Termeni şi condiţii de utilizare

REZERVAREA UNITĂȚILOR DE CAZARE DIN ROMÂNIA
Valabil din: 15.01.2024

I. Dispoziții introductive

1. Prezentul Termeni și condiții de utilizare (denumit în continuare: „TCU”) stabilește condițiile de utilizare a serviciilor societății informaționale (denumite în continuare: „Servicii”) disponibile pe site-urile (denumite în continuare: „Site”) și în aplicația (denumită în continuare: „Aplicație”; Site-ul și Aplicația împreună denumite în continuare: „Platformă”) operate de Szallas.hu Zrt. (sediu social: Ungaria, 3525 Miskolc, Régiposta u. 9.; Nr. de ordine în Registrul Comerțului: 05-10-000622, Cod fiscal: 26721761-2-05; e-mail: szallas@szallas.hu, denumit în continuare: „Furnizor”) în cazul rezervării unităților de cazare din România. În cazul rezervărilor la unitățile de cazare din alte țări, se aplică termenii și condițiile de utilizare generale ale Furnizorului.

2. Orice terță persoană, care publică o ofertă de cazare pe Platformă, este considerată partener al Furnizorului (denumit în continuare: „Partener”). Informațiile afișate pe pagina unității de cazare, adică conținuturile posibile ale ofertei, sunt definite întotdeauna de către Partener. Furnizorul nu își asumă nicio responsabilitate pentru lacunele paginii sau comportamentul comercial al Partenerului.

3. Se consideră utilizatorul Serviciilor orice persoană fizică, care utilizează oricare element din Servicii (denumit în continuare: „Utilizator”). Utilizatorul poate folosi Serviciile exclusiv după acceptarea prezentului Termeni și condiții de utilizare, prin care acceptă faptul că între el și Furnizorul se naște un contract pentru utilizarea Serviciilor, al cărui conținut este prezentul TCU. În cazul utilizării funcțiilor care nu implică rezervarea, Utilizatorul acceptă prevederile relevante ale TCU implicit prin utilizarea Platformei. Funcționarea Serviciilor, precum și contractul încheiat între Furnizor și Utilizator prin utilizarea Serviciilor, sunt reglementate de legislația maghiară, indiferent de limba Platformei. Limba contractului încheiat prin acceptarea TCU este în limba română, nu se consideră un contract scris, prin urmare Furnizorul nu îl înregistrează, nu îl trimite prin poștă, și nu este accesibil ulterior. Serviciile furnizate Utilizatorului de către Furnizor sunt gratuite, iar în cazul unei Rezervări, Utilizatorul are obligații de plată exclusiv față de Partener.

4. Furnizorul își rezervă dreptul de a modifica sau elimina orice element din conținutul Serviciilor sau Proprietatea Intelectuală oricând, fără avertisment prealabil, să modifice aspectul, conținutul, funcționarea acestora, sau să plaseze reclame, descrieri despre propriile servicii sau alte conținuturi pe acestea.


II. Definiții

Cazare promovată

etichetă atribuită unităților de cazare care plătesc o taxă specială pentru evidențierea pe Platformă.

Cazare verificată

etichetă atribuită unităților de cazare, care plătesc o taxă specială pentru evidențierea pe Platformă, și îndeplinesc următoarele condiții cumulative: (i) sunt persoane juridice înregistrate; (ii) dispun de autorizație de funcționare, iar Travelminit a verificat conformitatea datelor din documentele trimise; (iii) media evaluărilor oferite de oaspeți nu este mai mică de nota 7 (pe baza a min. 2 evaluări).

Condiții de rezervare și anulare

parte integrantă din Oferta Partenerului, care stabilește toate aspectele privind plata serviciilor Partenerului, condițiile și modalitățile de plată, respectiv costurile de anulare. Condițiile sunt afișate inclusiv în e-mailul de confirmare a Rezervării. În cazul anulării se vor aplica condițiile înregistrate la confirmarea (sau la ultima modificare a) Rezervării.

Cont

spațiul de stocare al Utilizatorului, creat prin înregistrare, care este necesar pentru accesarea altor funcții (opționale).

Contract

acordul încheiat între Utilizator și Partener cu privire la serviciile de cazare și serviciile conexe furnizate de către Partener.

Conținut Generat de Utilizatori

scrierile, opiniile, comentariile, evaluările făcute de Utilizatori cu privire la unitatea de cazare și serviciile Partenerului, localitatea și obiectivele turistice sau Serviciile, fie pe Platformă, fie pe alte interfețe.

Etichete și filtre de evidențiere și categorizare

inscripții, texte și instrumente tehnice care ajută la căutarea și vizualizarea unităților de cazare aparținând diverselor categorii, pentru a căuta și a rezerva cazarea ideală.

Furnizor

persoana juridică, care operează Platforma și furnizează Serviciile, adică societatea Szallas.hu Zrt.

Partener

persoana îndreptățită la închirierea temporară a unității (unităților) de cazare în conformitate cu legislația, prevederile oficiale relevante și înregistrări, care afișează pe Platformă unitatea de cazare aflată în gestionarea sa, respectiv Travelminit în cazul punctului 9.

Platformă

interfața online operată de către Furnizor, împreună cu soluțiile software și bazele de date aferente, pe care și cu ajutorul căreia Furnizorul este îndreptățit să furnizeze Serviciile în mod independent sau în baza unor acorduri.

Preț Orientativ

prețul care se afișează în general dacă Utilizatorul nu a selectat o perioadă anume, fiind cel mai mic preț indicativ dintr-o perioadă propusă automat de site, calculat pe persoană / noapte. Pentru prețuri exacte este necesară precizarea perioadei de ședere.

Proprietate Intelectuală

conținutul afișat pe Platformă (inclusiv design-ul, layout-ul, grafica și alte elemente vizuale, materiale, soluțiile software și alte soluții utilizate, idei, implementarea acestora), cu excepția (i) conținutului încărcat de Partener; (ii) Conținutului Generat de Utilizatori; și (iii) a mărcilor comerciale și altor conținuturi afișate pe Platformă, care aparțin altor persoane decât Furnizorul.

Reduceri

se oferă de către Parteneri în cazul rezervărilor efectuate în anumite condiții (de ex. Reducere Last Minute, Reducere Early Booking, Long stay, etc.).

Rezervare

procesul descris la capitolul IV., pe baza căruia se naște un Contract între Partener și Utilizator.

Servicii

serviciile societății informaționale disponibile pe Platformă.

Serviciu Înlocuitor

serviciul de aceeași calitate sau de calitate superioară față de serviciul inițial specificat în Rezervare, furnizat Utilizatorului de către Partener, în cazul în care Partenerul nu poate furniza serviciul inițial din orice motiv.

Tooltip (Indicii)

texte informative plasate pe Platformă (de ex. în lista unităților de cazare) la mai multe etichete, servicii, dotări și facilități, pentru a oferi Utilizatorului o experiență mai bună de navigare, interesare și rezervare.

Travelminit

societatea Travelminit International Srl. (sediu social: 400267 Cluj-Napoca, Str. Gării, Nr. 21, în Liberty Technology Park, corpul D, intrarea D1, biroul 1B, Jud. Cluj, România; CUI: RO38869249; Nr. de ordine în Registrul Comerțului: J12/546/15.02.2018), care este filiala din România a Furnizorului.

Unitate de Cazare Clasificată 

unitatea de cazare specificată la punctul 8.

Unitate de Cazare Neclasificată

unitatea de cazare specificată la punctul 8.

Utilizator

persoana fizică care utilizează orice element din Servicii sub rezerva acceptării TCU.

Vouchere de vacanță

bonuri de valoare sub forma unui card pe suport electronic (de ex. Pluxee, Up, Edenred). Unitățile de cazare care acceptă plata cu aceste vouchere prin intermediul agenției Travelminit pot fi găsite cu ajutorul filtrului „Card de vacanță” și sunt etichetate ca atare.


III. Principalele caracteristici ale Serviciilor

5. Scopul Serviciilor este afișarea ofertelor de cazare și servicii conexe ale Partenerilor contractați ai Furnizorului (denumite în continuare cazări sau unități de cazare, din motive de simplificare) și a anunțurilor, informarea Utilizatorilor, operarea serviciilor de căutare cazare, transmiterea cererilor de ofertă și a Rezervărilor Utilizatorilor către Parteneri în vederea încheierii Contractului între cele două părți, precum și asigurarea unei interfețe adecvate pentru Utilizatori, pe care își pot exprima opiniile.

6. Conform art. 6:293–6:301 din Codul Civil maghiar, există un raport juridic de intermediere cu caracter continuu între Partener și Furnizor, în baza căruia Furnizorul are dreptul să intermedieze și să încheie în numele Partenerului Contractele care se încheie între Partener și Utilizatori, acționând individual. În cazul rezervării unei unități de cazare în România – cu excepția prevăzută la punctul 9. –, Furnizorul utilizează serviciile Travelminit și, împreună cu Travelminit, facilitează și încheie Contractul între Utilizatori și Parteneri, caz în care Furnizorul și Travelminit sunt considerați operatori asociați.

7. În baza prevederilor din Legea CVIII. din 2001 privind anumite aspecte ale serviciilor de comerț electronic și ale serviciilor societății informaționale, Furnizorul se consideră drept intermediar pe durata operării și exploatării Serviciilor. Furnizorul are dreptul, dar nu și obligația, să verifice conținutul publicat sau pus la dispoziție de către Utilizatori și Parteneri prin utilizarea Serviciilor. În ceea ce privește informațiile publicate prin utilizarea Serviciilor, Furnizorul are dreptul, dar nu și obligația, să caute indicii de activitate ilegală.

8. Pe Platformă, ofertele de cazare din România includ atât (i) unități de cazare cu autorizație de funcționare, clasificate de Ministerul Turismului din România (denumite în continuare: „Unități de Cazare Clasificate”), cât și (ii) unități de cazare cu autorizație de funcționare dar neclasificate (denumite în continuare: „Unități de Cazare Neclasificate”).

9. În cazul Unităților de Cazare Clasificate modalitatea de plată este determinată de opțiunile oferite de unitatea de cazare respectivă și cea selectată de Utilizator. În cazul în care, pe baza metodei de plată selectate, Utilizatorul își îndeplinește obligația de plată aferentă serviciilor furnizate prin intermedierea lui Travelminit (vezi punctele 33.2-3.), atunci Travelminit acționează ca agenție de turism (Licență de turism nr. 1860, emisă în data de 09.05.2019), iar Utilizatorul încheie contractul cu Travelminit. În acest caz, conform TCU, Travelminit se consideră Partenerul, care acționează în nume propriu, iar Utilizatorul trebuie să accepte inclusiv un document întocmit separat, contractul cu turistul (denumit în continuare: „Contract cu Turistul”), care conține detaliile prevederilor privind raportul juridic dintre Utilizator și Travelminit.

10. În cazul Unităților de Cazare Neclasificate Contractul se încheie între Utilizator și Partener conform punctului 6., iar în cazul acestor unități de cazare, Utilizatorul poate plăti doar direct Partenerului. În acest caz, Contractul pentru serviciile de cazare se încheie direct între Utilizator și Partenerul furnizor de cazare, Szallas.hu Zrt. și Travelminit nu participă ca parte la acesta.

11. Utilizatorul ia la cunoștință și acceptă că, la discreția sa, Furnizorul are dreptul să opereze un sistem (denumit în continuare: „Clasament”), care determină ordinea în care sunt afișate ofertele Partenerilor care oferă cazare, pe lângă furnizarea informațiilor în acest sens atât pe platformă, cât și în condițiile contractuale, conform legislației relevante. Setul de criterii al Clasamentului este multifactorial; factorii, fără a se limita la aceștia, sunt următorii: suma Comisionului plătit (datorat) de către Partener, participarea la programul VIP, raportul între numărul de vizitatori ai paginii unității de cazare afișate pe Platformă și numărul de Rezervări („Conversie”), numărul de Rezervări, procentul de anulări, disponibilitate în timp real (Sistem de Rezervare Imediată), scorul recenziilor oferite de Oaspeți, calitatea serviciilor pentru clienți, numărul și tipul reclamațiilor Oaspeților și evaluarea disciplinei în materie de plăți a Partenerului. Evidențierea parametrilor principali de mai sus față de alți parametri potențiali este justificată de prioritatea lor profesională, respectiv interesele comerciale ale Furnizorului. Poate ocupa o poziție mai bună în Clasament Partenerul a cărui conversie, nivel de comision, participare la programul VIP, număr de Rezervări, evaluări (scor), calitate a serviciilor pentru clienți și disciplină de plată arată o valoare mai mare, în timp ce procentul de anulări și numărul reclamațiilor arată o valoare mai mică. Condiționalitatea se bazează pe criterii predefinite, se aplică uniform conform criteriilor definite tuturor Partenerilor care oferă servicii de cazare, și funcționează automat.


IV. Căutare, Rezervare, încheierea Contractului

12. Utilizatorul are posibilitatea de a căuta printre unitățile de cazare afișate pe Platformă, introducând diferiți parametri. Furnizorul nu își asumă nicio responsabilitate pentru datele afișate la utilizarea serviciilor de căutare care funcționează cu datele funcției de căutare, acestea au exclusiv caracter informativ. Pentru comoditatea Utilizatorului, Furnizorul afișează pe Platformă lista unităților de cazare vizualizate cel mai recent chiar și în lipsa autentificării în cont, dacă Utilizatorul nu a blocat anterior utilizarea cookie-urilor. În cazul utilizării Platformei, pentru comoditatea Utilizatorului, datele ultimei căutări (data, numărul de persoane, unitatea, localitatea sau regiunea) se vor afișa automat pe baza datelor stocate pe dispozitivul Utilizatorului.

13. Prin completarea și trimiterea formularului de rezervare pe Platformă, Utilizatorul inițiază o Rezervare de cazare direct la Partenerul care operează unitatea de cazare în cauză.

14. Serviciile pot fi utilizate de către persoane cu vârsta minimă de 16 ani, cu toate acestea Utilizatorul trebuie să ia la cunoștință faptul că Partenerii au dreptul de a refuza cererile, rezervările primite de la persoane minore (sub 18 ani), sau primirea minorilor chiar și în cazul rezervărilor confirmate, în cazul în care minorul se prezintă la cazare neînsoțit de părintele/reprezentantul legal. Pentru a evita orice neînțelegeri și neplăceri, Utilizatorul este obligat să solicite informații despre regulile Partenerului privind vârsta direct de la Partener. Furnizorul nu își asumă nicio responsabilitate pentru restricțiile aplicate de Partener.

15. Utilizatorul poate iniția rezervarea unității de cazare prin următorii pași:

15.1. Selectarea unității de cazare pe care dorește să o rezerve (fie din lista generată pe baza criteriilor de căutare specificate, fie de pe alte interfețe ale Platformei).

15.2. Apăsarea butonului „Rezerv” pe pagina unității de cazare.

15.3. Pe următoarea pagină apar evidențiați parametrii de rezervare ai unității de cazare pe care Utilizatorul dorește să o rezerve (perioada, numărul de persoane, serviciile conexe, mesele, condițiile de anulare, etc.). Pe pagina care apare, Utilizatorul introduce datele sale personale și de contact, pe care le poate modifica după preferință înainte de a trimite Rezervarea. După trimiterea Rezervării, Utilizatorul are la dispoziție 6 minute pentru a modifica datele introduse eronat, după care poate comunica solicitarea sa privind modificarea datelor cu caracter personal prin intermediul serviciilor clienți ale Furnizorului.

15.4. Utilizarea datelor cu caracter personal salvate anterior: Utilizatorul se poate autentifica utilizând date de identificare Facebook sau ale unui cont (adresă de e-mail + parolă), caz în care datele personale introduse anterior și stocate se vor încărca automat.

15.5. După acceptarea expresă a condițiilor de rezervare (care includ prezentul TCU), completarea secțiunii de comentarii pentru Partener (opțională), acceptarea sau respingerea abonării la newsletter (obligatorie), Utilizatorul finalizează și trimite Rezervarea apăsând butonul „Trimite rezervarea”.

16. Prin trimiterea Rezervării, Utilizatorul ia la cunostință că, în cazul confirmării acesteia, se va naște un Contract între el și Partenerul, la prețurile și condițiile afișate în oferta Partenerului acceptată la rezervare, din care Utilizatorul are dreptul de a se retrage numai în conformitate cu condițiile stabilite în ofertă de către Partener, pe care Partenerul le-a afișat pe pagina de rezervare, sub meniul „Anulare”.

17. Utilizatorul acționează în numele tuturor persoanelor pentru care rezervă și își asumă responsabilitate pentru corectitudinea și veridicitatea datelor furnizate către Furnizor (prin urmare și către Partener).

18. Cu privire la rezervările telefonice: Furnizorul oferă Utilizatorilor posibilitatea de a rezerva unitățile de cazare telefonic, pentru ca Utilizatorii să poată rezerva simplu, rapid și efectiv. În cazul rezervărilor telefonice, Furnizorul îi trimite Utilizatorului un e-mail de confirmare cu toate datele legate de rezervare (preț, interval de timp, numărul locurilor disponibile, tip de cameră etc.), care au fost stabilite atât cu Utilizatorul, cât și cu Partenerul de către operatorul de la servicii clienți. Informațiile din e-mail reprezintă datele rezervării, care inițial au fost puse la dispoziția Utilizatorului de către Partener. La apelurile primite pe numerele de telefon afișate în anunțuri răspunde Travelminit.

19. Furnizorul oferă o varietate de posibilități pentru a rezerva cazare, astfel Utilizatorii pot rezerva ușor, rapid și fără probleme. Pe lângă solicitările telefonice (numărul de telefon este afișat pe pagina unității de cazare) și cele online (trimise cu ajutorul formularului de rezervare sau chiar și prin mesaje trimise prin site-uri social media), site-ul oferă posibilitatea trimiterii unei cereri prin e-mail (info@travelminit.ro). E-mailurile primite pe adresa menționată sunt prelucrate de Travelminit.

20. În cazul rezervărilor inițializate telefonic, prin e-mail trimis către servicii clienți sau prin site-uri social media (de ex. Facebook, etc.), Utilizatorul își asumă responsabilitatea pentru citirea și acceptarea prealabilă a prezentului TCU, a condițiilor de rezervare și anulare ale Partenerului și după caz a Contractului cu Turistul, necesare pentru finalizarea rezervărilor.

21. În funcție de setările Partenerilor, Utilizatorii pot primi răspuns în două moduri după inițierea Rezervării, (i) prin confirmare în termen de o zi lucrătoare sau (ii) prin confirmare imediată. 

22. În cazul inițierii unei Rezervări la unitatea de cazare a unui Partener, care garantează răspuns în termen de o zi lucrătoare, Partenerul va notifica Utilizatorul în termen de o zi lucrătoare dacă acceptă sau respinge rezervarea, în caz de respingere, nu se va încheia niciun contract între Utilizator și Partener. Pe baza mandatului Partenerului, sistemul Furnizorului trimite Utilizatorului un e-mail de confirmare automat cu privire la inițierea rezervării, cu subiectul „cerere de rezervare”, care nu poate fi considerat confirmarea rezervării. Utilizatorul ia la cunoștință că este obligația și responsabilitatea Partenerului să răspundă la cererea de rezervare, el este responsabil inclusiv pentru lipsa unui răspuns. Utilizatorul poate anula cererea de rezervare înainte de confirmarea acesteia de către Partener, iar anularea se consideră validă atunci când este primită de către Furnizor. Furnizorul folosește următoarea etichetă pentru a distinge acești Parteneri:

23. În cazul rezervării la unitatea de cazare a unui Partener, care garantează o confirmare imediată, pe baza mandatului Partenerului, sistemul Furnizorului trimite Utilizatorului un e-mail automat de confirmare a Rezervării, cu subiectul „rezervare confirmată”, imediat după rezervare, la adresa de e-mail furnizată, care poate fi considerat confirmarea Rezervării. Furnizorul folosește următoarea etichetă pentru a distinge acești Parteneri


V. Cerere de ofertă

24. În cazul în care Utilizatorul nu dorește să inițieze imediat o Rezervare la o unitate de cazare, are posibilitatea de a solicita o ofertă de la Partener prin intermediul Platformei, apăsând butonul „Cerere de ofertă” în partea de jos a paginii unității de cazare selectate, dacă pagina de rezervare a Partenerului permite acest lucru. Utilizatorul este responsabil pentru corectitudinea parametrilor de căutare specificați în formularul cererii de ofertă. Cererea de ofertă nu implică nicio obligație, și nu constituie inițierea Rezervării. Partenerul trimite răspuns Utilizatorului în termenul afișat pe pagina unității de cazare.

25. Procesul cererii de ofertă:

25.1. Utilizatorul apasă butonul de cerere de ofertă pe pagina unității de cazare.

25.2. Utilizatorul specifică parametrii pe baza cărora dorește să solicite o ofertă (data de sosire/plecare, numărul de persoane, modalități de plată, alte nevoi speciale).

25.3. După apăsarea butonului „Introdu datele personale”, Utilizatorul introduce pe interfață datele sale personale și de contact necesare.

25.4. Utilizatorul apasă butonul „Trimite oferta”.

25.5. Partenerul are la dispoziție 24 de ore să trimită Utilizatorului oferta. În cazul în care omite să trimită oferta, Cererea de ofertă va fi respinsă automat, iar Utilizatorul va fi notificat prin e-mail, cu subiectul „Ofertă revocată automat”.

25.6. În cazul în care Partenerul își trimite oferta Utilizatorului în termen de 24 de ore, Utilizatorul are posibilitatea de a accepta oferta în termenul indicat de Partener, prin introducerea datelor lipsă și apăsând butonul „Rezerv”, care se consideră deja trimiterea Rezervării și este reglementată de punctele 16-19. din TCU.


VI. Anularea sau modificarea unei Rezervări confirmate

26. Utilizatorul își poate modifica sau anula Rezervarea efectuată prin Platformă (retragere din Contract) tot prin Furnizor, folosind link-ul sau butonul de modificare furnizat în e-mailul de confirmare, sau cu ajutorul servicii clienți. În cazul în care exercitarea dreptului de modificare sau anulare fără penalizare este limitată în timp, în ceea ce privește cererea de modificare sau anulare, aceasta este validă atunci când este primită de către Furnizor. În cazul în care anularea sau modificarea (Partenerul are dreptul la taxa de penalizare specificată în condițiile de anulare a Rezervării chiar și în cazul modificării Rezervării) este condiționată de plata unei taxe (de ex. taxă de penalizare) conform confirmării de Rezervare, Utilizatorul este obligat să achite taxa direct către Partener.

27. Rezervarea poate fi modificată și anulată în mod liber în perioada fără penalizare, dar în timpul perioadei de penalizare Partenerul are dreptul să ceară despăgubire pentru compensarea prejudiciului suferit (pierderea veniturilor) în urma modificărilor (de ex. sejur mai scurt față de Rezervarea confirmată, număr mai mic de persoane, cerințe de confort mai scăzut), a cărei valoare maximă este suma taxei de penalizare anunțate în prealabil. În cazul în care Utilizatorul nu ajunge la cazare în ciuda Rezervării acceptate, acesta se consideră anularea Rezervării, iar Partenerul poate pretinde taxele incluse în condițiile de anulare, în ciuda faptului că anularea formală scrisă nu a fost comunicată din punct de vedere tehnic.

28. Partenerul este obligat să notifice imediat Furnizorul și Utilizatorul, dacă nu poate îndeplini obligația sa contractuală inițială asumată prin Rezervare. În acest caz, Partenerul este obligat să ofere Utilizatorului cazare de aceeași calitate sau de calitate superioară fără costuri suplimentare, ca serviciu înlocuitor (denumit în continuare: „Serviciu Înlocuitor”). Serviciul Înlocuitor trebuie să îndeplinească caracteristicile de bază ale serviciului inițial (perioadă, număr, nivel de confort, tipuri de servicii incluse în rezervare, amplasarea unității de cazare, distanța geografică, amplasarea în localitate, zone utilizate individual). Orice costuri suplimentare legate de utilizarea Serviciului Înlocuitor vor fi suportate de Partener (de ex. diferența de preț dintre cazarea inițială și cea alternativă, rambursarea costurilor suplimentare de călătorie ale Utilizatorului inclus în Rezervare sau transportul acestuia la cazarea alternativă, etc.). Utilizatorul nu este obligat să accepte Serviciul Înlocuitor. În cazul în care Utilizatorul alege un serviciu cu valoare mai mare în locul Serviciului Înlocuitor, Utilizatorul este obligat să achite diferența de preț dintre Serviciul Înlocuitor și serviciul cu valoare mai mare ales de Utilizator.

29. În cazul în care serviciul furnizat de Partener nu corespunde serviciului inclus în Rezervare sau Contractul modificat convenit cu Utilizatorul, sau Partenerul nu poate oferi un Serviciu Înlocuitor, sau Utilizatorul nu îl acceptă, Partenerul este obligat să despăgubească Utilizatorul și să-l compenseze pentru toate consecințele negative, daunele și costurile legate de cele de mai sus. Despăgubirea și compensarea Utilizatorului trebuie efectuată atunci când are loc evenimentul.


VII. Anularea unei Rezervări confirmate

30. Pe baza informațiilor comunicate de către Partener, Furnizorul consideră anulată Rezervarea confirmată a Utilizatorului, și are dreptul să o anuleze după ce a informat Utilizatorul în prealabil, dacă sunt îndeplinite următoarele condiții – alternative:

  1. dacă Utilizatorul în mod evident nu a furnizat date reale în timpul procesului de rezervare;
  2. dacă Partenerul a solicitat plata unei sume (avans) în confirmarea Rezervării, și aceasta nu a fost achitată în termenul specificat, Partenerul are dreptul, dar nu este obligat, să se retragă din Contract;
  3. dacă în data sosirii Utilizatorul nu se prezintă în orele de check-in, cu excepția cazului în care Utilizatorul a comunicat în prealabil că va sosi mai târziu;
  4. dacă Utilizatorul nu poate fi contactat de către Partener și Furnizor la niciunul dintre datele de contact pe care le-a furnizat – în ciuda încercărilor multiple, iar în lipsa comunicării, Rezervarea nu poate fi executată;
  5. dacă anterior, cu datele furnizate de Utilizator în timpul procesului de rezervare, Rezervarea nu s-a realizat de cel puțin trei ori din vina Utilizatorului (de ex. Utilizatorul nu a ajuns la cazarea rezervată, anulează cel puțin 90% din Rezervările sale), atunci pe baza informațiilor sau a cererii primite din partea Partenerului, Furnizorul are dreptul de a anula Rezervarea Utilizatorului;
  6. dacă Utilizatorul nu respectă punctul 14., capitolul VIII. privind plata, capitolul XIII. privind dreptul de autor, sau capitolul XV. privind responsabilitatea Utilizatorului din prezentul TCU;
  7. dacă apare un eveniment de forță majoră în urma unui dezastru natural (o defecțiune tehnică nu poate fi considerată forță majoră), sau se aplică sancțiuni comerciale, economice, embargouri sau restricții legale;
  8. dacă a fost inițiată o procedură împotriva Utilizatorului pentru fraudă sau furt comisă în timpul utilizării anterioare a unității de cazare (sau din cauza unor astfel de infracțiuni), și Partenerul sau Furnizorul ia cunoștință de acest lucru;
  9. dacă este vorba de Rezervări suspecte, despre care se poate presupune în mod rezonabil că nu satisfac nevoile reale ale Utilizatorului; sau au fost inițiate pentru a eluda reglementările legale.

31. În cazul în care Rezervarea a fost anulată, Partenerul nu mai este obligat să ofere cazare.

32. Furnizorul își rezervă dreptul ca, în cazul nerespectării punctului 14., a capitolului VI. privind anularea/modificarea contractului, a capitolului VIII. privind plata, a capitolului XII. privind evaluările Utilizatorilor, a capitolului XIII. privind dreptul de autor, sau a capitolului XV. privind responsabilitatea Utilizatorului, să excludă, la discreția sa, Utilizatorul dintre Utilizatorii serviciilor disponibile pe Platformă, după o notificare prealabilă, pentru o perioadă determinată de maxim un an. Utilizatorului exclus îi este interzis să încerce să utilizeze Platforma sub un alt nume sau prin alt utilizator în perioada de interdicție.


VIII. Condiții de plată

33. Având în vedere că metodele de plată acceptate de Parteneri diferă, acestea pot fi vizualizate în Oferta fiecărei unități de cazare. Partenerii acceptă plata în numerar, cu card bancar, transfer bancar și/sau diverse vouchere de vacanță – în funcție de Oferta lor. Înainte de a trimite Rezervarea, la completarea formularului, Utilizatorul are posibilitatea de a alege dintre modalitățile de plată acceptate de Partener. În cazul transferului bancar, Partenerul va trimite Utilizatorului datele bancare necesare pentru plată împreună cu confirmarea Rezervării.

33.1. În cazul în care Utilizatorul își rezervă la o Unitate de Cazare Neclasificată, încheie un Contract direct cu aceasta, acceptând condițiile de rezervare și anulare ale acesteia pentru serviciile rezervate. Prin urmare, toate plățile, indiferent de modalitate, instrument sau avans, se vor efectua direct către Partener. Agenția Travelminit nu mediază plata la rezervările efectuate la unitățile de cazare în cauză, neavând un contract de agenție încheiat în acest scop cu acești Parteneri.

33.2. În cazul în care Utilizatorul efectuează o rezervare la o Unitate de Cazare Clasificată, care nu solicită plată în avans:

 • și alege plata cu card bancar sau prin transfer bancar, poate să decidă dacă încheie un contract cu Partenerul care furnizează serviciile de cazare, plătind direct către acesta, sau cu agenția de turism Travelminit conform punctului 9., plătind în avans;
 • în cazul plății cu vouchere de vacanță, Utilizatorul încheie întotdeauna un contract cu agenția de turism Travelminit în conformitate cu punctul 9.

33.3. În cazul în care Utilizatorul efectuează o rezervare la o Unitate de Cazare Clasificată care necesită o plată în avans, Utilizatorul încheie un contract cu agenția de turism Travelminit în conformitate cu punctul 9.

34. După selectarea metodei de plată, dar înainte de efectuarea Rezervării, Utilizatorul este informat despre partea contractantă cu care va încheia contractul pentru serviciile rezervate. În cazul în care Utilizatorul plătește atât către Travelminit, cât și către Partenerul care furnizează serviciile de cazare, va avea o relație contractuală cu ambii. Utilizatorul ia la cunoștință că, în cazul tranzacțiilor directe, Contractelor încheiate între el și Partenerul (la care Furnizorul nu participă ca parte), Partenerul este exclusiv responsabil pentru eventuala restituire a sumelor plătite, sau pentru orice despăgubire, Furnizorul nu își asumă nicio responsabilitate pentru acestea.

35. Utilizatorul ia la cunoștință că Furnizorul nu are posibilitatea de a verifica în mod direct dacă Partenerul a primit suma plătită de Utilizator, Furnizorul nu primește nicio confirmare despre transfer. În cazul în care Utilizatorul nu efectuează plata sumei prevăzute în confirmarea Rezervării în termenul de plată specificat, pe baza informațiilor primite de la Partener, Furnizorul poate anula Rezervarea de cazare confirmată. Utilizatorul este obligat să plătească taxa de penalizare specificată în confirmarea Rezervării către Partener, dacă din cauza neprimirii avansului, Rezervarea este anulată într-un moment în care comunicarea anulării ar implica deja obligația de plată a taxei de penalizare.

36. În funcție de disponibilitatea sau regulile lor de rezervare, unii Parteneri pot solicita Utilizatorului să furnizeze datele cardului său bancar, ca o condiție a Rezervării. Instrumentul de plată numit card bancar înseamnă în primul rând un card embosat, dar unii Parteneri acceptă deja inclusiv cardurile electronice. În cazul acestui tip de Rezervare, datele cardului bancar furnizate de Utilizator vor fi transmise Partenerului, care poate verifica valabilitatea cardului. Pentru a proteja și cripta datele cardului bancar, Furnizorul utilizează tehnologia „Secure Socket Layer (SSL)” în cadrul furnizării Serviciilor.

37. Partenerii pot percepe în mod direct alte taxe în plus față de prețul serviciilor de cazare comunicat la rezervare (de ex. taxă pentru utilizarea energiei, taxă pentru gestionarea bagajelor, taxă de livrare a ziarelor, taxă de seif în cameră, taxe turistice, taxe de curățenie). Partenerul decide întotdeauna ce taxe și costuri include în prețul specificat în Rezervare (de ex. impozite, servicii de curățenie sau wellness), iar Utilizatorul primește întotdeauna informațiile aferente înainte de finalizarea Rezervării. Stabilirea taxelor suplimentare ale Partenerilor este în afara competenței Furnizorului. Utilizatorul se poate interesa cu privire la serviciile disponibile și tarifele acestora pe pagina unității de cazare sau pe site-ul propriu al Partenerului, Furnizorul nu își asumă nicio responsabilitate pentru conținutul publicat pe acestea sau pentru eventuala lipsă de informații.


IX. Garanția prețului

38. Furnizorul depune efort în permanență să ofere Utilizatorilor cele mai avantajoase prețuri disponibile. În cazul în care Utilizatorul, după finalizarea Rezervării prin Platforma operată de Furnizor, are posibilitatea să rezerve aceeași unitate de cazare la un preț mai mic în aceleași condiții de rezervare, conform principiului „Cel mai bun preț garantat”, Furnizorul va rambursa Utilizatorului diferența dintre prețul Rezervării și prețul mai mic, dacă diferența atinge sau depășește 1% din valoarea Rezervării. În ceea ce privește validarea serviciului „Cel mai bun preț garantat”, următoarea cazare poate fi considerată identică cu cea inclusă în Rezervare:

 • este situată în aceeași unitate de cazare;
 • partea care încheie contractul cu Utilizatorul este identică cu operatorul unității de cazare;
 • perioada de ședere (data de sosire și de plecare) este aceeași;
 • tipul de cameră/pat este același; cu aceleași dotări (servicii tehnice și de confort, etc.);
 • condițiile de plată, politica privind avansul și/sau taxa de penalizare sunt aceleași, în cazul în care Partenerul aplică astfel de condiții;
 • politica de anulare și modificare este aceeași.

39. Furnizorul este obligat să investigheze și să verifice sesizarea primită privind „Cel mai bun preț garantat” în termen de 48 de ore, și să notifice reclamantul cu privire la rezultat. Oferta de cazare identică, transmisă în cadrul cererii privind „Cel mai bun preț garantat”, trebuie să fie disponibilă pentru rezervare atunci când Furnizorul verifică disponibilitatea. Următoarele exclud aplicabilitatea „Celui mai bun preț garantat”:

 • prețuri individuale;
 • prețuri de pachete sau prețuri promoționale (early bird, last minute, etc.);
 • camere de hotel vândute ca parte a unui pachet de servicii de călătorie;
 • dacă diferența de preț apare din cauza faptului că Rezervarea și plata cazării rezervate sunt efectuate în monede diferite (fluctuația cursului de schimb);
 • prețuri care nu sunt disponibile pentru toată lumea, de ex.:
  • prețuri reduse pentru companii;
  • tarife pentru grupuri sau conferințe;
  • prețuri pentru membri unui club (de ex. prețuri AAA sau AARP);
  • programe de loialitate;
  • în cazul unor organizații, prețurile țintesc un grup special și nu vizează pe toată lumea.

40. Programul „Cel mai bun preț garantat” se aplică numai Rezervărilor confirmate. Pentru validarea „Celui mai bun preț garantat”, Utilizatorul trebuie să trimită către Travelminit următoarele date și informații la adresa de e-mail info@travelminit.ro – cu mențiunea „Cel mai bun preț garantat” în Subiect:

 • numărul de identificare al Rezervării Utilizatorului la unitatea de cazare respectivă;
 • adresa și link-ul site-ului pe care a fost găsit prețul mai mic;
 • numele unității de cazare, orașul și țara; captură de ecran, fotografie sau fișier PDF despre site-ul, pe care se vede cazarea identică cu cea inclusă în Rezervare.

41. Utilizatorul trebuie să efectueze procesul de rezervare și pe această pagină – dar nu trebuie să finalizeze Rezervarea. Totuși, în cazul în care Partenerul percepe taxe suplimentare la finalizarea Rezervării și acest lucru cauzează diferența de preț – iar acest lucru reiese în urma verificării efectuate de către Furnizor –, atunci Furnizorul nu poate fi obligat să aplice „Cel mai bun preț garantat”.

42. Programul „Cel mai bun preț garantat” nu poate fi combinat cu alte oferte sau reduceri.


X. Înregistrare

43. În cadrul Serviciilor, Furnizorul oferă Utilizatorului posibilitatea de a se înregistra, în urma căreia se creează un spațiu unic de stocare, un cont propriu (denumit în continuare: „Cont”). La înregistrarea unui Cont, Utilizatorul intră în mod automat în programul VIP. După înregistrarea Contului, Utilizatorul îl poate accesa autentificându-se pe Platformă. 

44. Înregistrarea poate fi inițiată prin introducerea datelor Utilizatorului sau prin utilizarea serviciilor Google, Apple sau Facebook connect pe Platformă. După inițierea înregistrării, Utilizatorul va primi un e-mail la adresa de e-mail furnizată la înregistrare, care conține un link de confirmare, prin care își poate finaliza înregistrarea în termen de 15 zile. În perioada disponibilă pentru confirmare, Furnizorul trimite e-mailuri de reamintire pentru a asigura succesul înregistrării (primul e-mail de reamintire în a 7-a zi, al doilea în a 14-a zi), în cazul utilizării serviciilor Google, Apple sau Facebook connect, nu este necesară confirmarea înregistrării. În cazul în care înregistrarea nu este confirmată, Furnizorul șterge datele furnizate la înregistrare, iar Contul nu va fi creat.

45. Utilizatorul este în mod exclusiv responsabil pentru păstrarea în secret a parolei utilizate pentru accesarea Contului și să facă tot posibilul pentru a preveni divulgarea acesteia unor persoane neautorizate. De asemenea, este responsabilitatea Utilizatorului ca parola să fie cunoscută și utilizată exclusiv de persoane care, pe baza autorizației Utilizatorului, sunt îndreptățite să depună acte juridice în numele și pentru Utilizator. Utilizatorul este în mod exclusiv responsabil pentru prejudiciile cauzate de încălcarea acestei clauze.

46. Contul conține următoarele meniuri:

 • Datele mele: Pe această interfață, Furnizorul înregistrează datele furnizate de Utilizator la înregistrare sau la Rezervări, la care se pot adăuga date suplimentare sau unele date pot fi modificate. Păstrarea datelor ajută la accelerarea proceselor de rezervare ulterioare și, prin urmare, la îmbunătățirea experienței Utilizatorului.
 • Rezervările mele: În acest meniu Utilizatorul poate găsi detaliile tuturor Rezervărilor inițiate pe Platformă, pe lângă Rezervările care nu au fost încă realizate inclusiv cele realizate anterior, începând de la data înregistrării, precum și cele anulate.
 • Favoritele mele: Utilizatorul poate alcătui colecții dintr-un număr și în volum nelimitat de unități de cazare marcate ca favorite, sub numele creat de Utilizator sau numele oferit de Furnizor.
 • Deconectare: Apăsând acest meniu, Utilizatorul se deconectează din Cont, și folosește în continuare Platforma fără să fie autentificat.
 • Nivel de membru VIP (conform rezervărilor realizate).

47. Utilizatorul are posibilitatea de a șterge Contul oricând. În acest caz, datele create și stocate în Cont vor fi șterse, cu excepția unor date, pentru ale căror condiții de stocare se aplică prevederile Declarației de confidențialitate.

48. Programul VIP pentru Utilizatori este un program de fidelitate, în cadrul căruia Utilizatorii au acces la diverse reduceri pe site-ul travelminit.ro, oferite de Partenerii participanți pentru anumite produse/servicii/pachete. Aceste prețuri reduse sunt accesibile exclusiv membrilor programului VIP, iar participarea la program este gratuită pentru Utilizatori. De asemenea, participarea la programul VIP presupune ca Utilizatorul să aibă un Cont, deoarece la crearea unui Cont, Utilizatorul intră în mod automat în Programul VIP, acceptând condițiile de participare aferente acestuia. Astfel statutul de membru este asociat Contului respectiv și este netransferabil, precum și beneficiile Programului VIP aferente Contului. În cazul unei rezervări de grup, beneficiile (nivelul VIP atins în funcție de numărul rezervărilor) se acordă Utilizatorului cu Contul căruia a fost înregistrată Rezervarea. Programul VIP poate fi combinat cu alte campanii, reduceri.

49. În cadrul programulului VIP pe site-ul travelminit.ro există trei niveluri: VIP 1, VIP 2 și VIP 3, acestea oferind diferite beneficii și având diferite avantaje.

 • Nivelul VIP 1 – 10% reducere din prețul total al camerei: este accesibil tuturor Utilizatorilor cu Cont de Utilizator. Pentru acest nivel Partenerii participanți oferă anumite tipuri de camere pentru care se aplică reducerea;
 • Nivelul VIP 2 – 10-15% reducere: poate fi obținut de Utilizatorii care pe lângă Cont au deja două rezervări realizate cu succes. Pentru acest nivel Partenerii participanți pot stabili atât tipul camerei incluse în reducere, cât și serviciile suplimentare incluse în preț (de ex. servicii de masă, wellness);
 • Nivelul VIP 3 – 10-20% reducere: este oferit Utilizatorilor care pe lângă Cont au deja cinci rezervări realizate cu succes. Partenerii participanți stabilesc tipul camerei și serviciile suplimentare incluse în prețul redus (de ex. servicii de masă, wellness).

50. Reducerile sus-menționate sunt disponibile exclusiv în cazul rezervării unităților de cazare participante la Programul VIP. Utilizatorul poate identifica Partenerii participanți la program și ofertele acestora în lista unităților de cazare și în Ofertă cu ajutorul etichetei „Reducere VIP” dacă este logat în sistem, respectiv prin eticheta „deblochează prețul” dacă nu este logat. Pentru a vizualiza în detalii și a putea rezerva prețurile avantajoase din programului VIP, este necesar ca Utilizatorul să se înregistreze și să se autentifice în Contul său.

51. În cazul în care Utilizatorul renunță la statutul de membru și dorește să se retragă din Programul VIP, se va șterge și Contul său de Utilizator.

52. Mai multe informații se găsesc pe paginile Program VIP și Declarație de confidențialitate, sau se pot obține cu ajutorul datelor de contact: Tel. 0364-431-800, E-mail: info@travelminit.ro.

 

XI. Alte servicii

53. Utilizatorul are posibilitatea de a împărtăși cu prietenii pagina de pe Site a unității de cazare și conținutul acesteia pe platformele de comunicare socială, prin mesaje sau folosind un link copiat în clipboard. Prin utilizarea Serviciilor, Utilizatorul se obligă să nu încalce drepturile sau interesele legitime ale Furnizorului sau ale terților.

54. Utilizatorul se poate abona pe Site la buletinul informativ (newsletter). Abonarea se face prin completarea în totalitate a formularului cu datele reale ale Utilizatorului (nume, prenume, adresa de e-mail). Buletinul informativ conține întotdeauna reclamă. Dezabonarea de la buletinul informativ se face prin apăsarea link-ului din partea de jos a e-mailului, sau prin trimiterea unui e-mail către Furnizor (info@travelminit.ro). Mai multe informații despre buletinul informativ se găsesc în Declarația de confidențialitate a Furnizorului.

55. Prin realizarea cu succes a Rezervării, Utilizatorul acceptă ca Furnizorul să îi solicite prin e-mail să completeze formularul de evaluare a cazării, care poate fi urmat de unul sau mai multe e-mailuri de reamintire (în prima zi după plecare, în a 8-a zi în caz de necompletare, după care în a 28-a zi în caz de necompletare). Completarea formularului de evaluare este opțională. Mesajele (e-mailurile) legate de confirmare și evaluare sunt necesare pentru desfășurarea normală a activității Furnizorului și menținerea calității Serviciilor, și nu fac parte din buletinele informative sau e-mailurile de marketing de la care este posibilă dezabonarea.

56. Pe Platformă, Furnizorul oferă posibilitatea de a utiliza un serviciu de hărți, iar în cazul Aplicației un serviciu de navigație furnizat de o terță parte, astfel încât Utilizatorul să poată planifica traseul către unitatea de cazare selectată începând de la locația sa actuală. Furnizorul nu își asumă nicio responsabilitate pentru conținutul, gradul de utilizare sau eventualele erori tehnice ale rutei și hărții afișate. Furnizorul nu colectează date de locație atunci când furnizează această funcție, acestea sunt gestionate exclusiv de terțul care furnizează serviciul de hărți și navigație.

57. Furnizorul are dreptul de a organiza „Concursuri” și „Campanii promoționale” în legătură cu Serviciile sale. De fiecare dată, Furnizorul va informa Utilizatorii în acest sens separat.


XII. Evaluările oferite de Utilizatori

58. În cazul realizării cu succes a Rezervării, Utilizatorii au posibilitatea de a publica pe Platformă opinii și evaluări cu privire la unitățile de cazare, localitățile și atracțiile turistice vizitate (denumite în continuare colectiv: „Conținut Generat de Utilizatori”), respectiv pot oferi o evaluare inclusiv Furnizorului cu privire la Servicii. Utilizatorul se obligă să respecte regulile detaliate privind Conținutul Generat de Utilizatori, care sunt cuprinse în Regulamentul privind conținutul (Anexa nr. 1) din prezentul TCU. Furnizorul verifică Conținutul Generat de Utilizatori numai dacă i se atrage atenția asupra conținutului inacceptabil al acestuia. În acest caz, Furnizorul ia în considerare toate circumstanțele cazului pe baza informațiilor de care dispune, și decide în mod liber despre eliminarea sau editarea, ștergerea parțială a Conținutul Generat de Utilizatori.

59. Furnizorul își rezervă dreptul de a traduce, edita, modifica, respinge sau elimina orice opinie la propria sa discreție, în conformitate cu Regulamentul privind conținutul. Furnizorul nu este obligat să trateze conținutul trimis de Utilizatori ca fiind confidențial. Utilizatorul ia la cunoștință că Partenerul are dreptul să răspundă într-un comentariu public la evaluarea oferită de Utilizator. Inclusiv în acest caz, Furnizorul are dreptul de a verifica, scurta sau elimina evaluarea și răspunsul oferit la aceasta. Furnizorul nu verifică ortografia evaluării și nu modifică afirmațiile esențiale, Utilizatorul fiind obligat să se exprime obiectiv pe parcursul evaluării. Nu este permisă postarea de recenzii ofensatoare sau ilegale.

60. Utilizatorul este responsabil și obligat să despăgubească Furnizorul în cazul tuturor pretențiilor și daunelor, care decurg din nerespectarea de către Utilizator a prevederilor privind Conținutul Generat de Utilizatori.


XIII. Drepturi de autor

61. Întregul conținut care apare pe Platformă (inclusiv design-ul, layout-ul, grafica și alte elemente vizuale, materiale, soluțiile software și alte soluții utilizate, idei, implementarea acestora) este proprietatea intelectuală exclusivă a Furnizorului („Proprietate Intelectuală”), cu excepția (i) conținutului încărcat de Partener; (ii) Conținutului Generat de Utilizatori; și (iii) a mărcilor comerciale și altor conținuturi afișate pe Platformă, care aparțin altor persoane decât Furnizorul.

62. În afară de afișarea asociată cu utilizarea prevăzută a Serviciilor, duplicarea temporară necesară în acest scop și realizarea de copii în scopuri private, Proprietatea Intelectuală nu poate fi utilizată sub nicio altă formă fără autorizarea prealabilă în scris a Operatorului de Platformă, orice astfel de activitate poate duce la proceduri civile și penale.

63. În cazul oricăror feedback-uri, comentarii sau cereri cu privire la Servicii, trimise, predate sau comunicate în orice fel către Furnizor de către Utilizator, Utilizatorul acceptă și este de acord irevocabil ca Furnizorul să poată utiliza gratuit, necondiționat și sub orice formă feedback-urile, comentariile sau cererile în scopul modificării sau îmbunătățirii Serviciilor.


XIV. Limitarea răspunderii

64. Având în vedere că Furnizorul furnizează Serviciile Utilizatorului în mod gratuit, conform articolului 147. alineatul (1) din Codul Civil maghiar, Furnizorul își asumă responsabilitatea pentru daunele aduse în cadrul Serviciilor, numai dacă Utilizatorul dovedește că acestea au fost cauzate de o încălcare intenționată a contractului, sau că Furnizorul nu a furnizat informații despre trăsături esențiale ale Serviciilor, pe care Utilizatorul nu le-a cunoscut. Conform articolului 147. alineatul (2) din Codul Civil maghiar, Furnizorul este obligat să repare prejudiciile produse în proprietatea Utilizatorului din cauza Serviciilor, cu excepția cazului în care comportamentul Furnizorului nu îi poate fi imputat (printre altele, comportamentul Furnizorului nu îi poate fi imputat în cazurile specificate la punctul 56. din TCU, precum și în cazul celor menționate în următoarea propoziție). Având în vedere că Furnizorul furnizează Serviciile în varianta actuală a acestora („AS IS”), nu își asumă nicio responsabilitate pentru erorile și consecințele acestora cauzate de motive independente de voința sa, cum ar fi de ex. defecțiuni tehnice sau întreruperi ale rețelei de internet, opriri, întreruperi tehnice de orice origine, aplicații distructive sau programe instalate de alții (de ex. viruși, viermi informatici, macrocomenzi sau activități de hacker).

65. În conformitate cu cele de mai sus, Furnizorul încearcă să asigure continuitatea Serviciilor pe care le furnizează cu toate tehnicile și mijloacele posibile de care dispune, dar nu își asumă responsabilitatea pentru prejudiciile cauzate de evenimente externe inevitabile în afara domeniului de interes și de funcționare a Serviciilor sale și care împiedică munca necesară pentru a le îndeplini sau disponibilitatea echipamentelor tehnice (de ex. grevă, inundație, cutremur, furtună, întrerupere de curent, funcționare insuficientă a internetului, eroare de transmisie a datelor, defecțiune, etc.).

66. Furnizorul – inclusiv, dar fără a se limita la personalul său de conducere, angajații, reprezentanții și agenții sau oricare alt partener (care se ocupă cu crearea paginii și a conținutului, sponsorizarea și promovarea acesteia) – nu își asumă nicio responsabilitate pentru:

 1. eventualele inexactități sau insuficiențe în informațiile descriptive (inclusiv prețurile, camerele disponibile și clasificările) furnizate de Partener către Furnizor;
 2. serviciile sau produsele oferite de Partener;
 3. orice vătămare corporală, deces, daune materiale sau alte daune, pierderi sau costuri directe, indirecte, speciale, cu consecințe sau pedepsite, suferite sau suportate de Utilizator, fie ca urmare a unor activități legale, greșeli, dispute, neglijență gravă, inducere voită în eroare, omisiuni, neexecutare, înșelăciune, daune sau obligații stricte atribuibile (în totalitate sau parțial) Partenerului, inclusiv orice anulare, suprarezervare, grevă, forță majoră sau orice alt eveniment, care cade în afara competenței Furnizorului.

67. Partenerul este responsabil pentru veridicitatea informațiilor publicate de el, Furnizorul exclude orice responsabilitate în această privință.

68. Unitățile de cazare sunt categorizate în funcție de diverse criterii (pe stele, evaluări, etc.). Furnizorul nu își asumă responsabilitate pentru evaluările oferite de Utilizatori sau clasificarea (pe stele a) unităților de cazare afișate pe Platformă și nici pentru nivelul de calitate, starea sau conformitatea unităților de cazare. Clasificarea pe stele a unităților de cazare – în mod obişnuit a hotelurilor – și evaluările acestora au doar scop informativ, Furnizorul nu este obligat să le verifice. Utilizatorul ia la cunoștință că clasificarea pe stele indică doar nivelul de confort preconizat la unitatea de cazare, iar mai multe stele indică de obicei un nivel mai ridicat de confort și servicii disponibile. Clasificările pe stele pot varia foarte mult în funcție de locație, alternativele disponibile, condiții ale pieței locale, practici sau alte circumstanțe. Ca urmare, este posibil ca clasificarea pe stele a unei anumite țări sau unui oraș să nu fie comparabilă cu aceeași clasificare a unei alte țări sau altui oraș din cauza circumstanțelor de mai sus. Clasificarea pe stele nu reflectă neapărat toate serviciile sau facilitățile disponibile la unitatea de cazare. Este posibil ca unele servicii sau specialități nu sunt disponibile în toate camerele sau la toate unitățile de cazare de aceeași clasificare. Mai multe informații se găsesc pe site-urile proprii ale Partenerilor sau pe pagina unității de cazare în cauză. În cazul în care unele servicii sau posibilități speciale sunt mai importante pentru Utilizator, le poate căuta cu ajutorul filtrelor (de ex. mese, wellness, echipamente tehnice, servicii suplimentare, WIFI, parcare, facilități pentru copii, acces cu animale de companie, etc.).

69. Oferta solicitată și rezervarea inițiată de Utilizator rezultă în încheierea unui Contract pentru servicii de cazare între Utilizator și Partener. Furnizorul nu participă ca parte contractantă în aceste relații contractuale. Este responsabilitatea Utilizatorului să se intereseze despre condițiile de anulare ale Partenerului.

70. Furnizorul nu își asumă nicio responsabilitate pentru eventualele deficiențe în furnizarea datelor în timpul utilizării Platformei, sau pentru orice consecințe rezultate din date furnizate incorect, indiferent dacă furnizarea incompletă a datelor este atribuită Partenerului sau Utilizatorului, sau niciunei părți.

71. Platforma conține inclusiv link-uri către site-uri web operate de terți. În cazul în care Furnizorul află că pagina accesibilă prin link sau link-ul încalcă drepturile terților sau legislația în vigoare, va elimina imediat link-ul de pe Platformă. Totodată, Furnizorul nu își asumă nicio responsabilitate pentru conținutul link-urilor disponibile pe site sau conținutul site-urilor web accesibile prin acestea, și nu verifică conținutul acestora.

72. Utilizatorul este singurul responsabil pentru utilizarea Serviciilor. Furnizorul exclude orice răspundere pentru prejudiciile materiale sau imateriale, încălcarea drepturilor sau alte consecințe cauzate de conținutul publicat de Utilizator sau în alt mod, sau care apar în legătură cu comportamentul Utilizatorului sau al Partenerului.


XV. Responsabilitatea Utilizatorului

73. Utilizatorul poate folosi Serviciile doar pentru a solicita ofertă sau a rezerva cu bună credință și în mod legal, iar prin utilizarea Serviciilor se angajează să nu efectueze Rezervări speculative, false sau înșelătoare, și nu va rezerva locuri peste nevoile reale. De asemenea, prin utilizarea Serviciilor se obligă să furnizeze date personale, date de contact și informații legate de plată corecte la rezervare. Orice prejudicii cauzate de deficiența datelor furnizate sunt responsabilitatea Utilizatorului.

74. Utilizatorul se angajează să monitorizeze în mod constant informările publice ale Furnizorului, respectiv modificările intervenite în TCU și Declarația de confidențialitate.

75. Serviciile pot fi utilizate exclusiv în cadrul legal în vigoare, fără încălcarea drepturilor Furnizorului sau terțelor persoane, și cu respectarea prezentului TCU. În cazul în care Utilizatorul folosește Serviciile cu încălcarea prezentului TCU sau a legislației, sau în mod abuziv, Furnizorul este îndreptățit să interzică Utilizatorului folosirea Serviciilor și să facă demersurile legale necesare în scopul tragerii la răspundere a Utilizatorului. Aceste măsuri se pot lua împotriva Utilizatorului inclusiv în cazul utilizării datelor în mod abuziv ale unor terțe persoane.

76. Este interzisă utilizarea oricărui sistem sau oricărei soluții, care urmărește, permite sau duce la utilizarea Serviciilor într-un mod nepermis în mod expres în prezentul TCU sau la oprirea serverelor utilizate pentru a opera Serviciile, sau care pune în pericol funcționarea corespunzătoare a Serviciilor.

77. În cazul în care terțe persoane, orice autoritate sau instanță judecătorească prezintă orice pretenții sau inițiază o procedură împotriva Furnizorului în urma sau în legătură cu comportamentului Utilizatorului, Utilizatorul este obligat să ia orice măsuri solicitate de Furnizor și să repare orice prejudiciu, pierderi financiare și costuri suportate de Furnizor din cauza sau în legătură cu comportamentului ilicit al Utilizatorului.


XVI. Domeniul de aplicare a prezentului TCU

78. Prezentul TCU se aplică din data specificată la începutul TCU până la modificarea sau abrogarea TCU, pentru Contractele care sunt încheiate pe baza și pe termenul de valabilitate al prezentului TCU.

79. Furnizorul își rezervă dreptul de a elimina Serviciile în întregime în orice moment, fără avertisment prealabil, caz în care prezentul TCU se abrogă automat.

80. Furnizorul va informa prin e-mail Utilizatorii înregistrați și Utilizatorii, care au un Contract activ dar Rezervarea încă nu s-a realizat, despre orice modificări aduse prezentului TCU cu cel puțin 15 zile înainte ca modificarea să intre în vigoare. După modificarea TCU, Utilizatorul acceptă modificarea TCU prin utilizarea Serviciilor. Eventualele greșeli de ortografie, gramaticale sau precizarea utilizării termenilor, redenumirea termenilor și corectarea prevederilor aferente (inclusiv a conținutului) în textul TCU nu sunt considerate modificări ale TCU. Nu se consideră a fi modificarea TCU nici cazul în care Furnizorul își corectează propriile date. Comunicarea sau publicarea TCU corectate conform celor menționate aici, precum și comunicarea sau publicarea TCU modificate sau completate în cazurile în care modificarea sau completarea a fost necesară din cauza modificării legislației și/sau a unui act de autoritate publică, se poate efectua cu un preaviz mai mic de 15 zile, prevăzut de alt fel în TCU. Utilizatorul ia la cunoștință și acceptă în mod expres toate acestea.

81. Toate informațiile legate de funcționarea Platformei și a Serviciilor (de ex. regulamentele privind concursurile, informațiile despre campanii promoționale), precum și alte documente la care se face referire în prezentul TCU (de ex. Declarația de confidențialitate) fac parte din TCU, și sunt aplicabile tuturor Utilizatorilor în mod obligatoriu, chiar și fără acceptarea lor în mod separat.

82. Furnizorul se asigură că prezentul TCU este adus la cunoștința Utilizatorului prin publicarea pe Platformă a textului actual și complet al acestuia, respectiv prin garantarea accesului pentru Utilizator în orice moment.

83. Drepturile Furnizorului stabilite în TCU nu sunt exclusive, ele pot fi aplicate împreună. În cazul în care Furnizorul nu își exercită drepturile specificate în prezentul TCU, aceasta nu poate fi interpretată ca o renunțare la drepturi.

84. Pentru furnizarea în legătură cu Platformă a oricărui site (Facebook.com, Google, etc.), altul decât site-ul Furnizorului, se aplică (inclusiv) regulamentul și condițiile publicate în cadrul site-ului respectiv.


XVII. Protecția datelor

85. Mai multe informații privind prelucrarea datelor cu caracter personal sunt furnizate în Declarația de confidențialitate a Furnizorului, disponibilă pe pagina https://travelminit.ro/confidentialitate. În cazul oricărei întrebări sau cereri legate de protecția datelor, Utilizatorul poate contacta Furnizorul la adresa de e-mail protectiadatelor@travelminit.ro. Partenerul – cu excepția punctului 9. – este considerat operator independent, Furnizorul nefiind responsabil pentru prelucrarea datelor efectuată de Partener. Exclusiv Partenerul poate oferi informații suplimentare cu privire la prelucrarea datelor de către Partener.


XVIII. Servicii clienți

86. Furnizorul se așteaptă din partea Partenerilor să ofere Utilizatorului servicii de înaltă calitate, comunicarea cu Utilizatorii să fie întotdeauna politicoasă și amabilă, iar informațiile afișate pe site de către Parteneri să fie conforme cu realitatea. În cazul rezervării unităților de cazare din România, Travelminit oferă asistență pentru clienți, astfel Utilizatorii pot contacta în primul rând Travelminit în aceste cazuri. În cazul în care Utilizatorul are orice observații, reclamații, întrebări legate de Servicii sau Rezervări, poate lua legătura direct cu Travelminit cu ajutorul următoarelor date de contact:

E-mail: info@travelminit.ro

Telefon: 0364-431-800

87. Travelminit va iniția imediat investigarea reclamației primite prin canalele de mai sus și o va remedia după caz. Se străduiește să răspundă și să rezolve reclamația în cel mai scurt timp posibil, dar în maxim 30 de zile de la primire va oferi un răspuns în scris. În cazul în care respinge reclamația, își va argumenta punctul de vedere.

88. Furnizorul și Travelminit au dreptul de a contacta Utilizatorul prin telefon, sms sau orice alt mijloc adecvat pentru a înregistra comunicarea în sistem, în legătură cu cererile de ofertă sau de rezervare, la care Partenerul încă nu a trimis răspuns, și anulări sau alte întrebări, cu privire la funcționarea Platformei.

89. Furnizorul și Travelminit au dreptul de a contacta Utilizatorii pentru:

 1. a-i informa despre existența Contractului dintre Utilizator și Partener, respectiv obligațiile care rezultă din acesta;
 2. a-i transmite informații legate de utilizarea serviciului de cazare;
 3. a stabili detalii referitoare la Rezervare și serviciile utilizate.

90. Furnizorul și Travelminit nu este obligat, dar are dreptul să contacteze Partenerul în legătură cu reclamațiile trimise de Utilizatori și să investigheze sesizarea acestora.


Anexa nr. 1
Regulamentul privind conținutul

Scopul Furnizorului este de a asigura Utilizatorilor educați, exigenți, politicoși, capabili de a respecta persoana și opinia altora posibilitatea de a-și exprima opiniile și de a face schimb de experiență pe Platformă prin Conținutul Generat de Utilizatori.

I. Reguli generale

1. Furnizorul nu arhivează Conținutul Generat de Utilizatori, prin urmare, dacă Utilizatorul are nevoie de informațiile publicate să le păstreze în scopuri private, va trebui să se asigure că acestea sunt salvate și stocate în mod corespunzător. Pentru daunele cauzate de comportamentul care încalcă securitatea sistemelor de informații, sau apărute în legătură cu acesta – inclusiv utilizarea sau distribuirea de viruși informatici sau alte programe dăunătoare, accesul neautorizat la datele cu caracter personal și alte date deținute de Furnizor, distrugerea, deteriorarea sau dezvăluirea acestora și alte activități de hacker – Furnizorul nu își asumă nicio responsabilitate, implementatorul este singurul responsabil pentru un astfel de comportament.

2. Utilizatorii generează conținuturi specificând vârsta, sexul și starea civilă sau propriul nume, și sunt afișate numai informațiile personale pe care le-au furnizat în mod voluntar despre ei înșiși.

3. Utilizatorul este obligat să utilizeze Serviciile în condițiile prevăzute în Termeni și condiții de utilizare, Regulamentul privind conținutul aferent Conținutului Generat de Utilizatori și legislația în vigoare.

4. Sunt interzise:

  1. utilizarea de expresii vulgare, cuvinte jignitoare, expresii care provoacă indignare sau teamă altora;
  2. atacurile personale, comentariile care pot fi jignitoare pentru ceilalți (în special cele care pot deranja un alt Utilizator din cauza vârstei, sexului, originii, religiei, rasei, naționalității, convingerilor, opiniilor, situației de viață), precum și conținuturile create pentru a influența în direcție negativă judecata altora, indiferent dacă sunt adevărate sau nu, în special despre personalități publice;
  3. postarea conținuturilor, care ar putea încălca drepturile de autor, drepturile de proprietate industrială sau mărcile comerciale ale altora, sau încurajarea Utilizatorilor să utilizeze astfel de conținuturi;
  4. postarea de date cu caracter personal, numere de telefon, adrese de e-mail, conversații telefonice sau detalii din e-mailuri citate, chiar și cu acordul persoanelor în cauză, inclusiv dezvăluirea oricăror informații despre alți Utilizatori, a parolelor acestora;
  5. publicarea de materiale obscene sau pornografice, oferirea serviciilor sexuale sau afișarea oricărui conținut, care contravin bunelor moravuri;
  6. recomandarea produselor ale căror distribuție constituie o infracțiune sau încălcare a reglementărilor (de ex. droguri, substanțe psihotrope) sau necesită licență (de ex. arme, medicamente), și oferirea spre vânzare a produselor care nu pot fi introduse pe piață (de ex. alimente neautorizate, valori mobiliare nenegociabile);
  7. publicarea sau referirea la un conținut, care poate prejudicia sau periclita reputația, interesele comerciale și aprecierea generală a Furnizorului (sau a grupului său de companii), în special aprecierea produselor sau serviciilor sale;
  8. nerespectarea deciziei moderatorilor și crearea accesului în orice fel la un Conținut Generat de Utilizatori șters, sau o nouă înregistrare după ce înregistrarea Utilizatorului a fost ștearsă;
  9. împiedicarea în mod intenționat a serviciului (de ex. comentarii flood, off topic, script);
  10. inducerea în eroare în mod intenționat a altor Utilizatori sau celor care așteaptă ajutor sau răspunsuri la întrebările lor cu privire la orice subiect;
  11. utilizarea identității unui alt Utilizator sau a unui angajat sau reprezentant al Serviciilor (de ex. autentificarea cu un nume de utilizator similar sau confundabil), utilizarea altui cont de utilizator (de ex. cel al unui membru al familiei sau al unui prieten) după ce Utilizatorul a fost interzis în sistem;
  12. denigrarea produselor, serviciilor și reputațiilor întreprinderilor într-un mod lipsit de realitate, afirmațiile jignitoare despre acestea;
  13. postarea oricărui conținut ilegal, a apelurilor la comiterea activităților ilegale sau a infracțiunilor, sau angajarea într-un comportament care sugerează acestea, sau furnizarea oricăror informații pentru comiterea de act pedepsibil (infracțiuni, încălcări ale reglementărilor);
  14. apeluri la boicotarea serviciilor Furnizorului;
  15. publicarea reclamelor, care nu aparțin de profilul Serviciilor, angajarea în activități comerciale sau în orice activități adecvate pentru promovarea activității economice cu caracter comercial;
  16. ofertele de vânzare, de cumpărare sau de schimb, sau cererea de ajutor în acest sens, sau publicarea anunțurilor de angajare;
  17. comentariile cu aspect și/sau conținut politic;
  18. postarea conținuturilor sau imaginilor, care pot avea un efect dăunător asupra dezvoltării morale a celor sub 18 ani.

Încălcarea oricăreia dintre regulile de mai sus poate duce la eliminarea conținutului în cauză, suspendarea sau ștergerea Utilizatorului care încalcă regulile.

II. Principiile de bază pentru moderare  

În cazul în care i se atrage atenția, Furnizorul va face tot posibilul să găsească cu ajutorul moderatorilor conținuturile și comentariile, care încalcă Termenii și condițiile de utilizare, sau care aduc sau pot aduce atingere în orice fel intereselor Furnizorului, sau care sunt susceptibile de încălcarea legislației. Moderatorii pot vizualiza oricând orice Conținut Generat de Utilizatori. Moderatorii pot elimina Conținutul Generat al Utilizatorilor, care încalcă legea sau Termenii și condițiile de utilizare, și care împiedică în mod intenționat sau în mod repetat conversația civilizată, respectiv pot limita activitatea acestora pe Site. Moderatorii vor șterge Conținutul Generat de Utilizatori numai în cazuri bine justificate, și nu vor șterge Conținutul Generat de Utilizatori, care de altfel nu prezintă nicio nelegalitate, nici măcar la cerere expresă, însă Furnizorul își rezervă dreptul ca moderatorii acestuia să poată șterge unele Conținuturi Generate de Utilizatori, la propria discreție. Moderatorii nu sunt obligaţi să-şi justifice deciziile. Consecințele aplicate de moderatori:

 • ștergerea (de ex. comentariile care încalcă principiile de bază vor fi șterse);
 • blocarea comentatorului;
 • blocarea adresei IP a comentatorului.