator și persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, sunt autorizate să prelucreze date cu caracter personal.

1.8. Încălcarea securității datelor cu caracter personal – o încălcare a securității care duce, în mod accidental sau ilegal, la distrugerea, pierderea, modificarea, sau divulgarea neautorizată a datelor cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate într-un alt mod, sau la accesul neautorizat la acestea.

1.9. Autoritate de supraveghere vizată – o autoritate de supraveghere care este vizată de procesul de prelucrare a datelor cu caracter personal deoarece: (i) operatorul sau persoana împuternicită de operator este stabilită pe teritoriul statului membru al autorității de supraveghere respective; (ii) persoanele vizate care își au reședința în statul membru în care se află autoritatea de supraveghere respectivă sunt afectate în mod semnificativ sau sunt susceptibile de a fi afectate în mod semnificativ de prelucrare; sau (iii) la autoritatea de supraveghere respectivă a fost depusă o plângere.

2. Prevederi preliminare

2.1. Termenii utilizați în prezentul acord vor fi interpretați în sensul conferit de către Regulamentul general privind protecția datelor.

2.2. Prelucrarea datelor Turiștilor în cursul executării prezentului contract de către Părți se va efectua doar cu respectarea dispozițiilor prezentului acord.

2.3. Acordul încheiat între Părți are rolul de a proceda la apărarea interesului legitim al Părților de a prelucra datele Turiștilor pentru susținerea relațiilor contractuale.

2.4. Prezentul Acord privind protecția datelor cu caracter personal (Anexa nr. 1) face parte integrantă din contractul de prestări servicii de bază.

3. Obiectul acordului

3.1. Prezentul acord stabilește responsabilitățile Părților în ceea ce privește îndeplinirea obligațiilor care le revin în temeiul Regulamentului general privind protecția datelor în legătură cu prelucrarea datelor Turiștilor.

3.2. În mod special, prezentul acord reglementează obligațiile Părților în ceea ce privește exercitarea drepturilor persoanelor vizate și îndatoririle fiecăruia de furnizare a informațiilor prevăzute la art. 13 și 14 din GDPR.

4. Categoriile de date cu caracter personal care fac obiectul prelucrării

4.1. În cadrul prestării serviciilor de rezervare turistică online Travelminit colectează informațiile privind cererile de ofertă și rezervările Turiștilor prin Sistemul Travelminit. În cazuri justificate și în măsura necesară prin utilizarea Contului de administrare Partenerul are acces la informațiile colectate.

4.2. Datele privind cererile de ofertă și rezervările de cazare. Pentru administrarea cererilor de ofertă și a rezervărilor de cazare Travelminit colectează următoarele date cu caracter personal de la Turiști: perioada de cazare, numărul camerelor dorite, numărul oaspeților adulți, numărul oaspeților minori, numele Turistului, adresa de e-mail, numărul de telefon, opțiunea privind plata cu tichete sau card de vacanță, respectiv conținutul mesajului dacă este cazul.

Pentru administrarea rezervărilor de grup Travelminit colectează următoarele date cu caracter personal de la Turiști: perioada de cazare, numărul camerelor dorite, numărul oaspeților adulți, numărul oaspeților minori, numele Turistului, adresa de e-mail, numărul de telefon, destinația dorită (localitatea, regiunea sau unitatea de cazare selectată), interval de preț pentru o persoană, serviciile solicitate, respectiv conținutul mesajului dacă este cazul.

Partenerul are acces la Datele Turiștilor colectate pentru administrarea cererilor de ofertă și rezervărilor de cazare prin utilizarea Contului de administrare, exclusiv datele de contact ale Turistului: numărul de telefon și adresa de e-mail. Doar după finalizarea rezervării, Travelminit va pune la dispoziția Partenerului numele și numărul de telefon al Turistului.

4.4. Comunicările Turiștilor. Comunicarea între Partener și Turist se realizează exclusiv prin Sistemul Travelminit până la momentul confirmării rezervării. Astfel prin utilizarea Contului de administrare Partenerul are acces la comunicările primite din partea Turistului.

4.5. Evaluările și comentariile Turiștilor. Turiștii au posibilitatea să formuleze evaluări și comentarii cu privire la serviciile de care au beneficiat la Partener. Opiniile și comentariile Turiștilor vor fi afișate pe site lângă informațiile referitoare la locurile de cazare și serviciile de cazare încărcate de Partener.

4.6. În măsura în care este necesară prelucrarea altor categorii de date, se va încheia un nou Acord privind protecția datelor cu caracter personal.

5. Durata prelucrării

Datele Turiștilor vor fi prelucrate de la data încheierii contractului de prestări servicii, prin acceptarea de către Partener a prevederilor acestuia cu ocazia înregistrării în Sistem, până la încetarea acestuia.

6. Categoriile de persoane vizate

Prelucrarea datelor vizează datele Turiștilor, adică datele cu caracter personal furnizate de persoanele fizice sau juridice, care navighează și/sau utilizează oricare dintre funcțiunile Sistemului Travelminit, precum și persoana fizică sau juridică care beneficiază de Serviciile Partenerului.

7. Principii legate de prelucrarea datelor cu caracter personal

Părțile, în cadrul activităților de prelucrare a prezentului acord vor respecta Principiile de prelucrare a datelor cu caracter personal menționate în cadrul art. 5 din GDPR. Părțile vor prelucra datele cu caracter personal, ce fac obiectul prezentului acord:

(a) în mod legal, echitabil şi transparent faţă de persoana vizată;

(b) în scopuri determinate, explicite şi legitime şi nu într-un mod incompatibil cu scopurile menționate la momentul colectării datelor cu caracter personal;

(c) garantând caracterul adecvat, relevant al acestora, limitând prelucrarea la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate;

(d) asigurându-se că datele cu caracter personal care sunt inexacte, sunt şterse sau rectificate fără întârziere;

(e) stocând datele cu caracter personal într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depăşeşte perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele;

(f) prelucrând datele personale într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecţia împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale şi împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare.

8. Măsuri tehnice și organizatorice

8.1. Prelucrarea datelor cu caracter personal va avea loc numai prin intermediul sau în cadrul unor sisteme de prelucrare ce au făcut obiectul implementării unor măsuri tehnice şi organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal. Măsurile tehnice şi organizatorice trebuie să respecte art. 32 din GDPR, asigurând un nivel adecvat de protecţie şi securitate a datelor cu caracter personal. Părțile trebuie să se informeze reciproc cu privire la orice decizie legată de securitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi procedurilor aplicate.

8.2. Părţile au dreptul de a modifica măsurile tehnice şi organizatorice existente dacă exista soluţii mai eficiente, cu informarea prealabilă a celuilalt, şi într-o manieră care nu este în contradicţie cu posibilele măsuri tehnice şi organizatorice impuse de Sistemul Travelminit.

8.3. Datele cu caracter personal vor fi stocate pe o durată determinată, ulterior fiind şterse în măsura şi condiţiile în care legislaţia specifică aplicabilă Părţilor permite acest lucru.

9. Confidenţialitatea datelor cu caracter personal prelucrate

9.1. Părţile se angajează să respecte confidențialitatea în legătură cu prelucrarea datelor.

9.2. Părţile trebuie să se asigure ca angajaţii implicaţi nu prelucrează date cu caracter personal fără autorizaţie şi ca angajaţii implicaţi sunt obligaţi să păstreze confidenţialitatea. Se va asigura că personalul său implicat în prelucrarea datelor cu caracter personal a fost informat cu privire la caracterul confidențial al datelor cu caracter personal, că a beneficiat de o pregătire adecvată cu privire la responsabilitățile sale și că a semnat acorduri scrise de confidențialitate. Obligaţia de confidenţialitate continuă şi după încetarea raporturilor de muncă.

9.3. Partenerului îi este interzis să furnizeze, să transmită sau să divulgă în orice mod datele cu caracter personal terţilor fără acordul scris și prealabil al Travelminit, cu excepţia cazului în care au o obligaţie legală de a face acest lucru.

Partenerul va fi răspunzător pentru acțiunile și omisiunile terțelor persoane cărora le-a divulgat datele cu caracter personal.

În cazul în care divulgarea datelor către o terță persoană este aprobată de către Travelminit, Partenerul se va asigura că terța persoană își asumă, printr-un acord scris, aceleași obligații cu cele impuse lui prin prezentul Acord privind protecția datelor.

9.4. Obligaţia de a menţine confidenţialitatea și securitatea datelor cu caracter personal va rămâne în vigoare chiar şi după încetarea contractului de prestări servicii de bază.

10. Obligațiile lui Travelminit

10.1. Să realizeze informarea persoanelor vizate în condiţiile art. 13 şi 14 din GDPR.

10.2. Să informeze în timp util Partenerul cu privire la cererile formulate de către persoanele vizate în legătură cu exercitarea drepturilor prevăzute în art. 15-22 din GDPR în legătură cu datele cu caracter personal la care Partenerul a primit acces prin Contul de administrare. În situaţia în care pentru a soluţiona cererea persoanei vizate, sunt necesare informaţii de la Partener, Părţile vor coopera pentru a răspunde în termenul legal persoanei vizate.

10.3. Să stocheze datele cu caracter personal în condițiile art. 32 din GDPR de o manieră care să prevină incălcarea securităţii datelor cu caracter personal, în special prin măsuri care asigură un nivel de securitate adecvat riscurilor pe care le prezintă prelucrarea și naturii datelor cu caracter personal care trebuie protejate, ținând seama de stadiul actual al tehnicii și de costul punerii lor în aplicare.

11. Obligațiile Partenerului

11.1. Să realizeze informarea persoanelor vizate în condiţiile art. 13 şi 14 din GDPR.

11.2. Să informeze fără întârzieri nejustificate, în termen de maxim 5 zile Travelminit cu privire la cererile formulate de către persoanele vizate în legătură cu exercitarea drepturilor prevăzute în art. 15-22 din GDPR în legătură cu datele cu caracter personal la care Partenerul a primit acces prin Contul de administrare. În situaţia în care pentru a soluţiona cererea persoanei vizate, sunt necesare informaţii de la Travelminit, Părţile vor coopera pentru a răspunde în termenul legal persoanei vizate.

11.3. În cazul în care are loc o încălcare a securității datelor cu caracter personal, Partenerul notifică acest lucru lui Travelminit, fără întârzieri nejustificate și, dacă este posibil, în termen de cel mult 24 de ore de la data la care a luat cunoștință de aceasta.

În cazul în care incidentul este susceptibil să genereze un risc pentru drepturile și libertățile persoanelor vizate, Partenerul notifică incidentul și autorității de supraveghere vizate fără întârzieri nejustificate și, dacă este posibil, în termen de cel mult 72 de ore de la data la care a luat cunoștință de aceasta.

În cazul în care încălcarea securității datelor cu caracter personal este susceptibilă să genereze un risc ridicat pentru drepturile și libertățile persoanelor vizate, Partenerul informează persoanele vizate fără întârzieri nejustificate cu privire la această încălcare.

11.4. Partenerul păstrează documente referitoare la toate cazurile de încălcare a securităţii datelor cu caracter personal, care cuprind o descriere a situaţiei de fapt în care a avut loc încălcarea securităţii datelor cu caracter personal, a efectelor acesteia şi a măsurilor de remediere întreprinse.

11.5. Să acceseze datele cu caracter personal la care are acces prin Contul de administrare, respectiv să stocheze datele din Sistemul Travelminit în condițiile art. 32 din GDPR de o manieră care să prevină incălcarea securităţii datelor cu caracter personal, în special prin măsuri care asigură un nivel de securitate adecvat riscurilor pe care le prezintă prelucrarea și naturii datelor cu caracter personal care trebuie protejate, ținând seama de stadiul actual al tehnicii și de costul punerii lor în aplicare.

11.6. Partenerul se angajează ca prelucrarea datelor cu caracter personal să nu depășească Spațiul Economic European.

11.7. Partenerul se obligă să ajută Travelminit să asigure respectarea obligațiilor prevăzute la art. 32-36 din GDPR. Partenerul permite și contribuie la desfășurarea auditurilor privind respectarea prevederilor legale în materia protecției datelor cu caracter personal, respectiv cele asumate în prezentul Acord privind protecția datelor, inclusiv a inspecțiilor efectuate de Travelminit sau alt auditor mandatat.

12. Încetarea prezentului Acord privind protecția datelor

12.1. Prezentul Acord privind protecția datelor încetează astfel: a) Printr-o notificare scrisă cu efect imediat din partea lui Travelminit, fără intervenția instanței de judecată și fără îndeplinirea oricăror formalități prealabile, în situația în care Partenerul încalcă oricare din obligațiile impuse în prezentul Acord privind protecția datelor, în contractul de prestări servicii de bază sau oricare din cerințele impuse de legislația națională și europeană privind protecția datelor cu caracter personal. Notificarea produce efecte în termen de 3 zile de la data comunicării ei. b) Prin încetarea contractului de prestări servicii de bază, indiferent de cauză.

12.2. Încetarea prezentului Acord privind protecția datelor, indiferent de cauză, va avea ca efect încetarea dreptului de acces la datele cu caracter personal prin Contul de administrare. Partenerul va fi responsabil de garantarea faptului că datele cu caracter personal care au fost copiate din Sistemul Travelminit nu sunt transmise terților.

13. Răspundere

13.1. În cazul în care una dintre Părți suportă orice fel de prejudicii ca urmare a încălcării de către cealaltă parte a prezentului Acord privind protecția datelor, indiferent de culpă, cealaltă parte are dreptul de a fi despăgubită integral pentru toate pierderile, inclusiv toate costurile și cheltuielile, și de a se folosi de toate căile de atac disponibile pentru a restabilii situaţia anterioară.

13.2. În sensul prezentului Acord privind protecția datelor, „prejudicii” înseamnă oricare și toate daunele-interese, amenzile, taxele, penalitățile, investițiile și cheltuielile actuale și viitoare suportate de către una dintre Părți ca urmare a încălcării de către cealaltă Parte a prezentului Acord privind protecția datelor.

14. Prevederi finale

14.1. Părţile agreează că autoritatea de supraveghere vizată este: Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal din România.

14.2. Acest Acord privind protecția datelor se va citi împreună cu contractul de prestări servicii de bază. În caz de conflict prevederile Acordului privind protecția datelor au prioritate.

14.3. Orice modificare a prezentului Acord privind protecția datelor va fi făcută în scris prin act adițional.

14.4. Acest Acord este guvernat de legile aplicabile din România. Părțile vor încerca soluționarea oricărei neînțelegeri pe cale amiabilă. În cazul în care o rezolvare amiabilă nu este posibilă, litigiul va fi soluționat de către instanțele judecătorești competente de la sediul Travelminit.